De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Minister Peter Vanvelthoven Federaal Minister van Werk en Informatisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Minister Peter Vanvelthoven Federaal Minister van Werk en Informatisering."— Transcript van de presentatie:

1 1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be

2 2 Minister Peter Vanvelthoven Federaal Minister van Werk en Informatisering

3 3 Pakket aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen afkomstig van tal van verschillende overheden Te vinden op verschillende plaatsen Geschreven in jargon (juridisch, administratief) Moeilijk om toe te passen op individuele situatie van werkgever of werkzoekende Gevolgen: –Niet volle rendement van de maatregelen –Ongekende maatregelen worden niet gebruikt –Ontmoediging van aanvraag Waarom?

4 4 Met www.aandeslag.be Vroeger

5 5 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen: –Totaaloverzicht aanbieden:  Door alle maatregelen te verzamelen –Gemakkelijke toegang:  Slechts één toegangskanaal nodig  Gemakkelijk te raadplegen (zoekmotor) –Gemakkelijk te begrijpen door:  Uniforme rubrieken  Uniform taalgebruik –Afgestemd op individuele gebruiker –Voortdurend geactualiseerd en aangevuld Resultaat: –Drempelverlagend –Gebruik van maatregelen en tewerkstelling bevorderen Wat willen wij bereiken ?

6 6 Deelnemende instellingen:  Federale instellingen:  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)  Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)  Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Duitstalige Gemeenschap:  Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG)  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft  Vlaams Gewest:  Syntra Vlaanderen  Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (Dep. WSE)  Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)  Waals Gewest:  Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)  Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (DGEE)  Office régional wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (LeFOREM) Coördinatie door de KSZ Informatica-technische ondersteuning: Smals Resultaat van een intensieve samenwerking

7 7 ONSS - RSZ

8 8 Om snel tot resultaten te komen: –Fase 1: Gemakkelijk opzoeken van de maatregelen (beschikbaar) –Fase 2: Interactieve voordelencalculator (beschikbaar tegen eind 2007) Opsplitsing in fasen

9 9 Eén toegangspunt creëren waar de gebruiker de verschillende maatregelen kan raadplegen. Selecteren van maatregelen: –Op basis van verschillende criteria –Door elke anonieme gebruiker –Aangepast aan zijn situatie Fase 1: Eenvoudige opzoeking van maatregelen

10 10 81 maatregelen:  Federale: 41  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7  Duitstalige Gemeenschap: 5  Vlaams Gewest: 23  Waals Gewest: 5 Voortdurend geactualiseerd en aangevuld Beschikbare informatie

11 11 Voor elke maatregel: een gestructureerde informatiefiche:  Algemene beschrijving :  Begin- en (eventueel) einddatum  Bevoegde instantie (met link naar website)  Mate van cumuleerbaarheid met andere maatregelen  Bronvermelding  Voorwaarden  Voordelen  Verwijzing juridisch kader (www.juridat.be)www.juridat.be  Aanvraagprocedure (werkgever en werkzoekende) Twee invalshoeken: werkgever – werkzoekende Hoe aangeboden ?

12 12 Selectiecriteria:  Doelgroep  4 mogelijke criteria voor de werkgever:  Type (privé of publiek)  Werkgeverscategorie  Type tewerkstelling (nieuwe aanwerving, bestaande tewerkstelling)  Erkenningslabel  6 mogelijke specifieke criteria voor de werkzoekende:  Type contract om werknemer aan te nemen  Leeftijd van kandidaat  Het huidige statuut  Opleidingsniveau  Type tewerkstelling  Doelgroep  Regio van tewerkstelling Opzoeken op trefwoorden Hoe zoeken ?

13 13 Wat? –Een lijst van maatregelen:  Alle maatregelen  Per doelgroep –De maatregel zelf –Een lijst van laatst gewijzigde maatregelen Hoe? –Online raadpleging –Printbaar –Downloadbaar Aanleveren van informatie

14 14 Elke maatregel is raadpleegbaar Via www.aandeslag.be / www.autravail.be / www.andiearbeit.bewww.autravail.be Via sites van derden via Kameleon-principe:  Logo, look-and-feel, titel aangepast aan de site van de partner  De toepassing en inhoud zijn identiek  Transparant voor gebruiker Reeds geïntegreerd in:  Website van de VDAB  Website van de FOD WASO  Website van het Vlaams beleidsdomein Werk en Sociale Economie  Portaal van de sociale zekerheid Hoe bekom je de informatie ?

