De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren Achtereenvolgens komen aan de orde: 3 manieren van warmtetransport energiestroomdiagram rendement soortelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren Achtereenvolgens komen aan de orde: 3 manieren van warmtetransport energiestroomdiagram rendement soortelijke."— Transcript van de presentatie:

1

2 Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren

3 Achtereenvolgens komen aan de orde: 3 manieren van warmtetransport energiestroomdiagram rendement soortelijke warmte warmtecapaciteit

4 3 manieren van warmtetransport Geleiding: (warmte)energie (=bewegings- energie) wordt doorgegeven van het ene molecuul aan het andere. Stroming: (warmte)energie wordt door moleculen meegenomen Straling: vorm van (warmte)energie- transport zonder tussenkomst van moleculen.

5 Stroomdiagram van een energieomzetter Apparaat Rendement  E uit (E nuttig ) E in (E totaal ) Afval

6 Meestal voorzien van getallen: Apparaat Rendement  = ? …?. J 2000 J 1600 J

7 Da’s snel ……..! Apparaat Rendement  = 0,80 400 J 2000 J 1600 J

8 Formules rendement (  ) Of in formule:

9 En omdat E = P.t kan je ook schrijven: Of in formule:

10 Soortelijke Warmte (c) Zie Binas (8-10) Soortelijke warmte is de hoeveelheid energie(J) die nodig is om één kg van een stof 1 °C (of 1K) in temperatuur te laten stijgen

11 In formule; (zie ook Binas) Q = m. c.  T Energie ( warmte ) in Joules Massa in kg Soortelijke warmte in J/kg. K Temperatuurs verschil in K

12 Warmte-Capaciteit (C) Warmte-capaciteit is de hoeveelheid (warmte-)energie (in J) die nodig is om het hele voorwerp 1°C in temperatuur te laten stijgen.

13 In formule: Q = C.  T Energie ( warmte ) in Joules Warmte- Capaciteit in J/°C Temperatuurs verschil in °C

14 Verschillende soorten toegevoerde energie: Chemische energie: aardgas, aardolie, benzine, steenkool etc. E chem = r v. V waarin r v = verbrandingswarmte en V is het volume in m 3 (voorbeeld aardgas) of E chem = r m.M waarin r m = verbrandingswarmte en M is de massa in kg (voorbeeld steenkool) Elektrische energie Warmte-energie

15 Warmte- en elektrische energie (wat verder uitgewerkt) Er kunnen natuurlijk zeer veel soorten energie woorden toegevoerd.Twee voorbeelden: Warmte Q = m. c.  T Elektrische energie E elektrisch = P.t Let op: J = W.s ofkWh=kW.h

16 Temperatuur is een maat voor de beweging van moleculen. Absolute temperatuur Kelvinschaal Celsiusschaal T(K) = T( o C) + 273 Dus 27 o C= 27 + 273 = 300 K Extra’tje: beweging van een stofje in de lucht http://faculty.winthrop.edu/morrisr/Einstein'sExplanationofBrownian%20Motion.htm

17 Energiebesparing (3mogelijkheden) Energie- omzetter Hoger rendement Kleinere energievraag Ander energie- aanbod Energiekwaliteit = mate waarin een energiesoort bruikbaar is voor het leveren van arbeid

18 Voorbeeld §7.4 opgave 39(158)

19


Download ppt "Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren Achtereenvolgens komen aan de orde: 3 manieren van warmtetransport energiestroomdiagram rendement soortelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google