De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mathilde Bos ‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van? Ervaringen en behandelresultaat binnen het Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag, vanuit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mathilde Bos ‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van? Ervaringen en behandelresultaat binnen het Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag, vanuit."— Transcript van de presentatie:

1 Mathilde Bos ‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van? Ervaringen en behandelresultaat binnen het Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag, vanuit het perspectief van de patiënt.

2 Mathilde Bos Universiteit Utrecht; Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC- Utrecht Mw. drs. N. Kool-Goudzwaard en dr. B. van Meijel. GGZ- Lectoraat InHollandMw. drs. N. Kool-Goudzwaard en dr. B. van Meijel. GGZ- Lectoraat InHolland Periode december ’08- september ‘09Periode december ’08- september ‘09

3 Mathilde Bos Twee partijen zorgen voor Ontwrichting Wat zijn ‘Moeilijke Patiënten’ ?Wat zijn ‘Moeilijke Patiënten’ ? –Gedrag? –Bepaalde ziektebeelden? –Wat vinden we hier zo moeilijk aan? Wat zijn de teamfactoren?Wat zijn de teamfactoren? Wat is er nodig denk je?Wat is er nodig denk je?

4 Mathilde Bos Belangrijkste boodschap: ‘Maak heldere afspraken met me en hou je eraan’.‘Maak heldere afspraken met me en hou je eraan’. Maak heldere afspraken met me en hou mij eraan.’Maak heldere afspraken met me en hou mij eraan.’

5 Mathilde Bos Waarom lijkt het op het CIB wel te lukken? Wat is er ánders?

6 Mathilde Bos Onderzoeksvraag Welke aspecten van de behandeling binnen het CIB in Den Haag worden door patiënten als essentieel ervaren en wat is het door hen ervaren behandelresultaat?Welke aspecten van de behandeling binnen het CIB in Den Haag worden door patiënten als essentieel ervaren en wat is het door hen ervaren behandelresultaat? Kwalitatief onderzoekKwalitatief onderzoek

7 Mathilde Bos diagnosen Psychotische stoornissenPsychotische stoornissen(5x) Middelenmisbruik ( 4x)Middelenmisbruik ( 4x) Bipolaire stoornis (2x)Bipolaire stoornis (2x) Eetstoornis (2x)Eetstoornis (2x) Depressie (2x)Depressie (2x) Dissociatieve stoornis (2x)Dissociatieve stoornis (2x) PTSS (2x)PTSS (2x) Diversen (3x)Diversen (3x) Borderline PS ( 6x) Persoonlijkheidsstoornis NAO (2x) Antisociale PS ( 1x) Narcistische PS (1x)

8 Mathilde Bos Ervaren resultaat 10 van de 12 respondenten voelden zich beter aan het eind van de behandeling. Minder nare gevoelens als angst/suicidaliteit/onrust, minder destructief gedrag, minder gesedeerd.10 van de 12 respondenten voelden zich beter aan het eind van de behandeling. Minder nare gevoelens als angst/suicidaliteit/onrust, minder destructief gedrag, minder gesedeerd. De twee resterende respondenten voelden zich somberder dan bij opname. Bang hun vechtlust te verliezen.De twee resterende respondenten voelden zich somberder dan bij opname. Bang hun vechtlust te verliezen.

9 Mathilde Bos Structuur, Veiligheid en Samenwerking staan centraal volgens patiënten Behandel- en verpleegplan opgebouwd op deze peilers.Behandel- en verpleegplan opgebouwd op deze peilers. Gedrag en consequenties benoemd en gehandhaafdGedrag en consequenties benoemd en gehandhaafd

10 Mathilde Bos Structuur “Ik heb veel instellingen meegemaakt maar nog nooit dat ze zo streng zijn. Je moet je gewoon echt aan de regeltjes houden.” -Tussen 23 en 7 uur op je kamer, maximaal 3 sigaretten`’s nachts -Niet naar therapie? Op je kamer blijven. -Onder verzet gesepareerd? Volgende dag weer in gesprek

11 Mathilde Bos Veiligheid “En dan vragen ze eigenlijk altijd wat je nodig hebt om het veilig te houden.” –Onveilig gedrag wordt niet getolereerd (geen straf maar grens) –Met patiënt wordt gekeken wat er nodig is In behandelplan beschrevenIn behandelplan beschreven Bv Afspraken mogelijk? Separatie beëindigen.Bv Afspraken mogelijk? Separatie beëindigen. –Veiligheid door afspraken bv rond maaltijd

