De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Handelingen 3 2

3 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Handelingen 3 3

4 de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken 21 Hem (=Jezus Christus) moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Handelingen 3 4

5 5

6 “Bijna de hele kerkgeschiedenis door, vanaf de kerkvader Origenes tot bekende kerkleiders vandaag, zijn er hoogvereerde voorgangers geweest die de leer van de apokatastasis (de alverzoeningsleer) gepredikt hebben. >> 6

7 (De term apokatastasis betekent 'wederherstelling' en is ontleend aan Hand.3:21) Steeds weer heeft deze dwaalleer veel gelovigen aangesproken, die diep in hun hart het verlangen hadden dat een verzoening van alle mensen toch eens wáár mocht zijn.” 7

8 8

9 “apo-katastasis” = wederherstelling “apo-katallasso” = wederverzoening 9

10 “apo-katastasis” = wederherstelling Handelingen 3 21 “apo-katallosso” = wederverzoening Kolosse 1 20 10

11 “apo-katastasis” = wederherstelling Handelingen 3 21 betreft: “alles waarvan de profeten gesproken hebben” “apo-katallasso” = wederverzoening Kolosse 1 20 betreft: alle vijanden in hemel en op aarde 11

12 “apo-katastasis” = wederherstelling Handelingen 3 21 betreft: “alles waarvan de profeten gesproken hebben” tijd: wederkomst “apo-katallasso” = wederverzoening Kolosse 1 20 betreft: alle vijanden in hemel en op aarde tijd: voleinding der aionen 12

13 Israël Jeruzalem Babel Assur Egypte Ammon Filistijnen Libanon etc. 13

14 14

15 Egypte 1922 15

16 Irak 1932 16

17 Irak 1932 10 En het begin van zijn (= Nimrod) koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Genesis 10 17

18 Libanon 1943 18

19 Syrië >> Assyrië 1946 19

20 Jordanië >> hoofdstad Amman > Ammon 1946 21

21 Israël 1948 21

22 Jeruzalem hoofdstad Israël 1967 22

23 Palestina - Palestijnse staat 1988 23

24 Palestina - Palestijnse staat 1988 24 10 Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea juich ik. Psalm 60 NBG St. Vert.: Palestina

25 25

26 zal Jordanië uiteenvallen in Ammon, Moab en Edom? 26

27 herstel van Babel – hoofdstad van het Midden-Oosten! 27

28 123 28

29 Lees de krant in het licht van de Bijbel NIET de Bijbel in het licht van de krant 132 29

30 Lees de krant met een profetische bril NIET met een politieke bril 132 30

31 Lees de krant en richt het oog OMHOOG! 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Lucas 21 132 31


Download ppt "1. 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde."

Verwante presentaties


Ads door Google