De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint
HIV BIJ VROUWEN Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint

2 Topics Enkele cijfers Kenmerken Gynaecologische problemen
Kinderwens en Zwangerschap Verticale transmissie Preventie van verticale transmissie Aanpak Instituut Tropische Geneeskunde (ITG)

3 Hiv infectie bij vrouwen: Enkele cijfers
UNAIDS +/- 17 miljoen hiv seropositieve vrouwen In %, in %; in SSA 58 %! Meer nieuwe gevallen bij vrouwen In westerse landen stijgen AIDS gevallen bij vrouwen: 1985: 7% 2001:26 % Prevalentie bij vrouwen: Europa: 25 % België: 37 % waarvan 80 % vruchtbare leeftijd

4 Incidentie hiv stijgt in België : nu meer dan 1000 diagnoses per jaar
In 2005: 41.3% bij vrouwen Einde jaren ’80 : ong 25 % vrouwen 2/3 van subsaharaans Afrika 80 % vruchtbare leeftijd

5 Kenmerken Vrouwen zijn kwetsbaar
Biologisch: grotere mucosa opp, meer hiv in sperma Sociaal: minder controle over seksualiteit Global coalition on Women and AIDS

6 Geen verschil in progressie (in begin wel lagere VL en hogere CD4), prognose en respons op ARV
Hogere medicatie concentraties Slechtere tolerantie: meer lypodystrofie (vb grotere borsten), meer levertoxiciteit / rash op NVP,…

7 Gynaecologische problemen
Meer CIN (cervicale intraepitheliale neoplasie) bij hiv Meer hoogrisico Humaan papiloma virus Regelmatig uitstrijkje te doen ( 1x/jaar)

8 Anticonceptie: veel interactie tussen Haart en hormonale anticonceptiva Gebruik liever alternatieve methode of bijkomende bescherming

9 Zwangerschap en kinderwens
Zwanger worden: Kan dat ? Mag dat ? Als je hiv positief bent… Ouders informeren: transmissiekans, zelf ziek zijn, reakties van de omgeving, wat als ons kind toch…

10 ZWANGERSCHAP Geen invloed op verloop hiv infektie
Fysiologische veranderingen (CD4 cellen dalen door dilutie) Hiv in vaginale secreties neemt toe !

11 Log10 Virus-kopijen (RNA)
bevalling Aantal HIV-deeltjes bloedplasma HIV-deeltjes in vagina zwanger Log10 Virus-kopijen (RNA) AIDS 1-3 jaar Seroconvertie 4 weken-6 maanden Asymptomatisch 6-7 jaar HIV progressie 2-3 jaar Source : ISSTDR, Seville 1997; M. Cohen, plenary presentation

12 WAT BIJ INFERTILITEIT ? Medisch geassisteerde zwangerschap is mogelijk: Bij positieve man: spermawassing Bij positieve vrouw: IVF, ICSI, … Bij seropositief koppel: beide

13 Verticale transmissie van HIV (MTCT)
Zonder enige interventie : 25 % zonder borstvoeding en tot 45% bij BV In utero: % Transplacentair – inslikken van vruchtwater met hiv Zelden < 14 weken In nieuw review: op 100 vrouwen: 1 < 14 weken, 4 tss 14 en 36 weken en 12 tss 36 weken en bevalling HIV transmission from mothers to infants occurs during pregnancy, at the time of labor and delivery, and postnatally through breastfeeding. This slide summarizes the timing of HIV transmission during these periods. In the absence of any interventions to prevent or reduce transmission, about 5-10 percent of HIV infected mothers pass the virus to their infants during pregnancy; between percent during labor and delivery; and another percent postnatally through breastfeeding to 24 months. One reason for the lack of precision here is that there is no reliable method of determining whether an infant is infected or not until about 6 weeks of age so the precise timing cannot be determined. Labor and delivery is the single time point of greatest risk with as much infection occurring within 24 hours as occurs postnatally within 24 months of breastfeeding. Most ARV prophylaxis regimens aim to reduce HIV transmission during this time.