12 Mathilde Bos Samenwerking “Als je samenwerkt krijg je eerder vrijheden dan als je niet samenwerkt, dan gebeurt er eigenlijk niet zo veel.” –Structuur in de samenwerking (Pb-gesprekken 15 min., herzien vrijheden) –Afstand-nabijheid strikt bewaakt –Voortdurende uitnodiging –Geen vrijblijvendheid voor vpk

13 Mathilde Bos Nadruk op eigen keus en verantwoordelijkheid ”Ze zeggen hier letterlijk ’je bent verantwoordelijk voor je gedrag, en óók voor de consequenties ervan’.” “Je moet het zelf willen, als je het niet zelf wil dan gaat het niet lukken. (…) Ik dacht: ‘ik ga nu het knopje omzetten’.” Respondenten: ‘Ik heb het zélf gedaan’Respondenten: ‘Ik heb het zélf gedaan’

14 Mathilde Bos De behandeling helpt, ook bij gebrek aan motivatie “Dan denk ik van ja, je moet je eigen gedrag ombuigen, alleen al om hier weg te komen. Dan maar een beetje de schijn ophouden en dat kost me ook heel veel moeite. Maar ik bedoel, ik mag naar huis.”

15 Mathilde Bos Opvallendheden Verzorgde omgeving (schoon en licht)Verzorgde omgeving (schoon en licht) Elementair fatsoenElementair fatsoen Geen oordeel/tegenoverdracht in overleggenGeen oordeel/tegenoverdracht in overleggen Redeneren vanuit kansenRedeneren vanuit kansen Wel eenzaamheid maar geen afwijzing ervarenWel eenzaamheid maar geen afwijzing ervaren

16 Mathilde Bos Wat zou hiervan bruikbaar zijn in jullie kliniek?

17 Mathilde Bos Resultaat in schema

18 Mathilde Bos Wat uitspraken Verpleegkundigen moeten een rond wit bolletje zijn, zonder haftjes en uitsteeksels.Verpleegkundigen moeten een rond wit bolletje zijn, zonder haftjes en uitsteeksels. Ik kan mijn deur niet op slot doen en dat vind ik een eng ideeIk kan mijn deur niet op slot doen en dat vind ik een eng idee Ik zou de rustmomenten mee willen nemenIk zou de rustmomenten mee willen nemen Ik zou de koffiemomenten mee willen nemenIk zou de koffiemomenten mee willen nemen

19 Mathilde Bos Conclusie De behandeling helptDe behandeling helpt Niet duidelijk is welke afzonderlijke aspecten verantwoordelijk zijn voor dit resultaatNiet duidelijk is welke afzonderlijke aspecten verantwoordelijk zijn voor dit resultaat

20 Mathilde Bos Vragen?

21 stellingen Elke instelling zou een structuurafdeling moeten hebben voor patiënten die hieraan behoefte hebbenElke instelling zou een structuurafdeling moeten hebben voor patiënten die hieraan behoefte hebben Voor sommige patiënten is een strikt regime nadeligVoor sommige patiënten is een strikt regime nadelig Gewenst gedrag door externe motivatie is niet duurzaamGewenst gedrag door externe motivatie is niet duurzaam Over onderliggende problematiek dient niet gesproken te worden bij ernstige ontwrichtingOver onderliggende problematiek dient niet gesproken te worden bij ernstige ontwrichting Spiegelen is psycho-educatieSpiegelen is psycho-educatie Patiënten manipuleren vanuit gewoontePatiënten manipuleren vanuit gewoonte Patiënten niet begrenzen is een vorm van verwaarlozingPatiënten niet begrenzen is een vorm van verwaarlozing

22 Mathilde Bos Stellingen (vervolg) -Strikte regels helpen ook een team Hulpverleners van moeilijke patiënten moeten in staat zijn in staat hun eigen ego in te slikkenHulpverleners van moeilijke patiënten moeten in staat zijn in staat hun eigen ego in te slikken Regels en structuur belemmeren creativiteit vpkRegels en structuur belemmeren creativiteit vpk Van toekomstverwachtingen van een client moeten we afblijvenVan toekomstverwachtingen van een client moeten we afblijven Je kunt de structuur bewaken en toch empathisch zijnJe kunt de structuur bewaken en toch empathisch zijn Het is wenselijk veel aanwezig te zijn in de huiskamerHet is wenselijk veel aanwezig te zijn in de huiskamer


Download ppt "Mathilde Bos ‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van? Ervaringen en behandelresultaat binnen het Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag, vanuit."

Verwante presentaties


Ads door Google