De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten is weten bij de stad Antwerpen. 2 Agenda -Waarom meten we? Wat meten we? -Hoe start je een onderzoek op? -De vragenlijst -Verdere stappen van het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten is weten bij de stad Antwerpen. 2 Agenda -Waarom meten we? Wat meten we? -Hoe start je een onderzoek op? -De vragenlijst -Verdere stappen van het."— Transcript van de presentatie:

1 Meten is weten bij de stad Antwerpen

2 2 Agenda -Waarom meten we? Wat meten we? -Hoe start je een onderzoek op? -De vragenlijst -Verdere stappen van het onderzoek -Case 1: Zot van A – campagne -Case 2: Feest in ‘t stad -Case 3: Sport- en cultuurparticipatie -Ontsluiting van gegevens

3 3 Waarom meten we? -de effectiviteit van acties (zowel intern als extern) op een gestructureerde, kwaliteitsvolle, continue manier monitoren -op lange termijn evoluties nagaan, effect meten van volgehouden acties en impact van verschillende acties vergelijken -de bevolkingsbewegingen, behoeften, tekorten nagaan binnen de stad  zodat het beleid hierop kan inspelen

4 4 Wat meten we? -Demografische en socio-economische ontwikkelingen -Effectieve aantallen (inwoners, bezoekers, …) -Behoeften -Gedrag en participatie -Kennis -Perceptie -Tevredenheid -Imago -Profielen

5 5 Hoe onderzoek starten? 1/ Bepaal de doelstelling van je onderzoek -Waarom wil je onderzoek doen? -Wat ga je met de resultaten doen? 2/ Bepaal de onderzoeksvraag en doelgroep -Wat wil je precies weten en bij wie? 3/ Bepaal de methodologie en steekproef -Bestaan de gegevens al? Zijn er registraties, statistieken beschikbaar? -Is eigen gegevensverzameling nodig? -Hoe kan je het beste de doelgroep bevragen? -Zorg dat iedereen binnen de doelgroep evenveel kans heeft om bevraagd te worden.

6 6 Kwaliteitsvereisten Goed marktonderzoek voldoet aan een aantal kwaliteitsvereisten: -Representativiteit: dit betekent dat je de resultaten met een zekere betrouwbaarheid kan veralgemenen  steekproef! -Betrouwbaarheid: hierbij speelt de grootte van de steekproef een rol -Validiteit: mate waarin wat gemeten wordt, overeenstemt met wat men denkt te meten en de mate waarin de resultaten veralgemeend kunnen worden  vragenlijst!

7 7 Onderzoek van secundaire bronnen -Gebruikers, profielen, leden, deelnemers, aanbod, vraag, verkoop, … -In dit gedigitaliseerd tijdperk kan je vaak registraties opvragen die primair gebruikt worden voor andere doeleinden (bv sluikstortmelding) -Voorwaarden: vooronderzoek van volledigheid, validiteit, continuïteit en kwaliteit van de gegevens.

8 8 Eigen dataverzameling Voorbeelden surveys Bij wie en hoe bevraag je: -klantentevredenheid loketten -effectmeting van een campagne -participatie van de inwoners aan sport -bekendheid ombudsdienst -tevredenheid werking ombudsdienst -leesbereik en appreciatie stadskrant

9 9 Vragenlijst opmaken -Maak een lijst met de te verwerven informatie en de te toetsen hypothesen -Per vraag slechts 1 informatie-element verzamelen. -Bepaal precies waar de vraag over gaat: iedereen moet de vraag op dezelfde manier begrijpen -Kan de respondent antwoorden op de vraag? -Gebruik duidelijke en ondubbelzinnige woorden -Vermijd leidende of suggestieve vragen -Vermijd open vragen -Bouw variatie in en boei de respondent -De ondervraagde niet beïnvloeden!

10 10 Vragenlijst opmaken (2) -Volgorde van de vragen -Voorzie de vragenlijst van een algemene inleiding en van de nodige korte instructies bij de verschillende onderdelen. -Verzorg de opmaak van de vragenlijst. Een goed opgemaakte vragenlijst vermindert de kans op fouten en bevordert de verwerking achteraf. -Test de vragenlijst. -Een vragenlijst maken is een vak apart!

11 11 Een voorbeeld… VN opiniepeiling Vorige maand hielden de V.N. een wereldwijde opiniepeiling. Er werd slechts één vraag gesteld: “Wilt u alstublieft uw eerlijke mening geven met betrekking tot een oplossing voor het tekort aan voedsel in de rest van de wereld?”

