De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Het NVIC en de consequenties van EU-GHS: Verandert de dienstverlening aan professionele hulpverleners? Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

2 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Inhoud EU wetgeving Health hazard Characteristics Professionele hulpverlener Productnotificatie Bedrijven NVIC Informatieverstrekking Advisering NL wetgeving

3 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

4 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Alleen voor professionals

5 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Risico-analyse van acute vergiftigingen

6 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Chemische stoffen Ioniserende straling

7 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Jaaroverzichten

8 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Anti-rain sprays Sterrenmix thee

9 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Cannabis 2005 Sinds 2007

10 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Taken van het NVIC 24-uurs informatieverstrekking bij acute vergiftigingen Advisering ongevallen en calamiteiten Jaaroverzichten Signalering van trends Wetenschappelijk onderzoek (patiënten / vrijwilligers / fundamenteel) Productnotificatie Gevaarlijke producten

11 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Informatieverzoeken aan het NVIC

12 Dosis-effect relatie Ernst van intoxicatie, symptomen, therapie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Toxicologische Informatie en Kennisbank Patiëntgegevens Blootstelling Stofmonografieën Productgegevens (samenstelling) Dosis-effect relatie Ernst van intoxicatie, symptomen, therapie

13 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Welke gegevens heeft het NVIC nodig bij een informatieverzoek? Patiënt Leeftijd en geslacht Lichaamsgewicht Blootstelling Naam van product of verbinding Hoeveelheid en concentratie Tijdstip van blootstelling Duur van blootstelling Intoxicatie Symptomen en moment van ontstaan Reeds ingezette behandeling

14 Productnotificatie aan het NVIC
EU richtlijn 1999/45/EC art.17 (88/379/EEG art. 12) Bodies responsible for receiving information relating to health Member States shall appoint the body or bodies responsible for receiving information, including chemical composition, relating to preparations placed on the market and considered dangerous on the basis of their health effects or on the basis of their physico-chemical effects. Member States shall take the necessary steps to ensure that the appointed bodies provide all the requisite guarantees for maintaining the confidentiality of the information received. Such information may only be used to meet any medical demand by formulating preventive and curative measures, in particular in case of emergency. Member States shall ensure that the information is not used for other purposes. Member States shall ensure that the appointed bodies have at their disposal all the information required from the manufacturers or persons responsible for marketing to carry out the tasks for which they are responsible.

15 Productnotificatie aan het NVIC
Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten (21 december 1995) Warenwetregeling Preparaat Informatie Formulier (10 december 1996)

16 Productnotificatie aan het NVIC
Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Complete composition (no thresholds) Exact concentrations Extensive toxicological information

17 Productnotificatie aan het NVIC
Discussie over de uitvoering van de NL wetgeving Only dangerous ingredients (above thresholds) Only in rough ranges Limited toxicological information VIB (EU directive)

18 Productnotificatie aan het NVIC
Nieuwe afspraken in 2009 https://www.productnotificatie.nl/ Complete composition (no thresholds) Exact concentrations (all ingredients) or Exact concentrations (T, T+, C, Xi, Xn ingredients) Well specified ranges (other ingredients) or Well specified ranges (all ingredients) VIB.pdf + Samenstelling.pdf

19 Productnotificatie aan het NVIC
Warenwetbesluit en – regeling sinds 1995/1996 Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten (21 december 1995) Warenwetregeling Electronische Productnotificatie NVIC (15 oktober 2009)

20 Productnotificatie in de EU
Rapport over productnotificatie in EU15 lidstaten (2007)

21 Productnotificatie in de EU
Harmonisatie van productnotificatie in Europa Step 1 – REACH consensus on required product information Step 2 – Establish common (electronic) format Step 3 – Implementation in EU legislation => Implementation in EU-GHS legislation

22 Productnotificatie in de EU
EU-GHS ofwel CLP-Verordening 1272/2008 (Article 45 paragraph 4) Appointment of bodies responsible for receiving information relating to emergency health response By 20 january 2012 the Commission shall carry out a review to assess the possibility of harmonising the information referred to in paragraph 1, including establishing a format for the submission of information by importers and downstream users to appointed bodies. On the basis of this review, and following consultation with relevant stakeholders, such as the EAPCCT, the Commission may adopt a Regulation adding as an Annex to this regulation.

23 Productnotificatie in de EU
Harmonisatie van productnotificatie in Europa Step 1 – REACH consensus on required product information => EAPCCT WG on regulation (CLP/Cosmetics/REACH) => EC/Enterprise WG on EU-GHS regulation (art.45(4) survey) Step 2 – Establish common (electronic) format => MSDS format as basis, but with additional info Step 3 – Implementation in EU legislation => Implementation in EU-GHS legislation

24 X Productnotificatie in de EU Gevaarlijke mengsels  NVIC
Notification of various productgroups Gevaarlijke mengsels  NVIC Richtlijn 1999/45/EG Verordening EU 1272/2008 (CLP) Gewasbeschermingsmiddelen ( ctgb)  NVIC Richtlijn 91/414/EEG Biociden ( ctgb)  NVIC Richtlijn 98/8/EG Cosmetica  NVIC Richtlijn 78/379/EEG (vrijwillig) Verordening EU xxxx/2009 (verplicht) X Gevaarlijke stoffen  NVIC Richtlijn 67/548/EEG Verordening EU 1907/2006 (REACH; VIB) Verordening EU 1272/2008 (CLP)

25 EU-GHS health hazard karakteristieken
Nieuwe symbolen en H/P-statements

26 EU-GHS health hazard karakteristieken

27 EU-GHS health hazard karakteristieken
Meer producten worden als toxisch geclassificeerd

28 EU-GHS health hazard karakteristieken

29 EU-GHS health hazard karakteristieken
P301 + P310

30 EU-GHS health hazard karakteristieken
P

31 EU-GHS health hazard karakteristieken
P

32 EU-GHS health hazard karakteristieken
P101: moet verzoek van arts aan patiënt zijn Belangrijk voor het NVIC is de juiste productnaam!

33 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Welke gegevens heeft het NVIC nodig bij een informatieverzoek? Patiënt Leeftijd en geslacht Lichaamsgewicht Blootstelling Naam van product of verbinding Hoeveelheid en concentratie Tijdstip van blootstelling Duur van blootstelling Intoxicatie Symptomen en moment van ontstaan Reeds ingezette behandeling

34 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Contact met het NVIC Over acute vergiftigingen (24/7): Over andere vragen: 088 – Over productnotificatie:


Download ppt "Pieter Brekelmans Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google