De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge, Presentatie CoP LDEB 16 feb 2011 door Ir. Eric Mackay Adviseur Duurzaamheid Steenbrugge gemeente Deventer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge, Presentatie CoP LDEB 16 feb 2011 door Ir. Eric Mackay Adviseur Duurzaamheid Steenbrugge gemeente Deventer."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge, Presentatie CoP LDEB 16 feb 2011 door Ir. Eric Mackay Adviseur Duurzaamheid Steenbrugge gemeente Deventer

2 Een simpel verhaal over Steenbrugge Er was eens …… de gemeente Deventer, die wilde in 2030 klimaatneutraal zijn. Haar laatste grote nieuwbouwwijk, Steenbrugge, moest daarom ook klimaatneutraal worden ontwikkeld. De adviseur van de gemeente rekende voor dat dit meer dan 15.000,-/woning extra zou gaan kosten. De gemeente kon dit niet uit de grex dekken en de ontwikkelaars konden dit niet dekken uit de verkoop van de woningen. Daarom adviseerde de adviseur hiertoe een LDEB op te richten. Die LDEB had tot taak de extra investeringen te financieren en de revenuen op lange termijn te innen.

3 Al snel ontstond er een enthousiaste sfeer bij de gemeenteraad en het College van B&W waar iedereen riep dat er een LDEB moest komen. Besloten werd te beginnen bij Steenbrugge en de LDEB daarna te laten groeien over heel Deventer. Er werden 5 technische oplossingen bedacht hoe Steenbrugge klimaatneutraal kon worden. Drie van die oplossingen maakten gebruik van bioWKK en 2 van WKO met warmtepompen. Vervolgens bleek dat de 3 bioWKK oplossingen minder dan 7.000,- /woning aan extra kosten opleverden. Omdat via een klimaathypotheek extra investeringen tot circa 8.000,- kunnen worden gedekt viel bij deze varianten de noodzaak voor een LDEB grotendeels weg. De WKO varianten echter vergden extra investeringen van > 7000.,- /woning. Bovendien bleek dat bij deze varianten er ook nog aanvullende maatregelen (pv) van circa 15.000,-/woning nodig waren. Om de WKO varianten haalbaar te maken zou de LDEB wel noodzakelijk zijn.

4 Omdat de bioWKK oplossingen de laagste investeringskosten hadden, het CO2 besparing rendement fantastisch was (180%), en omdat deze oplossing goed leek te passen in de wens van de Provincie en de regio om een biogasHUB in de regio te ontwikkelen werd besloten deze variant verder contractueel uit te diepen. Dus gingen de ontwikkelaars, de woningbouwcorporatie en de gemeente praten met de aanbieder van het biogas (Essent) over het contract voor het leveren van stadswarmte en elektriciteit via biogas. Toen ontdekte men een nieuw probleem. De woningmarkt is dermate slecht dat de ontwikkelende partijen, inclusief de gemeente geen contractuele garanties kunnen geven voor het minimum totaal aantal woningen dat Essent nodig had om haar businesscase rond te krijgen. Datzelfde gold voor het uitgiftetempo op jaarbasis.

5 Het centrale biowkk systeem lijkt nu niet flexibel genoeg om grote wijzigingen in de fasering, afzettempo en aansluiting van het totaal aantal woningen op te kunnen vangen. Hierover kunnen de patijen nog lang (en gelukkig ?) doorpraten. Dus werd de blik dus weer gericht op de WKO oplossingen. Voordeel van die WKO oplossingen was de flexibiliteit in uitvoering, hoge mate van faseerbaarheid. Bovendien leverden de WKO varianten voor de eindgebruiker de laagste woonlasten. De vraag die nu voorligt is of een LDEB deze WKO varianten wel haalbaar kan maken.

6 Er liggen nu dus voor Steenbrugge 2 oplossingsrichtingen: 1 e bioWKK oplossing met Essent waarbij flexibiliteit in de contracten moet worden ingebouwd en een LDEB extra kwaliteit aan de processen kan toevoegen, Of 2 e WKO oplossingen, waarbij een LDEB kan helpen de financiële gaten te dichten. Het nadenken over een LDEB is zo verweven met de oplossingsrichting voor Steenbrugge dat er weinig druk op de LDEB ketel zit. Er wordt gefilosofeerd over de LDEB maar gewacht op het moment om door te pakken.

