De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de frontlinie tussen hulp en recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de frontlinie tussen hulp en recht"— Transcript van de presentatie:

1 In de frontlinie tussen hulp en recht

2

3 Wat is essentie van werken in de frontlinie?
werken met cliënten werken met instellingen werken aan de samenleving

4 Wat zijn secundaire problemen?
De keerzijde van de welvaartsstaat.

5 Problemen van het huidige stelsel
de burgers de instellingen de werker de overheid

6 De burgers onderbenutting en calculeren passiviteit en vervreemding
marginalisering en stigmatisering desoriëntatie en passiviteit onverschilligheid en criminaliteit Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

7 De instellingen beleid van onuitvoerbare regels bureaucratisering
overleven van bezuinigingen bureaucratische drempels reconstructing the client Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

8 De werker omgaan met moeilijke regels
tegenstrijdige eisen: maatwerk en blind toepassen overbelasting te veel administratie voor- en nadelen discretionaire ruimte Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

9 De overheid grip krijgen op de gevestigde orde trias politica
politieke visies socialistisch liberaal denken christelijk/naastenliefde Europese verbanden Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

10 Geen reden tot moedeloosheid, want:
Het gaat om problemen van de tweede orde. We hebben ook goede wetten en hulpmiddelen. Instellingen moeten weer voorzien in oorspronkelijke doel. De ontwikkelingen gaan door, zijn niet statisch. De mensen kunnen zelf wel wat doen.

11 Belang van frontliniewerker
Staan in contact met burgers en instellingen Aangrijpingspunt voor verbetering als de discretionaire ruimte benutten Werken vanuit ethische en maatschappelijke principes Management moet frontliniewerkers verantwoording geven en controleren

12 Hoe zijn problemen ontstaan?
Ontwikkelingen en dynamiek

13 Gemeinschaft naar gesellschaft
individualiteit verstedelijkt vrijheid in rollen afspraken, markt G-cultuur collectiviteit platteland traditionele rollen onderlinge solidariteit F-cultuur

14 Minimale staat naar verzorgingsstaat
garantiestaat noodzaak trias politica minimale staat staat als nachtwaker zorg in privésfeer en kerk

15 Particulier naar overheid
conflict kerk en staat: subsidiair verzuiling vrijheid van geestelijke stromingen in grondwet

16 Opkomst sociale wetten
1854 armenwet via particulieren 1912 armenwet via gemeenten 1913 ongevallenwet 1917 werkloosheidsbesluit

17 Opkomst sociale wetten
1949 WW (Werkloosheidswet) 1956 AOW (Algemene Ouderdomswet) 1959 AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet) 1965 ABW (Algemene Bijstandswet)

18 Opkomst sociale wetten
1967 WAO (Wet op de arbeids- ongeschiktheidsverzekering) 1967 AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 1995 nieuwe ABW 2004 WWB (Wet werk en bijstand)

19 Opkomst bureaucratie controle op overheidsgeld
fragmentatie door bezuinigingen specialisatie strak regelen van bovenaf

20 Normgerechtigkeit en einzelfallgerechtigkeit
juridische invalshoek gelijkheid strategische afdoening contextuele invalshoek verschil discretionaire ruimte

21 Vanaf jaren ’80: grote bezuinigingen
lagere uitkeringen minder categorieën samenwerken fusies output financiering

22

23 Andere ontwikkelingen
spanning hulp en recht professionalisering opkomst technologie juridisering van samenleving opkomst tegenbewegingen

24 Recente ontwikkelingen
marktwerking terugtredende overheid decentralisatie mondialisering

25 Hoe werkt minicollege? werk in tweetallen
neem één of twee krantenartikelen zoek een stuk theorie erbij maak een minicollege waarin je de theorie uitlegt aan de hand van het artikel je mag ook in bibliotheek zelf een artikel zoeken moet ongeveer 10 minuten duren


Download ppt "In de frontlinie tussen hulp en recht"

Verwante presentaties


Ads door Google