14 Juist voor en tijdens bevalling: 10-20%
Tijdens contracties: materno-fetale transmissie Tijdens de vaginale passage: contact met vaginale secreties,vruchtwater, materneel bloed … Post partum : Borstvoeding: % Transmissie vooral tussen 36w en bevalling: door micro transfusies, te vermijden door ECS Vaginale passage is minder risicovol: ontsmetten van vagina vermindert risico weinig en bij tweeling is er geen verschil in besmettingsrisico Bv belangrijk !: hoogst gedurende 1e maand, daarna wat minder maar cte tot 24 maanden

15 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders
Early Antenatal (<36 wks): 5 Delivery: 8 Postpartum: 16 Pregnancy Labor and Delivery Breastfeeding Late Antenatal (36 wks to labor): 12 TOTAAL GEINFECTEERD: 41 KINDEREN NIET GEINFECTEERD: 59 KINDEREN Adapted from Kourtis, CDC

16 Belangrijkste risicofactoren gelieerd aan MTCT
Moeder: Virale lading (copies/ml) Ziektestadium - immunologische toestand (CD4 telling, % CD4) andere ziektes : SOA - chorio-amnionitis IV druggebruik, roken Hiv (super)infektie tijdens zwangerschap ! SAFE SEX !!!!

17 Obstetrische factoren
wijze van bevallen tijdstip van breken van de vliezen invasieve (be)handelingen: episio, VWpunctie,… secreties van het geboortekanaal Kind: Laag geboortegewicht, prematuriteit Borstvoeding : Tepel aandoeningen - mastitis - borstabces

18 Drie strategiën om HIV infecties bij kinderen te verminderen
Voorkomen van ongewenste zwangerschap (Family Planning) Preventie van Moeder-kind transmissie (pMTCT) . Tijdens de zwangerschap . Tijdens de arbeid (borst)voeding Primaire preventie van HIV infectie bij toekomstige ouders

19 Dia uit itg over pactg

20

21 AntiRetroVirale Therapie Algemeen
Steeds balans tussen noden van moeder en kind, tussen (hypothetische) risico’s en bewezen voordeel van ARV Transmissie vastgesteld zowel bij hoge als lage maternele VL, geen ‘threshold’ Complexe beslissingen (resistentie, co-infekties, tolerantie), én tijdsdruk altijd AZT (Retrovir) proberen te includeren therapietrouw !

22 PACTG 076, 1994 PLACEBO-GECONTROLEERD BEHANDELINGSNAIEVE VROUWEN
CD4-LYMPHOCYTEN > 200/µl ZIDOVUDINE-REGIME: antepartum: ZDV PO, 500 mg/dag, v/a weken tot einde zwangerschap intrapartum: ZDV IV, 2 mg/kg in één uur, gevolgd door 1 mg/kg/uur ged. arbeid tot het einde van de bevalling postpartum: ZDV siroop PO aan neonatus, 2 mg/kg/dosis elke 6 uur, vanaf 8-12 uur na geboorte tot leeftijd van 6 weken; dosis aanpassen bij prematuriteit TRANSMISSIERISICO: daling van 66% ! placebogroep: 22,6% zidovudinegroep: 7,6% Post-partum profylaxis werkt: wschlk niet geintegreerd virus in perifeer bloed bij foetussen, dus geen echte infectie tot cel (immuniteit) voldoende geactiveerd is en virus geintegreerd Viral entry =/ virale integratie

23 MOGELIJKE SCENARIO’S

24 1. Zwanger, nog nooit behandeld, en heeft ook nu geen HAART nodig voor eigen gezondheid
Stel ART uit tot 14 w AM, ten laatste 28 w VL < 1000 copies/ml: AZT + ECS is aanvaardbaar alternatief VL > 1000 copies/ml: HAART (incl AZT) tijdens de zwangerschap, mag stoppen na de bevalling en: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

25 2. Zwanger, nog nooit behandeld, maar nu HAART nodig voor eigen gezondheid
Stel HAART uit tot 14 w AM, indien mogelijk Includeer AZT HAART voortnemen na de zwangerschap En: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

26 3. Zwanger geworden onder HAART
Stoppen tijdens 1e trimester ? Kijk naar T4 nadir, hoogste VL, (vroegere) kliniek, (vroegere) therapieproblemen (adherence, resistentie) Switch EFV zo snel mogelijk (teratogeniciteit), na 14 weken nog zinvol? Vermijd combinatie ddI en d4T Includeer AZT en: AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding

27 4. Zwangeren bij wie de follow-up zeer laattijdig in de zwangerschap start (> 32/40w)
start HAART direct (liefst quadritherapie met AZT + 3TC + NVP + NFV) AZT IV, AZT siroop, geen borstvoeding geplande keizersnede sterk aanbevolen

28 5. Zwangeren, reeds in arbeid
Start IV AZT zo vlug mogelijk, geef 3TC en NVP per os; overleg met pediater voor profylaxis van het kind; HAART verderzetten bij moeder tot evaluatie mogelijk Geen gebroken vliezen en voortschrijdende arbeid: vaginale bevalling Bij gebroken vliezen : keizersnede ?(risico op transmissie verhoogt na 4h)

29 Follow up Opgepast tijdens 3e trimester voor
Glycemie Leverfunctiestoornissen Lactaatacidose (aniongap) Vaginale infecties opsporen !