7 Visie Duurzaam Deventer: speerpunten  Klimaat: Deventer C02-neutraal in 2030

8 Steenbrugge klimaatneutraal

9 Steenbrugge Beeldkwaliteitplan

10

11 Steenbrugge klimaatneutraal  Steenbrugge eerste (>) klimaatneutrale wijk in provincie Overijssel.  Provincie Overijssel is enthousiast, steunt en helpt (subsidiebron).  Steenbrugge aangewezen als Excellent Gebied (één van de 13) door VROM (subsidiebron).  Steenbrugge participeert in de landelijke CoP Lokale Duurzame Energie Bedrijven

12 klimaatneutraal: criteria 1.Geen last op grondexploitatie - (  Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge “Dèmter Energie”) 2.Lagere of gelijkblijvende woonlasten bewoners 3.Lage CO2 uitstoot (--->klimaatneutraal) 4.Hoge duurzaamheid (biogas ?) (toekomstbestendig) 5.Hoge mate van flexibiliteit (toekomstbestendig) 6.Keuzevrijheid (en comfort) bewoners

13 Klimaatneutraal: 5 varianten 1.WKO collectief geclusterd, combiwarmtepomp 2.Biogas Heeten/Essent, stadsverwarming (centrale WKK) 3.WKO (individueel, met individuele warmtepomp) 4.Biogas mini wkk met piekketels 5.Biogas mini wkk met WKO (conform Meppel)

14

15

16 Concept 1: warmte-koude-opslag collectief geclusterd conclusies: Meerkosten : € 7.000,-/woning Iets minder hoge CO2 reductie rendement (EPC 0,4) (EPL 7,8) Meer toekomstbestendig (flexibeler systeem) Meer keuzevrijheid bewoners Woonlasten zullen minder stijgen Aanvullend windturbine en later pv nodig (15.000,-/woning)

17 Concept 2: Biogas via Essent conclusies: Meerkosten : € 3.500,-/woning hoogste CO2 reductie rendement (EPC 0,3)(EPL 8,3) Minder toekomstbestendig (star systeem: 90% moet aangesloten zijn) Beperkte keuzevrijheid bewoners Woonlasten zullen meeste stijgen Indien SDE subsidie (extra wkk) in toekomst dan opschaling naar Keizerslanden mogelijk.

18 Conclusies Indien bewoners het zwaarst wegen: Kies voor de WKO varianten. Indien CO2 reductie zwaarst weegt: Kies voor Biogas. Indien toekomstgerichtheid (flexibiliteit) het zwaarst weegt: Kies voor WKO individueel. Nadeel WKO individueel: hoogste gebouwgebonden meerkosten (11.000,-/woning) + 15.000,- pv.) (klimaat-hypotheek voordeel € 8.000,- (indicatie).

19 marsroute Indien keuze is bioWKK (variant 2) Voordelen: Hoogste CO2 besparing rendement Laagste gebouwgebonden meerinvesteringen Vergroting van de biogasHUB Onderhandel met Essent om maximale flexibiliteit in de fasering te krijgen

20 marsroute Indien keuze is WKO Voordelen: Flexibiliteit in de fasering maakt contracteren gemakkelijker Eindgebruiker wordt beter bediend (ook €) Kan beter inspelen op nieuwe en goedkopere technologieën Start het Sallands Dorp met WKO collectief geclusterd (variant 1). Stap daarna over op WKO individueel zodra dat prijstechnisch mogelijk wordt (variant 4).

21 marsroute Bij alle varianten (biogas en wko) Start een CPO-Demo-Cluster met WKO individueel (subsidie benutten) Begeleid dit vanuit de kersverse LDEB. Start met realisatie van een 2 MW windturbine Stap later (zodra dat financieel gunstig wordt) over op pv in Steenbrugge.

22 namens Steenbrugge Dank voor uw aandacht


Download ppt "Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge, Presentatie CoP LDEB 16 feb 2011 door Ir. Eric Mackay Adviseur Duurzaamheid Steenbrugge gemeente Deventer."

Verwante presentaties


Ads door Google