De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Optuigen van datastructuren Zoeken op meerdere sleutels Dynamische order statistics (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Optuigen van datastructuren Zoeken op meerdere sleutels Dynamische order statistics (1)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Optuigen van datastructuren Zoeken op meerdere sleutels Dynamische order statistics (1)

2 2 Vandaag –Optuigen van datastructuren: door het bijhouden van extra gegevens en/of het hebben van extra pointers kan je Extra functionaliteit bieden Sommige operaties sneller doen –Meerdere sleutels –Dynamische order statistics

3 3 Eerste voorbeeld: zoeken op twee keys Stel, we hebben stel objecten met twee soorten keys (bijvoorbeeld: naam en registratienummer). We willen snel kunnen zoeken op elk van de twee soorten keys, gevonden objecten kunnen weglaten, etc. –Delete1(“Introduction to Algorithms 2nd edition”) –Delete2(“0-262-03293-7”) Je kan 2 zoekbomen (of hash-tabellen of …) gebruiken; elk object in beide datastructuren opslaan, maar hoe zorg je dat deletions goed gaan?

4 4 Datastructuur Twee hash-tabellen met chaining, maar –Dubbel-gelinkte lijsten (om snel iets uit de lijst weg te kunnen laten) –Elk object heeft kopie in andere tabel en verwijzing naar kopie Variaties mogelijk –Bespaar geheugen: sateliet-data maar op 1 plek –Geen verwijzingen, maar “gewoon” zoeken en deleten in de andere tabel Operaties gaan in O(1) verwachtte tijd onder aannames: –Simple uniform hashing aanname –Loadfactor n/m=O(1) 5,4 Allerlei verwijzingen/pijlen zijn niet getekend in dit voorbeeld

5 5 Zoekbomen met extra verwijzingen! 42,5 23,8 12,4 31,6 23,8 42,5 12,4 31,6 Alle operaties in O(log n): Gebruik gebalanceerde bomen (bijv. rood-zwart-bomen) Bij deletion: ook weglaten in kopie; opletten dat alle verwijzingen goed blijven staan Alle operaties in O(log n): Gebruik gebalanceerde bomen (bijv. rood-zwart-bomen) Bij deletion: ook weglaten in kopie; opletten dat alle verwijzingen goed blijven staan Kan ook met hashtabellen…

6 6 Dynamische order statistics Extra operatie 1 op zoekboom (OS-Select): –Voor i, 1  i  n: wat het i de qua grootte in de datastructuur? Als i = 1, dan is dit het minimum Als i = n, dan is dit het maximum Als i = n/2, dan heet dit de mediaan We zoeken het element met rang i. –Vb: als we keys 3, 6, 8, 10, 20 hebben, dan OS-Select(…, 4) = 10 Extra operatie 2 op zoekboom (OS-Rank): –Gegeven een key x die in de zoekboom T staat, wat is de rang van x, d.w.z., het hoeveelste element qua grootte is het –Vb. Als we keys 3, 6, 8, 10, 20 hebben, dan OS-Rank(T,3) = 1, OS-Rank(T,10) = 4, etc. We gaan een zoekboom (evt. rood-zwart) aanpassen zodat deze operaties ook snel (O(h), O(log n)) kunnen

7 7 Extra gegevens in zoekboom Elke knoop x heeft nog 1 extra getal opgeslagen: het aantal keys in het deel van de boom met x als wortel 26 20 17 12 41 7 47 1 30 5 28 1 38 3 10 4 14 7 21 4 16 2 35 1 19 2 23 1 39 1 15 1 7272 12 1 20 1 3131

8 8 Bijhouden van deze gegevens size(x): hoeveel afstammelingen (x inclusief) heeft x (aantal (niet-NIL) knopen in deelboom met x als wortel) (altijd integer) Invariant: –size(x) = size(left(x))+ size(right(x)) +1 –waarbij deze waarden 0 zijn voor NIL’s Bij veranderingen aan de boom: –Herbereken de waarden voor de knopen waar we iets veranderden, en alle knopen naar het pad naar de wortel toe x

9 9 Operaties in rood-zwart-boom Als we een knoop x weglaten: –Herbereken de size-waarden voor x en alle knopen op het pad van x naar de wortel –Steeds worden die waarden 1 kleiner Als we een knoop x toevoegen: –Zet size x op 1, en herbereken de size-waarden voor alle knopen op het pad van x naar de wortel –Steeds worden die waarden 1 groter Als we een rotatie doen: –Herbereken de size-waarden voor de twee geroteerde knopen en alle knopen op het pad van deze twee knopen naar de wortel Bij een rood-zwart-boom zijn er O(log n) knopen die: –Geroteerd, weggelaten, toevoegd zijn, –Of op het pad zitten van zo’n knoop naar de wortel Herbereken (van beneden naar boven) voor deze O(log n) knopen Bijhouden kan in O(log n) tijd per operatie