30 Wijze van bevalling Geplande keizersnede op 38 à 39 weken is aanbevolen, indien: suboptimale suppressie van VL door HAART op 36 weken AZT monotherapie tijdens de zwangerschap geen antiretrovirale therapie tijdens de zwangerschap

31 geen gegevens over CD4/VL (laattijdig in zwsch)
Bij gebroken vliezen ? (eerste kind) Is ECS ook nog zinvol i.g.v. zeer lage (<1000 copies/ml) of ondetecteerbare virale lading ? ?

32 Medikatie liefst gewoon doorgeven tijdens bevalling (hetzij CS, hetzij vaginaal)

33

34 EN DE BORSTVOEDING ?

35 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders
Early Antenatal (<36 wks): 5 Delivery: 8 Pregnancy Labor and Delivery No Breastfeeding Daling van transmissie van 41 naar 25 Late Antenatal (36 wks to labor): 12 TOTAAL GEINFECTEERD: 25 KINDEREN Adapted from Kourtis, CDC

36 Risico van borstvoeding versus flesvoeding
12 months 24 months 6 months 14 wks 6 wks Vooral stijging risico in eerste weken daarna nog maar cte Child’s age Source: Nduati et al. JAMA 2000

37 Borstvoeding = Dilemma in de OL

38 Risico’s bij geen borstvoeding
Statistieken tonen aan dat baby’s in arme gemeenschappen zonder borstvoeding meer kans hebben om te sterven aan diarree en vier keer meer door longontsteking in vergelijking met baby’s gevoed door exclusieve borstvoeding.

39 Verticale transmissie in 100 HIV+ moeders
Early Antenatal (<36 wks): 5 Delivery: 8 Postpartum: 6 Pregnancy Labor and Delivery Exclusive Breastfeeding during 6 months Maar na plots stoppen van bv, ook meer mortaliteit Cultureel niet zo aanvaard, nl tot 18 maanden en gemengde voeding Late Antenatal (36 wks to labor): 12 TOTAAL GEINFECTEERD: 31 KINDEREN Adapted from Kourtis, CDC

40 ITG Polikliniek voor de langdurige opvolging van personen met HIV en voor de behandeling van andere SOA patientenpopulatie: N=1399 geslacht: 29.4% vrouw oorsprong: 59 % subsaharaans Afrika ‘vruchtbare vrouwen’: 314 Actieve patienten: 1 cons in 2006 60 % Belg totaal cohort Vrouw: 412 19 jaar en 82 jaar 251 onder Haart

41 HIV+ ZWANGEREN 2005 Aantal bevallen: 22 Lost To Follow Up: 0
Onder HAART: 22 Haart voor 1 pte slechts 1 week

42 Origine Subsaharaans Afrika: 16 (72.7 %) België: 3 (13.6%) Andere: 3

43 Wijze van bevalling Vaginaal: 6 (27.2%) Electieve sectio: 6
Urgente sectio: 10 (45.4%)

44 Co-pathologie HBV, denk aan vaccinatie baby HCV
SOA: Herpes, syfilis, HPV,…. Hypertensie, Diabetes Problemen Haart: resistentie, hiv 2

45 NEONATI 2005 Op 1 december 2006: > 6 maanden: 20 ; allen HIV negatief > 3 maanden: 2

46 prematuur: < 36 weken: 2 36-38 weken: 4

47 AANPAK op ITG MULTIDISCIPLINAIR = PRIORITEIT!
Inlichten soc. vpk. is onontbeerlijk; zorgt oa. voor inlichten cbsk (opvolging kind) Samenwerken met therapiecounsellor voor adherence

48 Sociaal verpleegkundige
Zorgt voor een zorgnetwerk Cbsk Kind en gezin Kraamvogel Ocmw Praktische en emotionele ondersteuning

49 ZORGNETWERK

50 Zorg postpartum Zorgnetwerk verderzetten !
Opgelet voor adherence moeder (en kind)! Vermoeidheid Maternity blues / depressie Spreken over anticonceptie

51 Data collectie Data over status kind, therapie moeder, T4 en VL moeder, enz Start prospectieve studie jan 2007

52 BESLUIT Meer aandacht en studies nodig voor vrouw-specifieke topics in hiv zorg Counseling en Testen van vrouwen , zeker zwangeren! Met goede multidisciplinaire opvang is MTCT minimaal (<1%)


Download ppt "Cursus Hiv en Aids, december 2006 Dr. Ilse Kint"

Verwante presentaties


Ads door Google