De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het NVIC en de consequenties van EU-GHS: V erandert de dienstverlening aan professionele hulpverleners? Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het NVIC en de consequenties van EU-GHS: V erandert de dienstverlening aan professionele hulpverleners? Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Het NVIC en de consequenties van EU-GHS: V erandert de dienstverlening aan professionele hulpverleners? Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

2 2 NVIC Professionele hulpverlener Bedrijven NL wetgeving EU wetgeving Informatieverstrekking Advisering Productnotificatie Inhoud Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Health hazard Characteristics

3 3 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

4 4 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Taken van het NVIC 030-274 8888 Alleen voor professionals 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

5 5 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Risico-analyse van acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

6 6 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Chemische stoffen Ioniserende straling Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

7 7 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Jaaroverzichten Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

8 8 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Anti-rain sprays Sterrenmix thee Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

9 9 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Cannabis 2005 Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Sinds 2007

10 10 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Gevaarlijke producten Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen www.vergiftigingen.info Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie

11 11 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Informatieverzoeken aan het NVIC

12 12 Toxicologische Informatie en Kennisbank Patiëntgegevens Blootstelling Stofmonografieën Productgegevens (samenstelling) Dosis-effect relatie Ernst van intoxicatie, symptomen, therapie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

13 13 Welke gegevens heeft het NVIC nodig bij een informatieverzoek? Leeftijd en geslacht Reeds ingezette behandeling Lichaamsgewicht Naam van product of verbinding Hoeveelheid en concentratie Duur van blootstelling Tijdstip van blootstelling Symptomen en moment van ontstaan Patiënt Blootstelling Intoxicatie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

14 14 Productnotificatie aan het NVIC Bodies responsible for receiving information relating to health Member States shall appoint the body or bodies responsible for receiving information, including chemical composition, relating to preparations placed on the market and considered dangerous on the basis of their health effects or on the basis of their physico-chemical effects. Member States shall take the necessary steps to ensure that the appointed bodies provide all the requisite guarantees for maintaining the confidentiality of the information received. Such information may only be used to meet any medical demand by formulating preventive and curative measures, in particular in case of emergency. Member States shall ensure that the information is not used for other purposes. Member States shall ensure that the appointed bodies have at their disposal all the information required from the manufacturers or persons responsible for marketing to carry out the tasks for which they are responsible. EU richtlijn 1999/45/EC art.17 (88/379/EEG art. 12)

15 15 Productnotificatie aan het NVIC Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten (21 december 1995) Warenwetregeling Preparaat Informatie Formulier (10 december 1996)

16 16 Productnotificatie aan het NVIC Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Complete composition (no thresholds) Exact concentrations Extensive toxicological information

17 17 Productnotificatie aan het NVIC Discussie over de uitvoering van de NL wetgeving Only dangerous ingredients (above thresholds) Only in rough ranges Limited toxicological information VIB (EU directive)

18 18 Productnotificatie aan het NVIC Nieuwe afspraken in 2009 Exact concentrations (all ingredients) or Exact concentrations (T, T+, C, Xi, Xn ingredients) Well specified ranges (other ingredients) or Well specified ranges (all ingredients) Complete composition (no thresholds) https://www.productnotificatie.nl/ VIB.pdf + Samenstelling.pdf

19 19 Productnotificatie aan het NVIC Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten (21 december 1995) Warenwetregeling Electronische Productnotificatie NVIC (15 oktober 2009)

20 20 Productnotificatie in de EU Rapport over productnotificatie in EU15 lidstaten (2007)

21 21 Productnotificatie in de EU Harmonisatie van productnotificatie in Europa Step 1 – REACH consensus on required product information Step 2 – Establish common (electronic) format Step 3 – Implementation in EU legislation => Implementation in EU-GHS legislation

22 22 Productnotificatie in de EU EU-GHS ofwel CLP-Verordening 1272/2008 (Article 45 paragraph 4) Appointment of bodies responsible for receiving information relating to emergency health response By 20 january 2012 the Commission shall carry out a review to assess the possibility of harmonising the information referred to in paragraph 1, including establishing a format for the submission of information by importers and downstream users to appointed bodies. On the basis of this review, and following consultation with relevant stakeholders, such as the EAPCCT, the Commission may adopt a Regulation adding as an Annex to this regulation.

23 23 Productnotificatie in de EU Harmonisatie van productnotificatie in Europa Step 1 – REACH consensus on required product information Step 2 – Establish common (electronic) format Step 3 – Implementation in EU legislation => EAPCCT WG on regulation (CLP/Cosmetics/REACH) => EC/Enterprise WG on EU-GHS regulation (art.45(4) survey) => MSDS format as basis, but with additional info => Implementation in EU-GHS legislation

24 24 Productnotificatie in de EU Notification of various productgroups Gevaarlijke mengsels  NVIC Richtlijn 1999/45/EG Verordening EU 1272/2008 (CLP) Gevaarlijke stoffen  NVIC Richtlijn 67/548/EEG Verordening EU 1907/2006 (REACH; VIB) Verordening EU 1272/2008 (CLP) X Gewasbeschermingsmiddelen(  ctgb)  NVIC Richtlijn 91/414/EEG Biociden(  ctgb)  NVIC Richtlijn 98/8/EG Cosmetica  NVIC Richtlijn 78/379/EEG(vrijwillig) Verordening EU xxxx/2009(verplicht)

25 25 EU-GHS health hazard karakteristieken Nieuwe symbolen en H/P-statements

26 26 EU-GHS health hazard karakteristieken

27 27 Meer producten worden als toxisch geclassificeerd EU-GHS health hazard karakteristieken

28 28 EU-GHS health hazard karakteristieken

29 29 EU-GHS health hazard karakteristieken P301 + P310

30 30 EU-GHS health hazard karakteristieken P310-311-312

31 31 EU-GHS health hazard karakteristieken P311-312

32 32 EU-GHS health hazard karakteristieken P101: moet verzoek van arts aan patiënt zijn Belangrijk voor het NVIC is de juiste productnaam!

33 33 Welke gegevens heeft het NVIC nodig bij een informatieverzoek? Leeftijd en geslacht Reeds ingezette behandeling Lichaamsgewicht Naam van product of verbinding Hoeveelheid en concentratie Duur van blootstelling Tijdstip van blootstelling Symptomen en moment van ontstaan Patiënt Blootstelling Intoxicatie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

34 34 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Contact met het NVIC Over acute vergiftigingen (24/7): 030 - 274 8888 www.vergiftigingen.info Over andere vragen: nvic@rivm.nl 088 – 75 58561 www.rivm.nl Over productnotificatie: www.productnotificatie.nl nvic-apr@rivm.nl


Download ppt "Het NVIC en de consequenties van EU-GHS: V erandert de dienstverlening aan professionele hulpverleners? Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google