De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodologie & Statistiek I Verband tussen twee variabelen 3.2 miscellaneous.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodologie & Statistiek I Verband tussen twee variabelen 3.2 miscellaneous."— Transcript van de presentatie:

1 Methodologie & Statistiek I Verband tussen twee variabelen 3.2 miscellaneous

2 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen! Gebruikmaken van internet: http://www.unimaas.nl/~stat  Education  Health sciences  Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening --- Hoofdstuk 3 (Verband tussen …) --- Powerpointviewer downloaden”

3 Deze diapresentatie werd vervaardigd door Michel Janssen van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Michel Janssen Postbus 616 6200 MD Maastrichtmichel.janssen@stat.unimaas.nl

4 Methodologie & Statistiek I Verband tussen twee variabelen 3.2 miscellaneous 22 januari 2001

5

6

7

8

9

10 CIJFERS WEZEN OP EEN SIGNIFICANT POSITIEF VERBAND TUSSEN: Aantal ooievaarsnesten en aantal geboorten in een bepaalde streek over een aantal jaren Aantal jonge politie-agenten en aantal ongehuwde moeders in Londen over een aantal jaren Aantal brandweerlieden en de totale waarde van de gefikte objecten in een regio over een aantal jaren Kwaliteit handschrift en maat schoenen van 50 kinderen

11

12 In 51 regio’s werd gekeken naar het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners (=BED) en het aantal Ziekenfonds-opnamen per 1000 Inwoners (ZF_OPN). Er wordt een puntenwolk gemaakt van BED tegen ZF_OPN

13

14 De regressie-lijn wordt berekend: ZF_OPN = 37.9 + 13.1BED Hoeveel ZF_OPN mogen worden verwacht in een regio met BED = 5 ????? 103.40

15 De regressie-lijn wordt berekend: ZF_OPN = 37.9 + 13.1BED Hoeveel ZF_OPN mogen worden verwacht in een regio met BED = 0 ????? 37.9 COMMENTAAR???

16

17

18

19

20 Populatie A (X en Y) steekproeven van n stuks: r, b 0 en b 1 ……… Kijken naar de verdeling van r(schatter van  b 0 (schatter van  0 ) b 1 (schatter van  1 )

21 Populatie A (X en Y) steekproef: r A = 0.80 Populatie B (X en Y) steekproef: r B = 0.50 Samenhang X en Y in populatie:  A en  B  A >  B

22 Populatie A (X en Y) steekproef: r A = 0.80 Populatie B (X en Y) steekproef: r B = 0.50 Samenhang X en Y in populatie:  A en  B  A >  B Zelfde antwoord als n a = 10 en n b =10000

23

24

25

26 teken van b 1 en r

27 sd(x) is altijd positief sd(y) is altijd positief Dus: ri-coeff sd-lijn is altijd POSITIEF?????

28 richtings-coefficient sd-lijn is positief correlatiecoefficient is negatief ri-coeff regressielijn= r * ri-coeff sd-lijn Dus: ri-coeff regressielijn is NEGATIEF ??????

29 Bereken r uit r 2 r is positief of negatief ????

30 regressielijn Y= b 0 + b 1 X teken van correlatiecoefficient is teken van b1 !!!!!

31

32 Scatterplot van uitgebrachte stemmen op Gore en Buchanan in de 67 kiesdistricten van Florida

33

34 Palmbeach…………

35

36 ModelRR Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 10.9130.8330.83023.5341 Predictors: (Constant), Gore_TH Model

37 Sum of Squaresdf Mean SquareFSig. RegressionR esidual Total 179620.0 36000.6 215620.6 1 65 66 179620.0 553.9 324.310.000 ANOVA Predictors: (Constant), Gore_TH Dependent Variable: Bush_TH

38 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients BStd. ErrorBetatSig. Constant Gore_TH 13.220 0.696 3.329 0.0390.913 3.971 18.01 0.000 Dependent Variable: Bush_TH Coefficients

39

40 Model Sum of Squaresdf Mean SquareFSig. RegressionR esidual Total 179620.0 36000.6 215620.6 1 65 66 179620.0 553.9 324.310.000 ANOVA r 2 var(y)

41 Model Sum of Squaresdf Mean SquareFSig. RegressionR esidual Total 179620.0 36000.6 215620.6 1 65 66 179620.0 553.9 324.310.000 ANOVA r 2 = 179620.0/215620.6= 0.83 var(y) = 215620.6/66= 3266.98

42 Voor de echte puzzelaars: Bereken uit de totale regressie-uitvoer de variantie van X

43 Voor de echte puzzelaars: Bereken uit de totale regressie-uitvoer de variantie van X b 1 = r * sd(y) / sd(x)

44 Het leek ons interessant de scores van de eerste toets (januari) te vergelijken met de scores van de tweede toets (mei) alle eerste jaars (jaargang 1999)

45 Commentaar? 154 6 14 139 (listwise deletion)

46 Eerste toetsTweede toets lager dan 5.0 groter/gelijk 5.0 gemiddelde 34 313 7.49 163 171 5.00 Correlatie-coefficient 0.30 Regressie-lijn: MS 12 = 2.91 + 0.27*MS 11 Commentaar?

47


Download ppt "Methodologie & Statistiek I Verband tussen twee variabelen 3.2 miscellaneous."

Verwante presentaties


Ads door Google