De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technologische Vooruitgang en Groei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technologische Vooruitgang en Groei"— Transcript van de presentatie:

1 Technologische Vooruitgang en Groei
Hoofdstuk 12 Technologische Vooruitgang en Groei

2 Technologische Vooruitgang en Groei
Belangrijkste punten Vorig hoofdstuk: sparen  kapitaalvorming versus depreciatie  invloed op niveau van productie per capita Meer sparen kan tijdelijke groei ondersteunen (niet permanent) nu : rol technologische vooruitgang voor permanente groei van productie per capita

3 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie Dimensies van Technologische vooruitgang Grotere productie met gegeven hoeveelheden kapitaal en arbeid Betere producten, Nieuwe producten, Grotere variëteit aan producten Definitie Technologie: Hoeveel/Welke productie kan worden bereikt met een gegeven hoeveelheid arbeid en kapitaal

4 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie Productiefunctie met technologie (A) Gegeven K & N zal een betere technolgie (A) de output (Y) verhogen. Gegeven K: Technologische vooruitgang (A) vermindert de hoeveelheid arbeid (N) nodig om output (Y) te verhogen

5 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie Interpretatie AN, de hoeveelheid effectieve arbeid Gegeven K en betere A, dan kan zelfde Y met lagere N Of ook: gegeven K en N, dan zal betere A zorgen voor hogere Y

6 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie Veronderstel 1: Constante chaalopbrengsten 2Y = F(2K,2AN) Of: xY = F(xK,xAN) Veronderstel 2: Dalende factoropbrensten in K en in AN

7 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie Constante schaalopbrengst: bij toevoeging van x=1/AN Output/Effectieve Arbeider Kapitaal/Effectieve Arbeider

8 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Technologische vooruitgang en productiefunctie F.12.1 f(K/AN) Output per effective worker, Y/AN Capital per effective worker, K/AN

9 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Interactie tussen Output en Kapitaal Herinner vorig hoofdstuk : Kapitaal/Arbeider & Output/Arbeider stijgen ALS: Investering/Arbeider > Depreciatie/Arbeider Dit hoofdstuk : ALS Investering/Effectieve Arbeider > Depreciatie/ Effectieve Arbeider

10 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Interactie tussen Output en Kapitaal Investering per Effectieve Arbeider Stel : I = S = sY Deel beide zijden door AN : Vervang 

11 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Investering, Kapitaal, & Output per Effectieve Arbeider Production f(K/AN) Investment sf(K/AN) Output per effective worker, Y/AN Capital per effective worker, K/AN

12 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Bepaling van de nodig voor behoud van Stel : Groeivoet bevolking per jaar: gN Groei technologie: gA Groeivoet effectieve arbeid (AN) = gA + gN Als gA = 2% & gN = 1%, dan groei AN = 3% Dan is : Dus : (gA + gN)K nodig opdat K stijgt met dezelfde snelheid als AN

13 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Bepaling van de nodig voor behoud van Nodige Investering per Effectieve Arbeider om constante

14 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Bepaling van de nodig voor behoud van Voorbeeld: Nodige investering = Stel : Groei AN = 3% Dus: Nodige investering = 13%

15 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Dynamica Kapitaal & Output F. 12.2 Production f(K/AN) Required investment ( + gA + gN)K/AN (K/AN)* * Investment sf(K/AN) A B (K/AN)o Output per effective worker, Y/AN C D Observe (K/AN)0: AC > AD Capital per effective worker, K/AN

16 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Dynamica Kapitaal & Output De Steady State: constant & Gelijk aan (K/AN)* & (Y/AN)* respectievelijk Investeringen Nodige Investeringen

17 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Dynamica Kapitaal & Output Vaststellingen in de Steady State: K/AN en Y/AN constant  Groeivoet Y = Groeivoet K = Groeivoet AN groeivoet AN = (gA + gN) Als de groeivoet van Y = (gA+gN) ,dan is groeivoet onafhankelijk van de spaargraad

18 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Dynamica Kapitaal & Output Bepaling Productie/Arbeider Groeivoet Y = (gA + gN) Groeivoet arbeid = gN Groeivoet Y per arbeider = gA Conclusie: In steady-state is groei output/arbeider gelijk aan groei technologische vooruitgang

19 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet (Tab.12.1)
Dynamica Kapitaal & Output LT Karakteristieken van “evenwichtige” groei Groeivoet van 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kapitaal per effectieve arbeider 0 Output per effectieve arbeider 0 Kapitaal per arbeider gA Output per arbeider gA Arbeid gN Kapitaal gA+gN Output gA+gN

20 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Dynamica Kapitaal & Output Evenwichtig groeipad constant groeivoet = gA Groeivoet arbeid = gN K & Y groeivoet = (gA + gN)