10 Van bijhouden naar gebruiken Conclusie tot nu toe: we kunnen ervoor zorgen dat de waarden van size correct blijven, en –Invoegen en weglaten gaan in O(h) tijd op een `gewone’ zoekboom in O(log n) tijd op een rood-zwartboom Nu: hoe gebruiken we die waarden voor snelle order statistic queries. Eerst: selectie (zoek het k-de element kwa grootte) –Recursieve oplossing... 10

11 11 Selectie OS-Select(x, i): zoek het element met rang i in de deelboom met x als wortel Roep dit aan met OS- Select(root(T),i) Kijk naar het formaat van de linkerboom, zitlinks Dat vertelt of: –Het gezochte element in de linkerboom zit OF –De root het gezochte element is –Het gezochte element in de rechterboom zit Er zijn al zitlinks + 1 kleinere elementen niet in de rechterboom OS-Select(x,i) {Werkt correct als 1  i  size(x)} if left(x)==NIL then –zitlinks =0 else –zitlinks = size(left(x)) if (i  zitlinks) then –Return OS-Select(left(x),i) if (i = = zitlinks+1) then –Return x (if (i > zitlinks + 1) then) –Return OS-Select( right(x), i – zitlinks – 1 )

12 12 Randgevallen Test of i in het goede interval zit: if (1  i  size(x)) then –… (code als net) else return NIL

13 13 Voorbeeld: zitlinks(root(T),9) 26 20 17 12 41 7 47 1 30 5 28 1 38 3 10 4 14 7 21 4 16 2 35 1 19 2 23 1 39 1 15 1 7272 12 1 20 1 3131

14 14 Tijd Selectie kan, als we size’s bijhouden, in O(h) tijd op een boom met hoogte h En omdat een rood-zwart-boom hoogte O(log n) heeft dus in O(log n) tijd op een rood-zwart-boom

15 15 Bepalen van de rang OS-Rank(T,x) geeft 1+ het aantal elementen in T dat kleiner is dan x. –Iets preciezer: als we gelijke keys kunnen hebben moeten die elementen voor x komen in een inorder-traversal Welke knopen moeten we tellen? –1 voor x zelf –Alle knopen in de linkerdeelboom van x –Sommige knopen die voorouder zijn van x: welke??? … –Voor sommige voorouders z van x alle knopen in de linkerdeelboom van z: welke?? …

16 16 Bepalen van de rang OS-Rank(T,x) geeft 1+ het aantal elementen in T dat kleiner is dan x. –Iets preciezer: als we gelijke keys kunnen hebben moeten die elementen voor x komen in een inorder-traversal Welke knopen moeten we tellen? –1 voor x zelf –Alle knopen in de linkerdeelboom van x –Sommige knopen die voorouder zijn van x Alle voorouders z waarvoor x in de rechterdeelboom van z zit Want dan is x groter dan z –Voor deze voorouders z van x: alle knopen in de linkerdeelboom van z (die zijn allemaal kleiner dan z en dus kleiner dan x) –Verder niet…

17 Vb: Wie tellen er voor 16? 17 26 21 18 13 41 7 47 1 30 5 28 1 38 3 10 4 10 4 14 8 14 8 21 4 16 3 16 3 35 1 19 2 23 1 39 1 15 1 15 1 7272 7272 12 1 12 1 20 1 3131 3131 17 1

18 18 Welke knopen tellen? 1 voor x zelf Alle knopen in de linkerdeelboom van x Sommige voorouders z van x en voor die voorouders z van x: alle knopen in de linkerdeelboom van z De test: –y = = right(p(y)) –Waarbij y het kind van z is in de deelboom waar x in zit Tel dit omhooglopend in de boom! z y x z y x kleiner groter y is rechterkind y is linkerkind

19 19 Pseudocode OS-Rank(T,x) if left(x)==NIL then –totaal = 1 {alleen x} else –totaal = size(left(x))+1 {x en alles in linkerboom van x} while (y != root(T)) do –if y == right(p(y)) {y is een rechterkind} then if left(p(y)) == NIL then totaal++ {tel p(y)} else totaal = totaal + size(left(p(y))) + 1 –{p(y) en alles in de linkerdeelboom van p(y)} –y = p(y) {een stapje omhoog de boom in} Return totaal

20 20 26 20 17 12 41 7 47 1 30 5 28 1 38 3 10 4 14 7 21 4 16 2 35 1 19 2 23 1 39 1 15 1 7272 12 1 20 1 3131

21 21 Zoeken van aantal Aantal(T,k): hoeveel knopen in T hebben key precies k? Wat je kan doen is: –Pas zoeken aan, en vindt de “meest linkse” node x met waarde k –Bereken de rang i van k –Pas zoeken aan, en vindt de “meest rechtse” node y met waarde k –Bereken de rang j van k –Output: j – i + 1 42 4 42 1 42 2 42 1 47 2 47 1 49 1

22 22 Andere evaluaties / Conclusies Er zijn ook andere functies die je op een soortgelijke manier kan bijhouden Door toevoegen van extra informatie of pointers kan je soms –Operaties op een datastructuur versnellen –Extra functionaliteit toevoegen Analyse gaat: wiskundig EN experimenteel


Download ppt "1 Optuigen van datastructuren Zoeken op meerdere sleutels Dynamische order statistics (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google