De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting. Energieomzettingen Energiebronnen leveren energie Het energieaanbod is meestal van een andere vorm dan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting. Energieomzettingen Energiebronnen leveren energie Het energieaanbod is meestal van een andere vorm dan de."— Transcript van de presentatie:

1 Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting

2 Energieomzettingen Energiebronnen leveren energie Het energieaanbod is meestal van een andere vorm dan de energievraag, een apparaat is de energieomzetter Bij een energieomzetting ontstaat altijd afvalwarmte

3 Warmtetransport Warmtetransport kan plaats vinden door: geleiding in een vaste stof stroming in een vloeistof of gas straling, hiervoor is geen tussenstof nodig Alle voorwerpen zenden infrarood- of warmtestraling uit Bij een hogere temperatuur wordt meer straling uitgezonden

4 Metalen zijn goede geleiders, Warmtegeleiding stroming gaat vaak via water of lucht Een vloeistof of gas (niet-stromend) is een slechte geleider: een warmte-isolator Isolatiematerialen danken hun werking vaak aan de stilstaande lucht die ze bevatten

5 Energieverbruik De chemische energie die in brandstof is opgeslagen, bereken je met: of De elektrische energie die een apparaat omzet is: m is de massa in kg V is het volume in m 3 r v is de verbrandingswarmte in J/kg of J/m 3 E ch is de chemische energie in J

6 We gebruiken twee temperatuurschalen: t in graad celsius (°C) en T in kelvin (K) Temperatuurschalen Dat betekent dat in de formules: O K -273 °C 273 K373 K 0 °C 100 °C

7 Soortelijke warmte en warmtecapaciteit De soortelijke warmte c is de warmte die nodig is om 1 kg van een stof 1K (of 1 °C) te verwarmen De warmtecapaciteit C is de warmte die nodig is om een voorwerp 1 K te verwarmen Bij elke energieomzetting geldt de wet van behoud van energie c is de soortelijke warmte in J/(kg ·K) m is de massa in kg Q is de toegevoerde warmte in J ΔT is de temperatuurstijging in K of °C C is de warmtecapaciteit in J/K

8 Rendement Het rendement η van een energieomzetter geeft aan welk deel van de omgezette energie E in wordt geleverd in de vorm van nuttige energie E nuttig η is het rendement (zonder eenheid) E is de energie in J P is het vermogen in W

9 Warmtemachine Een apparaat dat warmte omzet in arbeid is een warmtemachine Bijvoorbeeld: elektriciteitscentrale, automotor Tweede hoofdwet van de warmteleer: Warmte kan nooit volledig worden omgezet in arbeid, hoe goed de warmtemachine ook is Een warmtemachine heeft altijd een temperatuurverschil nodig

10 Energiekwaliteit Energie die je met een hoog rendement kunt omzetten in arbeid is van hoge kwaliteit Bijvoorbeeld: elektrische en chemische energie Bij elke energieomzetting neemt de kwaliteit af (degradatie) Warmte bij een lage temperatuur heeft een lage kwaliteit

11 Energiebesparing Er zijn drie soorten maatregelen om de energievoorziening duurzamer te maken: een kleinere een hoger een ander energieaanbod, gebruik andere bronnen energievraag rendement


Download ppt "Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting. Energieomzettingen Energiebronnen leveren energie Het energieaanbod is meestal van een andere vorm dan de."

Verwante presentaties


Ads door Google