De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 25 In de frontlinie tussen hulp en recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 25 In de frontlinie tussen hulp en recht."— Transcript van de presentatie:

1 In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 25 In de frontlinie tussen hulp en recht

2 2 van 25

3 In de frontlinie tussen hulp en recht 3 van 25 Wat is essentie van werken in de frontlinie? werken met cliënten werken met instellingen werken aan de samenleving

4 In de frontlinie tussen hulp en recht 4 van 25 Wat zijn secundaire problemen? De keerzijde van de welvaartsstaat.

5 In de frontlinie tussen hulp en recht 5 van 25 Problemen van het huidige stelsel de burgers de instellingen de werker de overheid

6 In de frontlinie tussen hulp en recht 6 van 25 De burgers onderbenutting en calculeren passiviteit en vervreemding marginalisering en stigmatisering desoriëntatie en passiviteit onverschilligheid en criminaliteit Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

7 In de frontlinie tussen hulp en recht 7 van 25 De instellingen beleid van onuitvoerbare regels bureaucratisering overleven van bezuinigingen bureaucratische drempels reconstructing the client Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

8 In de frontlinie tussen hulp en recht 8 van 25 De werker omgaan met moeilijke regels tegenstrijdige eisen: maatwerk en blind toepassen overbelasting te veel administratie voor- en nadelen discretionaire ruimte Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

9 In de frontlinie tussen hulp en recht 9 van 25 De overheid grip krijgen op de gevestigde orde trias politica politieke visies –socialistisch –liberaal denken –christelijk/naastenliefde Europese verbanden Problemen van het huidige stelsel: de burgers de instellingen de werker de overheid

10 In de frontlinie tussen hulp en recht 10 van 25 Geen reden tot moedeloosheid, want: 1. Het gaat om problemen van de tweede orde. 2. We hebben ook goede wetten en hulpmiddelen. Instellingen moeten weer voorzien in oorspronkelijke doel. 3. De ontwikkelingen gaan door, zijn niet statisch. 4. De mensen kunnen zelf wel wat doen.

11 In de frontlinie tussen hulp en recht 11 van 25 Belang van frontliniewerker Staan in contact met burgers en instellingen Aangrijpingspunt voor verbetering als de discretionaire ruimte benutten Werken vanuit ethische en maatschappelijke principes Management moet frontliniewerkers verantwoording geven en controleren

12 In de frontlinie tussen hulp en recht 12 van 25 Hoe zijn problemen ontstaan? Ontwikkelingen en dynamiek

13 In de frontlinie tussen hulp en recht 13 van 25 Gemeinschaft naar gesellschaft collectiviteit platteland traditionele rollen onderlinge solidariteit F-cultuur individualiteit verstedelijkt vrijheid in rollen afspraken, markt G-cultuur

14 In de frontlinie tussen hulp en recht 14 van 25 Minimale staat naar verzorgingsstaat minimale staat staat als nachtwaker zorg in privésfeer en kerk verzorgingsstaat garantiestaat noodzaak trias politica

15 In de frontlinie tussen hulp en recht 15 van 25 Particulier naar overheid conflict kerk en staat: subsidiair verzuiling vrijheid van geestelijke stromingen in grondwet

16 In de frontlinie tussen hulp en recht 16 van 25 Opkomst sociale wetten 1854 armenwet via particulieren 1912 armenwet via gemeenten 1913 ongevallenwet 1917 werkloosheidsbesluit

17 In de frontlinie tussen hulp en recht 17 van 25 Opkomst sociale wetten 1949 WW(Werkloosheidswet) 1956 AOW(Algemene Ouderdomswet) 1959 AWW(Algemene Weduwen- en Wezenwet) 1965 ABW(Algemene Bijstandswet)

18 In de frontlinie tussen hulp en recht 18 van 25 Opkomst sociale wetten 1967 WAO(Wet op de arbeids- ongeschiktheidsverzekering) 1967 AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 1995 nieuwe ABW 2004 WWB(Wet werk en bijstand)

19 In de frontlinie tussen hulp en recht 19 van 25 Opkomst bureaucratie controle op overheidsgeld fragmentatie door bezuinigingen specialisatie strak regelen van bovenaf

20 In de frontlinie tussen hulp en recht 20 van 25 Normgerechtigkeit en einzelfallgerechtigkeit juridische invalshoek gelijkheid strategische afdoening contextuele invalshoek verschil discretionaire ruimte

21 In de frontlinie tussen hulp en recht 21 van 25 Vanaf jaren ’80: grote bezuinigingen lagere uitkeringen minder categorieën samenwerken fusies output financiering

22 In de frontlinie tussen hulp en recht 22 van 25

23 In de frontlinie tussen hulp en recht 23 van 25 Andere ontwikkelingen spanning hulp en recht professionalisering opkomst technologie juridisering van samenleving opkomst tegenbewegingen

24 In de frontlinie tussen hulp en recht 24 van 25 Recente ontwikkelingen marktwerking terugtredende overheid decentralisatie mondialisering

25 In de frontlinie tussen hulp en recht 25 van 25 Hoe werkt minicollege? werk in tweetallen neem één of twee krantenartikelen zoek een stuk theorie erbij maak een minicollege waarin je de theorie uitlegt aan de hand van het artikel je mag ook in bibliotheek zelf een artikel zoeken moet ongeveer 10 minuten duren


Download ppt "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 25 In de frontlinie tussen hulp en recht."

Verwante presentaties


Ads door Google