De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede Studiedag Brede School – Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede Studiedag Brede School – Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 Tweede Studiedag Brede School – Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang

2 Ket In Kuregem Een praktijkvoorbeeld van brede kinderopvang in een grootstedelijke context

3 Hoe het begon… Eind 2002: -opstart netwerk buitenschoolse activiteiten -Aanwerving netwerkcoördinator -Oprichting vzw VGA (initiatiefnemer) -deelname aan XYZ actieonderzoek -Ontwikkeling van een model voor buitenschoolse kinderopvang in een grootstedelijke context volgens een meersporenbeleid

4 2004 : uitbreiding van netwerk buitenschoolse activiteiten (VGC stedenfonds) 2006: opstart dagelijkse buitenschoolse opvang 2007: erkenning als IBO (nestfunctie)

5 Grootstedelijke context Algemeen Gebrek aan geschikte infrastructuur Weinig groene ruimten Grotere aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare en structuurzwakke groepen Specifiek voor Brussel Moeilijkheden voor het vinden van geschikt personeel

6 Kuregem, een kansarme wijk in Anderlecht –De omgevingstaal is Frans –Een grote diversiteit; cultuur, nationaliteit –Een kindrijke buurt –Een grote aanwezigheid van eenoudergezinnen en grote gezinnen –Een hoge werkloosheid en een laag netto belastbaar inkomen

7 Doelpubliek Kinderen van 2,5 tot 12 jaar –Schoollopen en/of wonen in Kuregem –Schoollopen en/of wonen in Anderlecht –Gezien de BXL context vnl : anderstalige kinderen ingeschreven in het NL onderwijs Maatschappelijk kwetsbare en structuurzwakke kinderen KIK werkt met 3 leeftijdsgroepen: Pingu’s – Hippo’s – Dino’s

8 Uitgangspunten Geïnspireerd vanuit de Brede school visie Vertrekken vanuit een meersporenbeleid Met nadruk op de dubbele functie BO: nest en web Strevend naar een intersectoraal en netoverschrijdend netwerk Waarbij elkeen vanuit zijn eigenheid werkt Belangrijk hierbij is : het creëren van een voedingsbodem voor kruisbestuiving Afstemming van kwalitatieve activiteiten volgens aard, leeftijd en tijdstip Werken aan ouderbetrokkenheid Aandacht voor kinderparticipatie Geven van positieve stimulansen op sociaal en economisch vlak

9 Doelstellingen Creëren van laagdrempelige opvangplaatsen via nest en web Creëren van een kwalitatief aanbod verschillend in aard, tijdstip en leeftijd Verruimen van de leefwereld en de belevingservaring op een niet-schoolse manier Stimuleren van ontplooiingskansen op allerlei domeinen Stimuleren van het Nederlands als een niet-schoolse taal Het opzetten van tewerkstellings- en opleidingstrajecten Het verhogen van de buurtbetrokkenheid en sociale cohesie in de wijk

10 Nest en web … Het toekennen van een dubbele functie aan de kinderopvang met name: –Een nestfunctie: Een warm onthaal, geborgenheid, spel en ontspanning maar ook indien gewenst zich kunnen terugtrekken Het nest als uitvalbasis voor het web en –Een webfunctie: Een intersectoraal netoverschrijdend netwerk van partnerorganisaties

11 Een op elkaar afgestemd activiteitenaanbod onder een gemeenschappelijke vlag ‘ KIK’ genaamd Centrale coördinatie Elke partnerorganisatie vanuit zijn eigenheid en deskundigheid Kinderen worden niet afgesloten van het aanbod in hun buurt Optimaal gebruik maken van bestaande infrastructuur Aandacht voor kindwelzijn, het preventief en gezins- en opvoedingsondersteunend werken Een voedingsbodem voor kruisbestuiving

12

13 dag uur Onthaalklas + 1 ste kleuterklas pingu 2 de + 3 de kleuterklas hippo 1 lj.2 lj.3 lj.4 lj.5 lj.6 lj. maandag 16u - 18u Nest Omnisport Ism Buurtsport nest dinsdag 16u - 18u Nest Trekken & duwen KlankKure Ism Beeldenstorm Jeugd en Muziek nest woensda g 13u - 18u Nest KIK-box (tot 16u30) (sport+spel+crea-BOEM) ism Buurtsport - Beeldenstorm donderda g 16u - 18u Nest activiteit in nest Omnisport Ism Buurtsport vrijdag 16u - 18u Nest Kleuterturne n activiteit in nest Dans Ism Buurtsport

14 organisatiestructuur KIKcoördinator: asfunctie (gemeente Anderlecht) Vzw VGA: initiatiefnemer KIK - Stafmedewerker BO en begeleiders BO Partnerorganisaties en hun beroepskrachten Overlegstructuur Stuurgroepoverleg partnerorganisaties Team overleg BO

15 Crea Boem ism Beeldenstorm

16

17

18 Sportkamp ism Buurtsport

19 Sport ism Buurtsport

20

21 Dans ism Buurtsport – voorstelling op stadskriebels

22 Trekken & duwen ism Buurtsport

23 Vakantie activiteit dino

24 spelaanbod

25 ICT ism KureghemNet

26 Thema tijdens vakantie

27 Thema vakantie

28 Thema tijdens de vakantie

29 Nestaanbod pingu en hippo

30 Nestactiviteit hippo

31 Vrij en begeleid spel

32 Nestaanbod dino

33 Pingu’s en hippo’s op uitstap

34 Toonmoment


Download ppt "Tweede Studiedag Brede School – Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google