De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College K3-3b Practicum Informatie zoeken Feature Geometry.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College K3-3b Practicum Informatie zoeken Feature Geometry."— Transcript van de presentatie:

1 College K3-3b Practicum Informatie zoeken Feature Geometry

2 Informatie zoeken Internet AlgemeenGoogle: www.google.nlwww.google.nl Google scholar http://scholar.google.nl/http://scholar.google.nl/ http://odur.let.rug.nl/~gilbers/onderwijs/

3 Informatie zoeken Internet LiteratuurWebOPC www.rug.nl - bibliotheekwww.rug.nl BNTL www.rug.nl - bibliotheek – elektronische bestanden – geesteswetenschappen – BNTLwww.rug.nl ROA (Rutgers Optimality Archive) http://roa.rutgers.edu/index.php3 Web-SLS (artikelen van studenten) via www.nestor.rug.nl – ww.google.com of www.let.rug.nl/~gilbers/onderwijs/www.nestor.rug.nl ww.google.com www.let.rug.nl/~gilbers/onderwijs/

4 Informatie zoeken Internet Algemeenhttp://www.hltcentral.org/page-828.0.shtmlhttp://www.hltcentral.org/page-828.0.shtml Joint European Website for Education in Language and Speech http://cognet.mit.edu/MITECS/Entry/nespor Website MIT-abstracts TaalverwervingNetwerk Eerste Taalverwerving

5 Informatie zoeken Internet Universiteitsbibliotheek www.ub.rug.nlwww.ub.rug.nl PICARTA; electronische tijdschriften bekijken via Ebsco (electronic journals) http://www.eur.nl/ub/nederlands/zoeken/digitale_bronnen/handleiding/pi carta/

6 Informatie zoeken Taalverwerving CHILDES/BIB: ter inzage op 1e verdieping UB (ubic J020 002) CHILDES CDROM

7 Informatie zoeken UB Letterenzaal 4e verdieping Algemene Taalwetenschap links achterin (005-038) AlgemeenThe Handbook of Linguistics ulet 005D 086 The Handbook of Language Variation and Change ulet 023D 044

8 Informatie zoeken UB Letterenzaal 4e verdieping Fonologie & Fonetiek (009) The Handbook of Phonological Theory ulet 009D 041 The handbook of Phonetic Science ulet 009D 047

9 Informatie zoeken UB Letterenzaal 4e verdieping Nederlands fonologie & morfologie (380)

10 Informatie zoeken UB Letterenzaal 4e verdieping Eerste Taalverwerving (020) The Handbook of Child Language (Ritchie) ulet 020D 027 The Handbook of Child Language (Fletcher) ulet 020D 019

11 Informatie zoeken UB Tijdschriftenzaal 2e verdieping (verouderde informatie) Eerste TaalverwervingFirst Language TB 3662 Child Development TB 4483 TaalStudia Linguistica TB 5090 (o.a. first/second language acquisition) Word (journal of the international linguistic association) TB 5197 Language and Speech TB 73

12 Informatie zoeken UB Tijdschriftenzaal 2e verdieping (verouderde informatie) Fonologie & Fonetiek Phonetica (international journal of phonetic science) TB 4074 verwijzing naar Child Language Update Journal of the International Phonetic Association TB 1501: vooral over klanken, etc.

13 Informatie zoeken Journals Phonology; Journal of Phonetics; First Language; Journal of Speech and Hearing Research; Journal of Speech and Hearing Disorders; Infant Behaviour and Development; Journal of Child Language; Clinical Linguistics and Phonetics; Journal of Communication Disorders; Child Language Teaching and Therapy; Language; Speech and Hearing Services in Schools

14 Informatie zoeken Dissertaties, leerboeken kindertaal Fikkert, Levelt, Nouveau, Beers, van der Linde, Taelman, Smith, Dinnsen, Gierut, Barlow, Gillis, Schaerlakens, Frijn en de Haan

15 College K3-3b Practicum Feature Geometry

16 College K3-3b Practicum In het fonologische systeem van de toontaal Margi komt een opmerkelijke vorm van vocaaldeletie voor: In deze taal betekent fà 'boerderij'. De vocaal wordt gekarakteriseerd door een lage toon De vorm voor 'de boerderij' wordt verkregen door aanhechting van het suffix -árì. De eerste vocaal in dit suffix wordt gekarakteriseerd door een hoge toon, de tweede door een lage

