De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging
Verkeersveiligheid H6 Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging

2 § 2 Versnelde en vertraagde beweging
Eenparige (rechtlijnige) beweging (e.b.): Kenmerk: snelheid v is constant s-t diagram rechte lijn (al dan niet door de oorsprong v-t diagram horizontale rechte lijn formule v=s/t gemiddelde snelheid <v>=s/t verplaatsing s(t)=v.t

3 Eenparig versnelde beweging e.v.b.
Kenmerk: de versnelling a is constant Versnelling is de snelheidsverandering per tijdseenheid (meestal seconde) v-t diagram van een evb zonder beginsnelheid: rechte lijn door de oorsprong, waarbij de helling de versnelling aangeeft--> grotere a is steiler formules: a=v/t a=(ve- vb )/t of a=(vt- v0 )/t v(t)=v(0)+ a.t s(t)= v(0). t + ½ a.t2 of s(t)= vgem. t of s(t)= <v>. t

4 Vervolg evb raaklijnmethode om snelheid te bepalen in s-t diagram
oppervlaktemethode in v-t diagram om verplaatsing te bepalen

5 Remweg Stopafstand = reactieafstand + remweg
Reactieafstand: e.b. sreactie=v·treactie Remweg = srem= v(0).t + ½ a.t2= <v> . t Remkracht = netto wrijvingskracht Fw,max =f·Fn f = wrijvingscoëfficiënt

6 Kracht en beweging tweede wet van Newton
Bij een eenparig versnelde beweging is er een netto kracht(resulterende kracht) ongelijk aan nul in de bewegingsrichting versneld en tegengesteld aan de bewegingsrichting: vertraagd(=versneld met negatieve versnelling a 2de wet van Newton: verband kracht en versnelling: Fr=m.a (Fr in N, m in kg en a in m.s-2) 1ste wet: geen resulterende kracht  rust of e.b. 3de wet: actie = - reactie

7 Energieomzettingen Bewegingsenergie Ek = ½ m.v2 krijgt een voorwerp als er een kracht op uitgeoefend wordt in de richting van de weg. De kracht F verricht dan arbeid W=F .s en deze wordt omgezet in kinetische(=bewegings)energie (uiteraard in Joules) Of andersom bij botsingen of remmen wordt kinetische energie omgezet in arbeid verricht door de wrijvingskracht of botskracht

8 W=Frem s = ½mve2 -½mvb2 In formule: F=m.a=m.v/t  F Δt = mΔv
We kunnen de 2de wet van Newton ook schrijven als: F Δt = mΔv waarin: Δv = ve – vb of Δv = vt – vo Alle veiligheidsvoorzieningen zoals autogordel, airbag en kreukelzone zorgen ervoor dat bij een botsing de kracht op het lichaam niet te groot wordt door de botstijd en de botsweg te vergroten


Download ppt "Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google