De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten is weten bij de stad Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten is weten bij de stad Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Meten is weten bij de stad Antwerpen

2 Agenda Waarom meten we? Wat meten we? Hoe start je een onderzoek op?
De vragenlijst Verdere stappen van het onderzoek Case 1: Zot van A – campagne Case 2: Feest in ‘t stad Case 3: Sport- en cultuurparticipatie Ontsluiting van gegevens 2

3 Waarom meten we? de effectiviteit van acties (zowel intern als extern) op een gestructureerde, kwaliteitsvolle, continue manier monitoren op lange termijn evoluties nagaan, effect meten van volgehouden acties en impact van verschillende acties vergelijken de bevolkingsbewegingen, behoeften, tekorten nagaan binnen de stad  zodat het beleid hierop kan inspelen 3

4 Wat meten we? Demografische en socio-economische ontwikkelingen
Effectieve aantallen (inwoners, bezoekers, …) Behoeften Gedrag en participatie Kennis Perceptie Tevredenheid Imago Profielen 4

5 Hoe onderzoek starten? 1/ Bepaal de doelstelling van je onderzoek
Waarom wil je onderzoek doen? Wat ga je met de resultaten doen? 2/ Bepaal de onderzoeksvraag en doelgroep Wat wil je precies weten en bij wie? 3/ Bepaal de methodologie en steekproef Bestaan de gegevens al? Zijn er registraties, statistieken beschikbaar? Is eigen gegevensverzameling nodig? Hoe kan je het beste de doelgroep bevragen? Zorg dat iedereen binnen de doelgroep evenveel kans heeft om bevraagd te worden. 5

6 Kwaliteitsvereisten Goed marktonderzoek voldoet aan een aantal kwaliteitsvereisten: Representativiteit: dit betekent dat je de resultaten met een zekere betrouwbaarheid kan veralgemenen  steekproef! Betrouwbaarheid: hierbij speelt de grootte van de steekproef een rol Validiteit: mate waarin wat gemeten wordt, overeenstemt met wat men denkt te meten en de mate waarin de resultaten veralgemeend kunnen worden  vragenlijst! 6

7 Onderzoek van secundaire bronnen
Gebruikers, profielen, leden, deelnemers, aanbod, vraag, verkoop, … In dit gedigitaliseerd tijdperk kan je vaak registraties opvragen die primair gebruikt worden voor andere doeleinden (bv sluikstortmelding) Voorwaarden: vooronderzoek van volledigheid, validiteit, continuïteit en kwaliteit van de gegevens. 7

8 Eigen dataverzameling Voorbeelden surveys
Bij wie en hoe bevraag je: klantentevredenheid loketten effectmeting van een campagne participatie van de inwoners aan sport bekendheid ombudsdienst tevredenheid werking ombudsdienst leesbereik en appreciatie stadskrant 8

9 Vragenlijst opmaken Maak een lijst met de te verwerven informatie en de te toetsen hypothesen Per vraag slechts 1 informatie-element verzamelen. Bepaal precies waar de vraag over gaat: iedereen moet de vraag op dezelfde manier begrijpen Kan de respondent antwoorden op de vraag? Gebruik duidelijke en ondubbelzinnige woorden Vermijd leidende of suggestieve vragen Vermijd open vragen Bouw variatie in en boei de respondent De ondervraagde niet beïnvloeden! 9

10 Vragenlijst opmaken (2)
Volgorde van de vragen Voorzie de vragenlijst van een algemene inleiding en van de nodige korte instructies bij de verschillende onderdelen. Verzorg de opmaak van de vragenlijst. Een goed opgemaakte vragenlijst vermindert de kans op fouten en bevordert de verwerking achteraf. Test de vragenlijst. Een vragenlijst maken is een vak apart! 10

11 Een voorbeeld… VN opiniepeiling
Vorige maand hielden de V.N. een wereldwijde opiniepeiling. Er werd slechts één vraag gesteld: “Wilt u alstublieft uw eerlijke mening geven met betrekking tot een oplossing voor het tekort aan voedsel in de rest van de wereld?” 11