17 College K3-3b Practicum De resulterende oppervlaktevorm is echter niet fàárì, maar farì met deletie van de eerste a Vreemdgenoeg blijft de lage toon bewaard na deletie van het toondragende segment (zie de autosegmentele weergave van het proces in (i)) De lage toon van de gedeleerde a keert terug in de resterende a. Deze wordt gekarakteriseerd door een lage toon gevolgd door een hoge toon, kortom een stijgende toon

18 College K3-3b Practicum (i)Margi fafa + ari  f a r i | | | | | L L H LL H L 'boerderij''de boerderij' a (2 pnt)Hoe staat dit fenomeen bekend? b (8 pnt)Waarom vormt de beschrijving van dit fenomeen zo'n groot probleem voor een lineaire theorie als SPE (Chomsky & Halle 1968)?

19 College K3-3b Practicum Feature Geometry: Geef in een geometrisch featuremodel (Clements 1985) (5 punten) aan hoe de realisatie [ z  gduk ] uit de inputvorm / z  kduk / afgeleid kan worden (5 punten)

20 College K3-3b Practicum Feature Geometry: Geef in een geometrisch featuremodel (Clements 1985) (5 punten) aan hoe de realisatie [  ] uit de inputvorm /  s  / afgeleid kan worden (2 punten) Staat het model van Clements bij deze vorm van assimilatie een betere generalisatie toe dan het model van Sagey? Licht toe (3 punten)

21 College K3-3b Practicum Feature Geometry: Geef in een geometrisch featuremodel (Clements 1985) (5 punten) aan hoe de realisatie [  ] uit de inputvorm /  / afgeleid kan worden (5 punten)

22 College K3-3b Practicum Feature Geometry: Bediscussieer de voor- en nadelen van een FG Wat zouden argumenten kunnen zijn om het model aan te passen? zie o.a. Michael Kenstowicz (1994, p 452-455) zie o.a. John Coleman and John Local (1991) The "No Crossing Constraint" in Autosegmental Phonology. Linguistics and Philosophy 14. 295-338

23 College K3-3b Practicum Vragen leiden misschien tot argumenten: –Wat zijn de fonemen en wat de allofonen van een taal? –Hoe wenselijk is een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving? –Staat abstractie beknoptere beschrijvingen toe van fonologische processen? –Waarom hebben kinderen vaak moeite met /l/ en /r/ en met fricatieven? –Waarom komen sommige klanken in vrijwel alle talen voor en zijn andere uiterst zeldzaam?

24 College K3-3b Practicum Vragen leiden misschien tot argumenten: –Wat zijn algemene fonologische processen? –Waarom verliezen coronale klanken vaak in fonologische processen hun plaatskenmerken? –Waarom vormen plaatskenmerken vaak een eenheid en wijzekenmerken niet? –Waarom is een beknoptere beschrijving beter dan een minder beknopte? …

25 College K3-3b Practicum Misschien zijn de meeste fonologische modellen ten onrechte gevormd op basis van articulatie Bij Klankleer 2 hebben we gezien dat veel processen beter akoestisch kunnen worden verklaard Wat voor inzichten kunnen we halen uit de perceptie?

26 Perceptie Flemming: functionele verklaring voor de observatie dat de meeste talen ongeronde voorklinkers en geronde achterklinkers kennen: Hoe groter het contrast tussen klanken, des te makkelijker de communicatie vanuit het oogpunt van de luisteraar

27 Perceptie Hoe groter het contrast tussen klanken, des te makkelijker de communicatie vanuit het oogpunt van de luisteraar F2 wordt verlaagd door ronding (getuite lippen → grotere klankkast → lagere resonantiefrequentie) i y  u F2

28 Perceptie F2 wordt verlaagd door ronding (getuite lippen → grotere klankkast → lagere resonantiefrequentie) i y  u F2 Het grootste contrast wordt dus gevormd door de ongeronde variant van de voorklinker met de geronde variant van de achterklinker (dispersion theory)

29 Perceptie i y  u F2 Ook de perceptie heeft dus invloed op de keuze van segmenten in vocaalsystemen Moeten we de perceptie dan ook niet een belangrijkere rol geven in de representatie van klanken?


Download ppt "College K3-3b Practicum Informatie zoeken Feature Geometry."

Verwante presentaties


Ads door Google