De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DSH infovergadering Stand van zaken Asse 23 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DSH infovergadering Stand van zaken Asse 23 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 DSH infovergadering Stand van zaken Asse 23 april 2009

2 Welkom Freddy Deprez, algemeen directeur VERA Voorsteling nieuwe productbeheerder DSH –Ludo TORFS ludo.torfs@vera.be

3 Overzicht deelnemende besturen 37 besturen hebben protocol onderschreven op 2 februari 5 besturen hebben concrete interesse : –Stad Halle : protocol goedgekeurd door college. –Gemeente Overijse –Stad Diest –Stad Landen –Stad Leuven Nog niet : Bever, Boortmeerbeek, Geetbets, Glabbeek, Grimbergen, Herne, Kapelle-op- den-Bos, Kortenberg, Liedekerke, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Meise, Merchtem, Sint- Pieters-Leeuw, Tielt-Winge, Tienen, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zoutleeuw

4 Financieel overzicht – eenmalige uitgaven/inkmst EENMALIGE UITGAVEN eenhgeraamdeffldsh vera Algemeen Projectleiding, coörd manjaar € 75.000 0,750,25 € 18.750€ 37.500 helpdesk ldsh/jr € 300 37 Opleiding ldsh € 40 37 € 1.480 Alg kosten jaar € 2.000 41 € 6.000 Platform Alfresco platform€ 40.000€ 42.631 0,33 € 13.200€ 29.431 Serverplatform€ 8.290 1 € 10.000 Ontwikkeling LDAP organisatie€ 20.000€ 32.000 0,25 € 5.000€ 3.000 Alfresco toepassing€ 55.000€ 103.005 1 € 73.000€ 30.005 integratie RV, Soka€ 18.000 € 121.720€ 115.936 EENMALIGE INKOMSTEN € 143.800 RESERVE VOOR EENMALIGE UITGAVEN € 22.080

5 Financieel overzicht – recurrente uitgaven / inkmst eenhgeraamdeff ldshvera Algemeen Projectleiding, coördmanjaar€ 75.0000,08 € 6.250€ 18.750 helpdeskldsh/jr€ 30037 € 11.100 Alg kostenjaar€ 2.00020,5 € 1.000€ 3.000 Platform Alfresco platform€ 40.000 € 42.631 0,37 € 15.773€ 26.858 Serverplatform€ 8.290 1 Ontwikkeling LDAP organisatie€ 20.000 € 32.000 0,1 € 2.000 Alfresco toepassing€ 55.000 € 103.005 0,2 € 11.000 integratie RV, Soka€ 18.000 Totaal € 55.413€ 48.608 RECURRENTE INKOMSTEN € 62.426 RESERVE VOOR EENMALIGE UITGAVEN € 7.013 WERKINGSMIDDELEN € 44.093 UIT EENMALIGE INKOMSTEN € 22.080 UIT RECURRENTE MIDDELEN € 7.013 ANDERE TE VOORZIENE INKOMSTEN 2009 € 15.000

6 Toelichting aanpassingen aan toepassing Aankondigingen op het intranet (Home pagina algemeen niveau DSH) Producten uit de rechtenverkenner werden toegekend aan de rechtenverkenner. –Forum posts worden rechtstreeks naar RV gestuurd –Beter overzicht welke producten uit RV komen Verschillende organisaties kunnen nu deel uitmaken van één sociaal huis. VERA heeft hiervoor de nodige aanpassingen gedaan in Alfresco en het gebruikersbeheer. U hoeft dus niets aan te passen.

7 Toelichting aanpassingen aan toepassing (2) Verschillende groepen productverantwoordelijken en dossierverantwoordelijken kunnen nu aangemaakt worden via : –Nieuwe groepen met PV of DV prefix –Of nieuwe groepen die deel uitmaken van een bestaande PV of DV groep –Opgelet : elke organisatie (gemeente, OCMW) heeft nu standaard 1 LDSH, 1 PV en 1 DV groep Contactgegevens uit het gebruikersbeheer kunnen automatisch ingeladen worden. Demo

8 Overeenkomsten met andere partijen Provincie Vlaams-Brabant : presentatie door Karine Olislaegers CEVI : presentatie door Katie Bouckaert IDPC (Interbestuurlijke Diensten en Producten Catalogus) : presentatie door Jeroen Meirlaen (V-ICT-OR)IDPC (Interbestuurlijke Diensten en Producten Catalogus) : presentatie door Jeroen Meirlaen (V-ICT-OR)

9 Gebruik zelfde software voor andere producten Toepassing DSH = productencatalogus In principe kan toepassing gebruikt worden voor andere producten die niet uit welzijssector komen In deze fase willen we hier echter nog niet mee beginnen Initiatief van IDPC afwachten voor aanlevering van algemene content

10 Welke producten en diensten nemen we op? Een product mag niet voor iedereen ‘toegankelijk’ zijn. Er moeten bepaalde beperkende voorwaarden zijn Indien het product gericht is op realisatie van sociale “grondrechten” Moet gericht zijn op de versterking van de integratiemogelijkheden van een “kansengroep” Geen commercieel doel Geen onrechtstreekse dienstverlening naar de burger via ondersteuning van organisaties Producten moeten steeds standaard te gebruiken zijn door verschillende leveranciers (bvb. Schuldbemiddeling, rusthuis, gezinszorg,…) Producten zijn concreet en niet specifiek