12 De peiling is echter jammerlijk mislukt
in Afrika wisten ze niet wat ‘voedsel’ was in Oost-Europa wisten ze niet wat ‘eerlijk’ was in West-Europa wisten ze niet wat ‘tekort’ was in China wisten ze niet wat ‘mening’ was in het Midden-Oosten wisten ze niet wat een ‘oplossing’ was in Zuid-Amerika wisten ze niet wat ‘alstublieft’ was in de V.S. wisten ze niet wat ‘de rest van de wereld’ was ... Het Vaticaan heeft de peiling geboycot omdat in de vraag het woord ‘betrekking’ voorkwam ... 12

13 Verdere stappen in het onderzoek
Organisatie en opvolging van het veldwerk Opmaak van een rapportageplan Dataverwerking Analyse Rapportage Communicatie Onderzoek vraagt tijd! 13

14 Case 1: Zot van A - campagne
14

15 Case 1: Zot van A - campagne
Onderzoeksvraag: Worden de campagne en de Valentijnsacties door de Antwerpenaars geapprecieerd? Gebruikte methode: - papieren vragenlijst op de 4 locaties - F2F + zelf invullen - drukke perioden: geen bevraging Wie hebben we precies bevraagd? Wat zijn de valkuilen, de trics? 15

16 Case 1: Zot van A - campagne
16

17 Case 1: Zot van A - campagne
17

18 Case 1: Zot van A - campagne
18

19 Case 2: Feest in ‘t stad 2006 19

20 Case 2: Feest in ‘t stad Onderzoeksvraag: Werd de campagne opgemerkt? Hoe tevreden zijn de bezoekers over de evenementen? Gebruikte methode: - online enquête naar panel stad, Vlaanderen en Z-Nl - F2F bevraging op 4 evenementen Waar op letten? 20

21 Case 2 : Feest in ‘t stad 21 Herkent u dit beeld? 2005 2006 Ja 47,5%
2005 2006 Ja 47,5% 23,5% Nee 47,9% 71,8% Dit komt me bekend voor, maar ik kan niet precies zeggen voor wat het staat 4,7% Basis 989 996 21

22 Case 2: Feest in ‘t stad 22 Helemaal akkoord Akkoord Neutraal
Helemaal akkoord Akkoord Neutraal Niet Akkoord Helemaal niet akkoord Het is goed dat de stad dit soort van evenementen* organiseert om Antwerpen te promoten 2005 36,5% 42,1% 17,4% 2,6% 1,4% 2006 41,9% 42,5% 12,8% Deze evenementen* zetten me ertoe aan om naar Antwerpen te komen met de kerst 9,6% 28,9% 31,1% 21,5% 8,9% 17,6% 26,0% 33,4% 15,6% 7,4% Deze campagne haalt niets uit om mensen naar Antwerpen te krijgen. 4,8% 10,3% 24,0% 41,4% 19,5% 3,0% 8,3% 25,5% 37,3% 25,8% Dit evenement geeft de stad een positief imago 20,7% 51,9% 19,7% 5,6% 2,1% 25,7% 52,3% 17,3% 2,3% Het is goed dat de stad zulke promotieacties opzet 33,1% 48,4% 13,7% 2,0% 2,7% 22

23 Case 3: sport- en cultuurparticipatie
23

24 Case 3: Sport- en cultuurparticipatie
Onderzoeksvraag: In welke mate participeren Antwerpenaars aan sport en cultuur? Welke profielen van participanten versus niet-participanten vinden we? Gebruikte methodes: - sportparticipatieonderzoek: papier, online, telefonisch bij representatief steekproef van Antwerpenaars - cultuurparticipatie: gegevens uit stadsmonitor - korte termijn: opstart omnibusenquêtes 24

25 Case 3: sport – en cultuurparticipatie
25

26 Case 3: sport – en cultuurparticipatie
26

27 Case 3: sport – en cultuurparticipatie
27

28 Ontsluiting van de gegevens
Op 2 juni nieuwe website voor feiten en cijfers gelanceerd: > stad in cijfers Sommige onderzoeksrapporten worden bekendgemaakt via persconferentie op de website gepubliceerd, bv sportparticipatie 28

29 Meer informatie Reinhard Stoop Wendy Mattheesen 29

30 Bedankt voor uw aandacht!
30


Download ppt "Meten is weten bij de stad Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google