De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwen moeten verder gaan dan de Millenniumdoelstellingen Commissie Vrouwen & Ontwikkeling Samira Wymeersch 23 mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwen moeten verder gaan dan de Millenniumdoelstellingen Commissie Vrouwen & Ontwikkeling Samira Wymeersch 23 mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwen moeten verder gaan dan de Millenniumdoelstellingen Commissie Vrouwen & Ontwikkeling Samira Wymeersch 23 mei 2005

2 2005 = 10 jaar Wereldvrouwenconferentie Peking = 5 jaar Millenniumdoelstellingen

3 MDG 8 doelstellingen – 18 doelen – 48 indicatoren 1.de grootste honger en armoede uitbannen 2.basisonderwijs voor iedereen 3.gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen door vrouwen meer lansen en zeggenschap te bieden 4.kindersterfte reduceren 5.verbeteren van de gezondheid van moeders 6.bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes 7.actief werken aan een duurzaam milieu 8.werken aan een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

4 Een uniek pakket duidelijk omschreven, gekwantificeerde doelstellingen voorzien van een deadline: 2015 breed akkoord op hoogste internationaal niveau meer druk op regeringen en internationale instellingen

5 En toch verre van perfect gebrek aan ambitie: utopia versus politieke wil al te realistisch: andere helft? Samenvatting grote VN-conferenties, maar er vallen gaten in het lijstje.

6 1/ Gender (MD 3) doelstelling wordt vertaald in indicatoren op het vlak van onderwijs, politieke en arbeidsmarktparticipatie, maar streefcijfer is enkel m.b.t. onderwijs. Onderwijs > inschrijvingscijfers. geen enkele van de van de overige 7 doelstellingen is op een gendergevoelige wijze vertaald naar streefcijfers en indicatoren.

7 reduceren van analyses en engagementen uit Peking (Wereldvrouwenconferentie), Cairo (Wereldbevolkingsconferentie: reproductieve rechten!), Rio (Duurzame Ontwikkeling), Kopenhagen (Sociale ontwikkeling),…. CEDAW komt nergens aan bod; nergens melding van geweld tegen vrouwen; vrouwen in conflict; …

8 2/ Arbeid niet opgenomen in MDG; (3x ‘vermeld’) onderschat als probleem; individu én als instrument ILO: ‘A fair globalisation - creating opportunities for all’

9 3/ Een te schrale visie op ontwikkeling Ontwikkeling > armoedebestrijding Instrumentele aanpak vrouwen Rechtenaanpak (cfr. CEDAW) ‘Lessons learned: ownership’ MDG = rekensom en OS als machine

10 4/ Een te flexibele meetlat Mogelijkheid tot harmonisering, maar.. gebrek aan ambitie maakt van MDG slechte meetlat voor concreet beleid Meten op welk niveau? wereld - land - regio

11 5/geen meetlat voor Noorden?! Veel doelstellingen maar geen plan MDG 1 - 7 versus MDG 8 –geen bindende cijfers en deadlines –geen melding 0,7% BNP voor OS –geen schuldkwijtschelding –geen rechtvaardige handel

12 6/ Structureel? MDG = evident; weinig tegenwind ontwikkeling: klemtoon op armoedebestrijding meer nadruk op efficiëntie van hulp ipv beleid zoektocht naar ‘oplossingen’ ipv structurele oorzaken nadruk op integratie in globale markteconomie

13 7/ Perverse effecten van MDG? Positief: druk neemt toe. Mogelijk negatief: omvang; richting; kwaliteit en duurzaamheid van hulp. –‘scoren’: kunstmatige en kortstondige pieken 2005 e.v. –‘vervuiling’ van hulp –eenzijdig investeren in indicatoren –selectieve samenwerking met ‘goede’ landen –risico op conditionaliteit

14 Millennium Plus MDG zijn een nuttig instrument, mits gebruik van goede handleiding: grondige analyse opvullen van ‘gaten’ ontwikkeling = recht voor iedereen + participatie structurele ingrepen in internationaal beleid: –bindende regelgeving voor MNO’s en financiële sector –rechtvaardige handel

15 Concrete cijferdoelen en tijdslimieten voor OS donoren duurzame methodes van financiering geen uitstel aanvaarden!

16 Stappen Commissie Vrouwen & Ontwikkeling Conferentie eind 2003 met input vrouwenorganisaties uit partnerlanden B OS. 2004: brochure “Vrouwen gaan verder dan de millenniumdoelstellingen”. Mei 2005: brochure met concrete fiches per MDG September 2005: deelname aan top MDG+5 NY

17 Stappen Instituut Gelijke Kansen Kritisch opvolgen MDG Linken activiteiten ter opvolging van Peking en CEDAW aan opvolging MDG Lobby t.a.v. politiek verantwoordelijken Deelname MDG+5 top overwegen


Download ppt "Vrouwen moeten verder gaan dan de Millenniumdoelstellingen Commissie Vrouwen & Ontwikkeling Samira Wymeersch 23 mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google