11 Samenwerking met CAW’s Een 25 tal producten werden door de CAW’s gedefinieerd De communicatieverantwoordelijke van CAW regio Leuven zal de beschrijvingen maken op maat van (de velden in) het Digitaal Sociaal Huis. Timing : –beschrijvingen klaar tegen 1 juli –Worden herlezen en goedgekeurd door alle CAW’s tegen begin september –Invoer gegevens tegen eind september en beschikbaar voor activatie door gemeentelijke sociale huizen Wat met andere externe organisaties? Zie verdere ontwikkelingen

12 Toekomst : algemene productencatalogus De technologie is 100% herbruikbaar voor het beheren van andere producten Inhoudelijk : –Eénduidige categorisering –Eénduidige velden –Algemene inhoud zou uit databank IDPC komen waarin veschillende organisaties/instanties hun informatie invoegen Termijn

13 Toekomst : DSH als deel van algemeen intranet DSH is vandaag een interne toepassing (intranet) met de mogelijkheid een aantal zaken op een website te publiceren. De publieke website is in deze een filter op het intranet. Deze filosofie wil VERA aanhouden naar de verdere ontwikkeling van een ‘algemeen’ intranet. In deze wordt het DSH (productencatalogus) één van de modules van het intranet.

14 Toekomst : DSH als deel van algemeen intranet (2) DSH met oog op intranet : –Huidige situatie : aanvraagformulier worden ontvangen door de dossierbeheerder of op een centraal punt waar de aanvraag dan naar de verantwoordelijke wordt doorgestuurd. –Beoogde situatie : Mogelijkheid om aanvraagformulieren om te zetten in dossiers en deze dossiers ahv statussen doorheen de organisatie laten circuleren Enkel doel tot afhandeling van lopende dossiers Automatisering communicatie met burgers en bevoegde beslissingsorganen Nood : komen tot een algemeen aanvaard dossier model (contactgegeven, status van het dossier, enz.) Ontwikkeling en uitbouw visie voor andere bijkomende functionaliteiten –Gebruikers indentificatie (e-ID) –Postregistratie : indienen van dossiers op niet-electronische wijze (telefoon, brief,…)

15 Toekomst : DSH als deel van algemeen intranet (3) Extra intranet modules zijn in een eerste fase : –Documentenbeheer –Nieuws en berichten module –Meldingen en klachten module –Fotobeheer Deze modules zullen verder ontwikkeld worden op Alfresco (document management systeem) en integreerbaar gemaakt worden met een CMS (content management systeem – websites). Voorbeeld : integratie DSH met een bestaande website. Timing : beschikbaar eind 2009 Verdere ontwikkelingen op intranet (tweede fase) : –Postregistratie –Notulenbeheer –Dossierafhandeling

16 Korte termijn : verdere ontwikkelingen op DSH Versie 1.3 Offerte werd gevraagd voor volgende dringende ontwikkelingen : –Desactiveren van producten –Verdere uitbouw taalfunctionaliteit. Gemeenten met andere taalrechten zien andere producten –Minimale integratie Sociale Kaart in het intranet Versie 2.0 : uitbreiding naar externe partners –Zelfde omgeving voor externe partners met uitzondering van website functionaliteit (invullen generieke en specifieke info) –Externe organisaties kunnen kiezen uit lijst aan welke gemeenten ze hun info willen koppelen –Dit verschijnt ter goedkeuring in lokaal sociaal huis van een gemeente –Betrokken gemeente houdt teugels in handen en keurt goed of af Verdere integratie met rechtenverkenner

17 Verdere ontwikkeling van de toepassing : open Gedurende de afgelopen weken werden een aantal suggesties gedaan. Deze voorstellen willen we voorleggen aan de gebruikers In map vindt u een lijst van mogelijke aanpassingen : wij vragen u aan te duiden of u deze : –Wenselijk vindt (ja/nee) –Indien wel, prioriteit 1, 2 of 3 –Mogelijke nieuwe suggesties Gezamenlijk overleg

18 Bespreking Feedback Suggesties Andere…

19 Inhoudelijke werkgroep De provincie en VERA wensen een werkgroep in het leven te roepen die een aantal keer per jaar bij elkaar komt Doel : –Vooral inhoudelijke werking : Welke producten kunnen gepubliceerd worden Welke producten zouden beter geconsolideerd worden Welke beschrijvingen zijn aan revisie toe …. Hoe : op algemeen evaluatieformulier treft u eveneens een vraag aan of u wenst deel uit te maken van deze werkgroep.

20 Inhoudscoördinatie Toelichting lijst met stijlrichtlijnen : deze presentatie wordt gedetailleerd beschikbaar gesteld op het intranet van het DSH, pagina “Info Sociaal Huis”Toelichting lijst met stijlrichtlijnen

21 Einde Eindwoord Einde


Download ppt "DSH infovergadering Stand van zaken Asse 23 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google