De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIV BIJ VROUWEN Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIV BIJ VROUWEN Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint."— Transcript van de presentatie:

1 HIV BIJ VROUWEN Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint

2 Topics Enkele cijfers Kenmerken Gynaecologische problemen Kinderwens en Zwangerschap –Verticale transmissie –Preventie van verticale transmissie –Aanpak Instituut Tropische Geneeskunde (ITG)

3 Hiv infectie bij vrouwen: Enkele cijfers UNAIDS –+/- 17 miljoen hiv seropositieve vrouwen –In 1997 41 %, in 2002 50 %; in SSA 58 %! –Meer nieuwe gevallen bij vrouwen In westerse landen stijgen AIDS gevallen bij vrouwen: 1985: 7% 2001:26 % Prevalentie bij vrouwen : –Europa: 25 % –België: 37 % waarvan 80 % vruchtbare leeftijd

4 Incidentie hiv stijgt in België : nu meer dan 1000 diagnoses per jaar –In 2005: 41.3% bij vrouwen –Einde jaren ’80 : ong 25 % vrouwen –2/3 van subsaharaans Afrika –80 % vruchtbare leeftijd

5 Kenmerken Vrouwen zijn kwetsbaar –Biologisch: grotere mucosa opp, meer hiv in sperma –Sociaal: minder controle over seksualiteit –Global coalition on Women and AIDS

6 Geen verschil in progressie (in begin wel lagere VL en hogere CD4), prognose en respons op ARV Hogere medicatie concentraties Slechtere tolerantie: meer lypodystrofie (vb grotere borsten), meer levertoxiciteit / rash op NVP,…

7 Gynaecologische problemen Meer CIN (cervicale intraepitheliale neoplasie) bij hiv Meer hoogrisico Humaan papiloma virus Regelmatig uitstrijkje te doen ( 1x/jaar)

8 Anticonceptie: – veel interactie tussen Haart en hormonale anticonceptiva –Gebruik liever alternatieve methode of bijkomende bescherming

9 Zwangerschap en kinderwens KINDERWENS –Zwanger worden: Kan dat ? Mag dat ? Als je hiv positief bent… –Ouders informeren: transmissiekans, zelf ziek zijn, reakties van de omgeving, wat als ons kind toch…

10 ZWANGERSCHAP –Geen invloed op verloop hiv infektie –Fysiologische veranderingen (CD4 cellen dalen door dilutie) –Hiv in vaginale secreties neemt toe !

11 Log 10 Virus-kopijen (RNA) zwanger bevalling Seroconvertie 4 weken-6 maanden Asymptomatisch 6-7 jaar HIV progressie 2-3 jaar AIDS 1-3 jaar Aantal HIV-deeltjes bloedplasma HIV-deeltjes in vagina Source : ISSTDR, Seville 1997; M. Cohen, plenary presentation

12 WAT BIJ INFERTILITEIT ? –Medisch geassisteerde zwangerschap is mogelijk: Bij positieve man: spermawassing Bij positieve vrouw: IVF, ICSI, … Bij seropositief koppel: beide

13 Verticale transmissie van HIV (MTCT) Zonder enige interventie : 25 % zonder borstvoeding en tot 45% bij BV 1.In utero :5-10% Transplacentair – inslikken van vruchtwater met hiv Zelden < 14 weken

14 2.Juist voor en tijdens bevalling : 10-20% –Tijdens contracties: materno-fetale transmissie –Tijdens de vaginale passage: contact met vaginale secreties,vruchtwater, materneel bloed … 3.Post partum : Borstvoeding: 10-20 %

15 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders Early Antenatal (<36 wks): 5 Late Antenatal (36 wks to labor): 12 Postpartum: 16Delivery: 8 Adapted from Kourtis, CDC Labor and Delivery Breastfeeding Pregnancy TOTAAL GEINFECTEERD: 41 KINDEREN NIET GEINFECTEERD: 59 KINDEREN

16 Belangrijkste risicofactoren gelieerd aan MTCT Moeder : –Virale lading (copies/ml) –Ziektestadium - immunologische toestand (CD4 telling, % CD4) –andere ziektes : SOA - chorio-amnionitis –IV druggebruik, roken –Hiv (super)infektie tijdens zwangerschap ! SAFE SEX !!!!

