De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Alle Markten Samen Model AA-AV Model AA-AV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Alle Markten Samen Model AA-AV Model AA-AV."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Alle Markten Samen Model AA-AV Model AA-AV

2 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #2 Inhoud hoofdstuk 7.1 Aggregatief Aanbod 7.2 Aggregatieve Vraag 7.3 Evenwicht op KT en MLT 7.4 Effecten monetaire expansie 7.5 Effecten daling budgetdeficit 7.6 Wijziging olieprijzen 7.7 Conclusies

3 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #3 AS-AD Model AV-AA Aggregatieve vraag vanuit evenwicht in goederen- en financiële markten (zie HK 5) Aggregatief aanbod vanuit arbeidsmarktevenwicht (zie HK 6) Evenwicht in goederen-, financiële, en arbeidsmarkt samen Bepaling output en prijs op KT en MLT

4 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #4 7.1 Aggregatief Aanbod Weerspiegelt de effecten van productie op prijsniveau Afgeleid van arbeidsmarktevenwicht

5 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #5 Bepaling Aggregatief Aanbod 7.1 Aggregatief Aanbod Herinner: Nominaal Loon (W) = P e F(u,z) Prijsniveau (P) = (1+  )W P = P e (1+  ) F (u,z)

6 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #6 Volgens: 7.1 Aggregatief Aanbod P = P e (1+  ) F (u,z) Prijsniveau (P) is functie van: P e : Verwacht prijsniveau u:Werkloosheidsgraad

7 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #7 7.1 Aggregatief Aanbod Prijsniveau als functie van output i.p.v. de werkloosheidsgraad

8 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #8 7.1 Aggregatief Aanbod Vaststellingen 1.Een hogere verwachte prijs leidt, rechtstreeks (“one for one”), tot een hogere actuele prijs. 2.Stijging productie leidt tot prijsstijging.

9 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #9 7.1 Aggregatief Aanbod 1. Hogere P e  Hogere P Tussenstappen: P e  W  P   Via WS : W=P e F(u,z)  (P e  W  )  Via PS : P=(1+µ)W  (W  P  )

10 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #10 7.1 Aggregatief Aanbod 2. Hogere Output  hogere P Tussenstappen : Y  u  W  P  Y=N  (Y  N  u  ) Via WS : W=P e F(u,z)  (u  W  ) Via PS : P=(1+µ)W  (W  P  )

11 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #11 AS 7.1 Aggregatief Aanbod (F.7.1) Output, Y Price Level, P YnYn PePe Grafisch : P > P e P < P e A Stel Punt A: Y = Yn & P = P e ALS: Y > Y n dan P > P e Y < Y n dan P < P e

12 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #12 AS´ (P e´ > P e ) AS (P e ) Output, Y Price Level, P YnYn PePe A 7.1 Aggregatief Aanbod (F.7.2) P e´ A´ Vaststelling : Gegeven Y n :wijziging P e Verschuiving van AS curve Gegeven Y n ; Impact van stijging P e,

13 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #13 7.2 Aggregatieve Vraag Aggregatieve vraag: Weerspiegelt de effecten van de prijs op de vraag en dus de productie Afgeleid van evenwicht in de goederen- (IS) en financiële (LM) markt

14 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #14 7.2 Aggregatieve Vraag Goederenmarkt (IS): Financiële Markt (LM):

15 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #15 LM´ (P´ > P) LM (P) Output, Y Interest Rate, i IS Y i A Initial Equilibrium 7.2 Aggregatieve Vraag (F.7.3) IS – LM evenwicht A´ i´ Y´ falls to LM shifts to LM´ (P ´ > P) Equilibrium to A´ i to i´ & Y to Y´ Assume P increases to P´ & M is fixed

16 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #16 LM (P) IS Y i Interest Rate, i Output, Y Prijs, P Output, Y A AD 7.2 Aggregatieve Vraag (F.7.3) Y A P LM´ (P´ > P) A´ P´ Y´ Afleiding Aggregatieve Vraag (AD) Y´ i´ A´

17 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #17 LM (P) IS Y i Interest Rate, i Output, Y AD Y Prijs, P Output, Y P A A IS´AD´ 7.2 Aggregatieve Vraag Groter Consumentenvertrouwen: Verschuiving VAN AD Y´ A´ Y´ i´ A´