12 12 De peiling is echter jammerlijk mislukt -in Afrika wisten ze niet wat ‘voedsel’ was -in Oost-Europa wisten ze niet wat ‘eerlijk’ was -in West-Europa wisten ze niet wat ‘tekort’ was -in China wisten ze niet wat ‘mening’ was -in het Midden-Oosten wisten ze niet wat een ‘oplossing’ was -in Zuid-Amerika wisten ze niet wat ‘alstublieft’ was -in de V.S. wisten ze niet wat ‘de rest van de wereld’ was... Het Vaticaan heeft de peiling geboycot omdat in de vraag het woord ‘betrekking’ voorkwam...

13 13 Verdere stappen in het onderzoek -Organisatie en opvolging van het veldwerk -Opmaak van een rapportageplan -Dataverwerking -Analyse -Rapportage -Communicatie Onderzoek vraagt tijd!

14 14 Case 1: Zot van A - campagne

15 15 Case 1: Zot van A - campagne -Onderzoeksvraag: Worden de campagne en de Valentijnsacties door de Antwerpenaars geapprecieerd? -Gebruikte methode: - papieren vragenlijst op de 4 locaties - F2F + zelf invullen - drukke perioden: geen bevraging -Wie hebben we precies bevraagd? -Wat zijn de valkuilen, de trics?

16 16 Case 1: Zot van A - campagne

17 17 Case 1: Zot van A - campagne

18 18 Case 1: Zot van A - campagne

19 19 Case 2: Feest in ‘t stad 2006

20 20 Case 2: Feest in ‘t stad -Onderzoeksvraag: Werd de campagne opgemerkt? Hoe tevreden zijn de bezoekers over de evenementen? -Gebruikte methode: - online enquête naar panel stad, Vlaanderen en Z-Nl - F2F bevraging op 4 evenementen -Waar op letten?

21 21 Case 2 : Feest in ‘t stad Herkent u dit beeld? 20052006 Ja47,5%23,5% Nee47,9%71,8% Dit komt me bekend voor, maar ik kan niet precies zeggen voor wat het staat4,7% Basis989996

22 22 Case 2: Feest in ‘t stad Helemaal akko ord AkkoordNeutraal Niet Akko ord Helemaal niet akko ord Het is goed dat de stad dit soort van evenementen* organiseert om Antwerpen te promoten 200536,5%42,1%17,4%2,6%1,4% 200641,9%42,5%12,8%1,4% Deze evenementen* zetten me ertoe aan om naar Antwerpen te komen met de kerst 20059,6%28,9%31,1%21,5%8,9% 200617,6%26,0%33,4%15,6%7,4% Deze campagne haalt niets uit om mensen naar Antwerpen te krijgen. 20054,8%10,3%24,0%41,4%19,5% 20063,0%8,3%25,5%37,3%25,8% Dit evenement geeft de stad een positief imago 200520,7%51,9%19,7%5,6%2,1% 200625,7%52,3%17,3%2,3% Het is goed dat de stad zulke promotieacties opzet 200633,1%48,4%13,7%2,0%2,7%

23 23 Case 3: sport- en cultuurparticipatie

24 24 Case 3: Sport- en cultuurparticipatie -Onderzoeksvraag: In welke mate participeren Antwerpenaars aan sport en cultuur? Welke profielen van participanten versus niet-participanten vinden we? -Gebruikte methodes: - sportparticipatieonderzoek: papier, online, telefonisch bij representatief steekproef van Antwerpenaars - cultuurparticipatie: gegevens uit stadsmonitor - korte termijn: opstart omnibusenquêtes

25 25 Case 3: sport – en cultuurparticipatie

26 26 Case 3: sport – en cultuurparticipatie

27 27 Case 3: sport – en cultuurparticipatie

28 28 Ontsluiting van de gegevens Op 2 juni nieuwe website voor feiten en cijfers gelanceerd: www.antwerpen.bewww.antwerpen.be > stad in cijfers Sommige onderzoeksrapporten worden -bekendgemaakt via persconferentie -op de website gepubliceerd, bv sportparticipatie www.antwerpen.be/sport

29 29 Meer informatie -Reinhard Stoop 03 220 81 42 reinhard.stoop@stad.antwerpen.be reinhard.stoop@stad.antwerpen.be -Wendy Mattheesen 03 338 21 27 wendy.mattheesen@stad.antwerpen.be wendy.mattheesen@stad.antwerpen.be

30 30 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Meten is weten bij de stad Antwerpen. 2 Agenda -Waarom meten we? Wat meten we? -Hoe start je een onderzoek op? -De vragenlijst -Verdere stappen van het."

Verwante presentaties


Ads door Google