17 Obstetrische factoren –wijze van bevallen –tijdstip van breken van de vliezen –invasieve (be)handelingen: episio, VWpunctie,… –secreties van het geboortekanaal Kind: –Laag geboortegewicht, prematuriteit –Borstvoeding : Tepel aandoeningen - mastitis - borstabces

18 Preventie van Moeder-kind transmissie (pMTCT). Tijdens de zwangerschap. Tijdens de arbeid. Tijdens de (borst)voeding Voorkomen van ongewenste zwangerschap (Family Planning) Drie strategiën om HIV infecties bij kinderen te verminderen Primaire preventie van HIV infectie bij toekomstige ouders

19 Dia uit itg over pactg

20

21 AntiRetroVirale Therapie Algemeen Steeds balans tussen noden van moeder en kind, tussen (hypothetische) risico’s en bewezen voordeel van ARV Transmissie vastgesteld zowel bij hoge als lage maternele VL, geen ‘threshold’ Complexe beslissingen (resistentie, co- infekties, tolerantie), én tijdsdruk altijd AZT (Retrovir) proberen te includeren therapietrouw !

22 PACTG 076, 1994 PLACEBO-GECONTROLEERD BEHANDELINGSNAIEVE VROUWEN CD4-LYMPHOCYTEN > 200/µl ZIDOVUDINE-REGIME: –antepartum: ZDV PO, 500 mg/dag, v/a 14-34 weken tot einde zwangerschap –intrapartum: ZDV IV, 2 mg/kg in één uur, gevolgd door 1 mg/kg/uur ged. arbeid tot het einde van de bevalling –postpartum: ZDV siroop PO aan neonatus, 2 mg/kg/dosis elke 6 uur, vanaf 8-12 uur na geboorte tot leeftijd van 6 weken; dosis aanpassen bij prematuriteit TRANSMISSIERISICO: daling van 66% ! –placebogroep: 22,6% –zidovudinegroep: 7,6%

23 MOGELIJKE SCENARIO’S

24 1. Zwanger, nog nooit behandeld, en heeft ook nu geen HAART nodig voor eigen gezondheid Stel ART uit tot 14 w AM, ten laatste 28 w VL < 1000 copies/ml: AZT + ECS is aanvaardbaar alternatief VL > 1000 copies/ml: HAART (incl AZT) tijdens de zwangerschap, mag stoppen na de bevalling en: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

25 2. Zwanger, nog nooit behandeld, maar nu HAART nodig voor eigen gezondheid Stel HAART uit tot 14 w AM, indien mogelijk Includeer AZT HAART voortnemen na de zwangerschap En: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

26 3. Zwanger geworden onder HAART Stoppen tijdens 1e trimester ? Kijk naar T4 nadir, hoogste VL, (vroegere) kliniek, (vroegere) therapieproblemen (adherence, resistentie) Switch EFV zo snel mogelijk (teratogeniciteit), na 14 weken nog zinvol? Vermijd combinatie ddI en d4T Includeer AZT en: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

27 4. Zwangeren bij wie de follow-up zeer laattijdig in de zwangerschap start (> 32/40w) start HAART direct (liefst quadritherapie met AZT + 3TC + NVP + NFV) AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding geplande keizersnede sterk aanbevolen

28 5. Zwangeren, reeds in arbeid Start IV AZT zo vlug mogelijk, geef 3TC en NVP per os; overleg met pediater voor profylaxis van het kind; HAART verderzetten bij moeder tot evaluatie mogelijk Geen gebroken vliezen en voortschrijdende arbeid: vaginale bevalling Bij gebroken vliezen : keizersnede ?(risico op transmissie verhoogt na 4h)

29 Follow up Opgepast tijdens 3e trimester voor –Glycemie –Leverfunctiestoornissen –Lactaatacidose (aniongap) Vaginale infecties opsporen !