18 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #18 IS LM (P) Y i Interest Rate, i Output, Y AD Y Prijs, P Output, Y P A A AD´ 7.2 Aggregatieve Vraag LM´ (P) Restrictieve Monetaire Politiek : verschuiving VAN AD Y´ i´ A´ Y´ A´

19 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #19 7.2 Aggregatieve Vraag Samengevat : Y is dalende functie van P  verschuiving LANGS AV Verschuiving VAN IS of LM  verschuiving VAN AV

20 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #20 7.3 Evenwichtsproductie op KT en MLT  KT = voor een gegeven, vaste waarde van P e

21 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #21 7.3 Evenwichtsproductie op KT (Figuur 7.5) AS Output, Y Price Level, P AD Y A Evenwicht KT P PePe YnYn B Merk op : KT Evenwicht Y kan groter of kleiner zij dan Y n

22 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #22 Als evenwicht Y groter/kleiner is dan Yn (op KT), zal de economie naar Yn tenderen na verloop van tijd (op MLT) !!!! Hoe ?? 7.3 Evenwichtsproductie van KT naar MLT

23 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #23 Figuur 7.6 / stap 1

24 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #24 Figuur 7.6 / stap 2

25 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #25 7.3 Evenwichtsproductie op KT en MLT Aanpassing van KT naar MLT Tot OPM: P = P e !! µ, z, M, G and T werden constant verondersteld

26 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #26 7.3 Evenwichtsproductie op KT en MLT Samengevat KT naar MLT KT: Output kan hoger of lager zijn dan Y n MLT : Prijzen passen aan zodat productie komt tot Y n

27 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #27 7.4 Monetaire expansie Figuur 7.7 / Stap 1

28 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #28 7.4 Monetaire expansie Figuur 7.7 / Stap 2

29 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #29 7.4 Effect monetaire expansie Samenvatting: Geld Neutraal op MLT KT :  M  Y  en P  Relatieve wijziging P en Y afhankelijk van de helling AS MLT :Prijzen blijven stijgen tot Y naar origineel niveau is teruggekeerd, i.e., geld is neutraal

30 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #30 7.5 Daling Budgetdeficit (F.7.9)

31 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #31 7.5 Daling Budgetdeficit Budgetdeficit, output en investeringen - Samenvatting KT Daling output (in de onder- stelling geen complementair monetair beleid) MLT Y terug naar Y n Intrestvoet is lager, Investeringen stijgen P is lager !! Samenstelling Y wijzigt: G daalt en I stijgt

32 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #32 7.6 Wijziging olieprijzen F.7.11

33 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #33 Real Wage, W/P WS PS ( ) unun Unemployment Rate, u A PS´ ( ´ > ) 7.6 Wijziging olieprijzen F.7.12 Effecten op de natuurlijke werkloosheidsgraad un´un´ A´ Onderstel een stijging van de olieprijs

34 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #34 7.6 Wijziging olieprijzen F.7.13

35 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #35 7.6 Wijziging olieprijzen Aanbodschok heeft effecten zowel op KT als op LT Het model voorspelt stagflatie Belangrijk

36 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #36 7.6 Wijziging olieprijzen Tab.7.1 Table 7- 1 The Effects of the Increase in the Price of Oil, 1973-1975 1973 19741975 Rate of change of petroleum price (%) 10. 4 51.815.1 Rate of change of GDP deflator (%) 5.69.09.4 Rate of GDP growth (%)5.8  0.6  0.4 Unemployment rate (%)4.95.68.5

37 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #37 7.7 Besluiten Samenvatting effecten Tabel 7.2 Short RunMedium Run Output Level Interest Rate Price Level Output Level Interest Rate Price Level Monetary expansio increaseDecreas increase (small) no change increase Deficit reduction decreasDecreas Decreas small) no changedecreasedecreas Increase in oil pricedecreasincrease decreaseincrease

38 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #38 7.7 Besluiten Schokken en Aanpassingsmechanismes De economie wordt beïnvloed door verschillende vraag-en aanbodschokken en beleid tegelijkertijd Deze schokken hebben dynamische effecten op P en Y Deze dynamische effecten of aanpassingen zijn verschillend naar gelang van de aard van de schokken en de combinatie van schokken

39 Hoofdstuk 7: Model AA-AVBron: Blanchard Slide #39 Oefeningen HK 7 1 / 2 / 4


Download ppt "Hoofdstuk 7 Alle Markten Samen Model AA-AV Model AA-AV."

Verwante presentaties


Ads door Google