De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samuël 22 1,2. in Bethlehem gezalfd tot koning (1Sam.16) vermorzelt kop Goliath (1 Sam.17) door Saul vervolgd en op de vlucht (1 Sam.18/19) David verbergt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samuël 22 1,2. in Bethlehem gezalfd tot koning (1Sam.16) vermorzelt kop Goliath (1 Sam.17) door Saul vervolgd en op de vlucht (1 Sam.18/19) David verbergt."— Transcript van de presentatie:

1 1 Samuël 22 1,2

2 in Bethlehem gezalfd tot koning (1Sam.16) vermorzelt kop Goliath (1 Sam.17) door Saul vervolgd en op de vlucht (1 Sam.18/19) David verbergt zich tot de derde dag (1Sam.20) David eet van de toonbroden (1Sam.21) 2

3 1Samuël 22 3 1 David ging vandaar weg... Gat 1Samuël 21 10-15 David is waanzinnig in de ogen van de Filistijnen 1Samuël 21 10-15 David is waanzinnig in de ogen van de Filistijnen

4 1Samuël 22 4 1... en ontkwam naar de spelonk van Adullam... Adullam > olam = verborgenheid

5 1Samuël 22 5 1... en ontkwam naar de spelonk van Adullam... = bij het Eikendal > Goliat verslagen = bij het Eikendal > Goliat verslagen

6 1Samuël 22 6 1... Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

7 1Samuël 22 7 2 Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde... SV: "die benauwd was"

8 1Samuël 22 8 2... ieder die een schuldeiser had...

9 1Samuël 22 9 2... ieder die verbitterd was... lett. "bitter van ziel" 6 Geeft... wijn aan wie bitter van ziel zijn; 7 opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer denke. Spreuken 31

10 26 Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 27 Integendeel... 28 wat voor de wereld ONAANZIENLIJK en VERACHT is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, 29 opdat geen vlees zou roemen voor God. 1Korinthe 1 10

11 1Samuël 22 11 2... en hij werd hun aanvoerder...

12 1Samuël 22 12 2... Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man. 400 man


Download ppt "1 Samuël 22 1,2. in Bethlehem gezalfd tot koning (1Sam.16) vermorzelt kop Goliath (1 Sam.17) door Saul vervolgd en op de vlucht (1 Sam.18/19) David verbergt."

Verwante presentaties


Ads door Google