21 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Effect spaarneiging F.12.3 f(K/AN) Output per effective worker, Y/AN Capital per effective worker, K/AN A (K/AN)0 ( + gA + gN)K/AN s0f(K/AN) Savings = s0 Steady-state = & s1f(K/AN) (K/AN)1 B Savings increase to s1 S1f(K/AN) Steady-state = & 1

22 12.1. Technologische vooruitgang en de groeivoet
Effect van hogere spaarneiging F. 12.4 Capital, K (log scale) Time t Associated with s0 Associated with s1 > s0 B slope (gN + gA) A Output, Y (log scale) Time t Associated with s0 Associated with s1 > s0 B slope (gA + gN) A

23 12.2. Determinanten technologische vooruitgang
Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) U.S., Frankrijk, Duitsland, Japan, & U.K.: %GDP 75% U.S. onderzoekers tewerkgesteld door firma’s R&D uitgaven afhankelijk van vruchtbaarheid en toepasbaarheid onderzoeksresultaten

24 12.2. Determinanten technologische vooruitgang
Vruchtbaarheid onderzoek Vruchtbaarheid : Van R&D tot nieuwe ideëen en producten? Determinanten “vruchtbaarheid”: Interactie tussen basis- en toegepast onderzoek Cultuur basisonderzoek en/of versus cultuur van ondernemerschap De tijdspanne nodig voor R&D implementatie

25 12.2. Determinanten technologische vooruitgang
Toepasbaarheid onderzoek Toepasbaarheid: bedrijven halen opbrengst uit onderzoek Determinanten toepasbaarheid Aard van het onderzoeksproces Soort en mate van bescherming (patenten)

26 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Herinner hoofdstuk 10 (“de feiten”) Vaststellingen ivm groei sinds 1950 : Hogere groei tussen 1950 tot 1970 Groeivertraging sinds midden jaren 70 Convergentie: landen die achterop lagen zijn sindsdien sneller gegroeid

27 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Kunnen we nu deze trends begrijpen? Kapitaalaccumulatie vs. Technologische vooruitgang Oorzaken snellere groei : Groei Output/arbeider = groei technologische vooruitgang  groei door snelle vernieuwing Als K/AN groeit: groei Output/arbeider is groter dan de groei van technologische vooruitgang  tijdelijk hogere groei door kapitaalaccumulatie

28 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Kapitaalaccumulatie vs. Technologische vooruitgang T.12.2 Rate of Growth of Output per Worker (%) Rate of Technological Progress (%) (1) (2) Chan ge (3) (4) (5) Chang e (6) France 4.8 2.1 -2.7 5.3 1.6 -3.7 Japan 7.1 -5.0 7.0 1.4 -5.6 United Kingdom 3.4 1.7 -1.7 3.7 1.9 -1.8 United States 2.7 1.2 -1.5 2.9 Average 4.5 1.8 4.7 -3.1

29 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Kapitaalaccumulatie versus technologische vooruitgang Wat zien we? hoge groei van output per capita dank zij technologische vooruitgang Sinds 1973 vertraging in groei output per capita door vertraging groei technologie Convergentie als gevolg van technologische vooruitgang

30 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Waarom is de technologische vooruitgang vertraagd sinds midden jaren 70 ? …”largely a mistery”… p260 Niet sector-specifiek Niet omwille van lagere R&D uitgaven

31 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Waarom is de technologische vooruitgang vertraagd sinds midden jaren 70 ? Hypothese : Mogelijke reden voor tragere technologische vooruitgang is lagere vruchtbaarheid van R&D Recent terug in een nieuwe periode beland ? ‘Nieuwe Economie’ dank zij informatietechnologie?

32 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Nieuwe economie en productiviteitsgroei p261

33 12.3. Groei: de feiten herbekeken
Nieuwe economie en productiviteitsgroei p261 Sterke groei in IT-sector Stijgend belang/aandeel van de IT-sector Met uitstraling naar de non-IT-sector

34 12.4. Instituties en groei Geheimen van groei
= nog veel onbeantwoorde vragen Hoe kunnen we groei nog verhogen ? Nut, rol, … overheid bij R/D? Rol wetgeving patenten ? Invloed onderwijs ? Vorming ondernemerschap ?

35 12.4. Instituties en groei Hindernissen om de technologiekloof te dichten Eigendomsrechten Politieke stabiliteit Rechtsstaat Financiële markten

36 12.4. Instituties en groei F12.5 “onteigeningen” en groei

37 12.4. Instituties en groei Focus p. 263 Noord en Zuid Korea

38 Oefeningen p. 263 1 / 2 / 3 / 5 / 7


Download ppt "Technologische Vooruitgang en Groei"

Verwante presentaties


Ads door Google