15 15

16 16

17 17 Focus op één maatregel Bij lancering van een nieuwe maatregel Of heractivering van een bestaande maatregel Of onderdeel bekendmakingscampagne Maatregel in de kijker

18 18 Uitbreiding van fase 1: –Hergebruik van de bestaande informatie –Aangevuld met gegevens essentieel voor de berekening van het financiële voordeel Fase 2: Interactieve voordelencalculator

19 19 Verfijning van de zoekcriteria: –Aanmelding van de individuele gebruiker –Koppeling met authentieke bronnen –Interactieve simulatie via vraag en antwoord met de gebruiker Berekening van het financiële voordeel Beschikbaar tegen eind 2007 Fase 2: Interactieve voordelencalculator

20 20 Demo's

21 21

22 22 Minister Jean-Claude Marcourt Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse handel van het Waalse Gewest

23 23 Een Waalse werkgever in de profitsector wil een niet- werkende ingeschreven werkzoekende aanwerven. Hij zoekt op trefwoord en selectie. Selectiecriteria

24 24

25 25 Hij verkrijgt aldus de lijst van alle maatregelen betreffende de aanwerving van een niet-werkende ingeschreven werkzoekende voor zijn sector.

26 26

27 27 Als hij een maatregel selecteert, krijgt hij alle informatie met betrekking tot deze maatregel en kan hij de details ervan bekijken door op de verschillende tabbladen te klikken.

28 28

29 29 Hij kan vervolgens de maatregel afdrukken om er een exemplaar van te houden.

30 30

31 31 Minister Benoît Cerexhe Minister belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

32 32 Een werkzoekende is op zoek naar maatregelen betreffende de taalcheque. Hij weet niet goed waar hij moet beginnen en zal daarom op trefwoord zoeken. Selectiecriteria

33 33

34 34 Hij verkrijgt aldus de lijst van alle maatregelen betreffende de taalcheque.

35 35

36 36 Als hij een maatregel selecteert, krijgt hij alle informatie met betrekking tot deze maatregel en kan hij de details ervan bekijken door op de verschillende tabbladen te klikken.

37 37

38 38 Hij kan de taal veranderen om de maatregel aan een Franstalige collega te tonen.

39 39

40 40

41 41 Minister Bernd Gentges Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap

42 42 Een werkgever zoekt de maatregelen betreffende het aanwerven van laaggeschoolden. Hij zoekt via de optie "Toon". Selectiecriteria

43 43

44 44 Hij verkrijgt aldus de lijst van alle maatregelen betreffende het aanwerven van laaggeschoolden.

45 45

46 46 Als hij een maatregel selecteert, krijgt hij alle informatie met betrekking tot deze maatregel en kan hij de details ervan bekijken door op de verschillende tabbladen te klikken.

47 47

48 48 Hij kan vervolgens de maatregel downloaden in pdf- formaat.

49 49

50 50 Minister Frank Vandenbroucke Minister van Werk, Onderwijs en Vorming van het Vlaamse Gewest

51 51 Een werkzoekende van 52 jaar ambieert een halftijdse betrekking met een brutoloon van 1.850 € per maand. Hij is op zoek naar maatregelen betreffende de aanwerving van 45-plussers. Hij zoekt via de website www.vdab.be. Selectiecriteria

52 52

53 53 Hij krijgt aldus de lijst van alle maatregelen betreffende de aanwerving van 45-plussers.

54 54

55 55 Als hij een maatregel selecteert, krijgt hij alle informatie met betrekking tot deze maatregel en kan hij de details ervan bekijken door op de verschillende tabbladen te klikken.

56 56

57 57 1.946 aangevraagde premies en 1.328 toegekende premies (periode 01/04/2006 – 15/02/2007) Meer dan de helft voor het laagste premiebedrag (400 € per maand) Sector tewerkstelling: 8% distributie, 8,5% vervoer, 14% metaal, 14% bouw, 25% bediende Tewerkstellingspremie 50+

58 58 Gemiddelde uitstroom van oudere werkzoekenden naar werk per maand: Voor invoering premie : 1 800 werkzoekenden Na invoering premie : 2 500 werkzoekenden Verschil :700 werkzoekenden Verklaring : Effect premie Effect conjunctuur Tewerkstellingspremie 50+

59 59 Bereik premie: Tewerkstellingspremie 50+ Profiel aanvrager: Man69% Vrouw31% 50-54 jaar70% + 55 jaar30% Laag55% Midden27% Hoog17% < 1 jaar70% + 1 jaar30% Profiel werkzoekende 50+: Man44% Vrouw56% 50-54 jaar66% + 55 jaar34% Laag62% Midden27% Hoog11% < 1 jaar24% + 1 jaar 76%

60 60 Vragen?


Download ppt "1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Minister Peter Vanvelthoven Federaal Minister van Werk en Informatisering."

Verwante presentaties


Ads door Google