30 Wijze van bevalling Geplande keizersnede op 38 à 39 weken is aanbevolen, indien: –suboptimale suppressie van VL door HAART op 36 weken –AZT monotherapie tijdens de zwangerschap –geen antiretrovirale therapie tijdens de zwangerschap

31 –geen gegevens over CD4/VL (laattijdig in zwsch) –Bij gebroken vliezen ? –(eerste kind) Is ECS ook nog zinvol i.g.v. zeer lage (<1000 copies/ml) of ondetecteerbare virale lading ? ?

32 Medikatie liefst gewoon doorgeven tijdens bevalling (hetzij CS, hetzij vaginaal)

33

34 EN DE BORSTVOEDING ?

35 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders Early Antenatal (<36 wks): 5 Late Antenatal (36 wks to labor): 12 Delivery: 8 Adapted from Kourtis, CDC Labor and Delivery No Breastfeeding Pregnancy TOTAAL GEINFECTEERD: 25 KINDEREN

36 Risico van borstvoeding versus flesvoeding 6 wks 14 wks 6 months 12 months 24 months Child’s age Source: Nduati et al. JAMA 2000

37 Borstvoeding = Dilemma in de OL

38 Risico’s bij geen borstvoeding 14 -25 meer kans hebben om te stervenaan diarreevier keer meer door longontsteking Statistieken tonen aan dat baby’s in arme gemeenschappen zonder borstvoeding 14 -25 meer kans hebben om te sterven aan diarree en vier keer meer door longontsteking in vergelijking met baby’s gevoed door exclusieve borstvoeding.

39 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders Early Antenatal (<36 wks): 5 Late Antenatal (36 wks to labor): 12 Postpartum: 6Delivery: 8 Adapted from Kourtis, CDC Labor and Delivery Exclusive Breastfeeding during 6 months Pregnancy TOTAAL GEINFECTEERD: 31 KINDEREN

40 ITG Polikliniek voor de langdurige opvolging van personen met HIV en voor de behandeling van andere SOA patientenpopulatie: N=1399 geslacht: 29.4% vrouw oorsprong: 59 % subsaharaans Afrika ‘vruchtbare vrouwen’: 314

41 HIV+ ZWANGEREN 2005 Aantal bevallen: 22 Lost To Follow Up: 0 Onder HAART: 22

42 Origine Subsaharaans Afrika: 16 (72.7 %) België: 3 (13.6%) Andere: 3

43 Wijze van bevalling Vaginaal: 6 (27.2%) Electieve sectio: 6 Urgente sectio: 10 (45.4%)

44 Co-pathologie HBV, denk aan vaccinatie baby HCV SOA: Herpes, syfilis, HPV,…. Hypertensie, Diabetes Problemen Haart: resistentie, hiv 2

45 NEONATI 2005 Op 1 december 2006: > 6 maanden: 20 ; allen HIV negatief > 3 maanden: 2

46 prematuur: –< 36 weken: 2 –36-38 weken: 4

47 AANPAK op ITG MULTIDISCIPLINAIR = PRIORITEIT! Inlichten soc. vpk. is onontbeerlijk; zorgt oa. voor inlichten cbsk (opvolging kind) Samenwerken met therapiecounsellor voor adherence

48 Sociaal verpleegkundige Zorgt voor een zorgnetwerk –Cbsk –Kind en gezin –Kraamvogel –Ocmw –… Praktische en emotionele ondersteuning

49 ZORGNETWERK

50 Zorg postpartum Zorgnetwerk verderzetten ! Opgelet voor adherence moeder (en kind)! –Vermoeidheid –Maternity blues / depressie – … Spreken over anticonceptie

51 Data collectie Data over status kind, therapie moeder, T4 en VL moeder, enz Start prospectieve studie jan 2007

52 BESLUIT Meer aandacht en studies nodig voor vrouw-specifieke topics in hiv zorg Counseling en Testen van vrouwen, zeker zwangeren! Met goede multidisciplinaire opvang is MTCT minimaal (<1%)


Download ppt "HIV BIJ VROUWEN Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint."

Verwante presentaties


Ads door Google