De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algoritmen en Datastructuren (ALDAT) EVMINX4 Dagdeel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algoritmen en Datastructuren (ALDAT) EVMINX4 Dagdeel 2."— Transcript van de presentatie:

1 Algoritmen en Datastructuren (ALDAT) EVMINX4 Dagdeel 2

2 2 Stack LIFO (Last In First Out) buffer slechts op 1 plaats toegankelijk Memberfuncties: void push(const T& t) void pop() const T& top() const Voorbeeld van gebruik: expressie evaluator insert O(1) remove O(1) find O(1)

3 3 ADT Stack #ifndef _THR_Bd_Stack_ #define _THR_Bd_Stack_ template class Stack { public: Stack() {} virtual ~Stack() {} virtual void push(const T& t) =0; virtual void pop() =0; virtual const T& top() const =0; virtual bool empty() const =0; virtual bool full() const =0; private: // Voorkom toekennen en kopiëren void operator=(const Stack&); Stack(const Stack&); }; #endif

4 4 Toepassingen van stacks Balanced symbol checker A simple calculator Een eenvoudige calculator is een goed te (her)gebruiken component. Denk aan numerieke invoervelden.

5 5 Balance // Contoleer op gebalanceerde haakjes. Invoer afsluiten met een punt. #include #include "stacklist.h" // zie dictaat using namespace std; int main() { StackWithList s; char c; cin.get(c); while (c!=’.’) { if (c=='('||c=='{'||c=='[') s.push(c); else if (c==')'||c=='}'||c==']') if (s.empty()) cout<<"Fout"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2201873/slides/slide_5.jpg", "name": "5 Balance // Contoleer op gebalanceerde haakjes. Invoer afsluiten met een punt.", "description": "#include #include stacklist.h // zie dictaat using namespace std; int main() { StackWithList s; char c; cin.get(c); while (c!=’.’) { if (c== ( ||c== { ||c== [ ) s.push(c); else if (c== ) ||c== } ||c== ] ) if (s.empty()) cout<< Fout <

6 6 Postfix Wij zijn gewend infix notatie te gebruiken voor het noteren van expressies. Er bestaat nog een andere methode: reverse polish notation (RPN) of postfix genoemd. Prefix: operator operand operand Infix: operand operator operand Postfix: operand operand operator Voordelen postfix t.o.v. infix: Geen prioriteitsregel nodig Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord. Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen? Geen haakjes nodig Eenvoudiger te bereken m.b.v. Stack We zullen eerst een postfix calculator maken en daarna een infix naar postfix convertor.

7 7 Postfix calculator // Evalueer postfix expressie. Invoer afsluiten met =. #include #include "stacklist.h" // zie dictaat using namespace std; int main() { StackWithList s; char c; int i; cin>>c; while (c!=’=’) { if (isdigit(c)) { cin.putback(c); cin>>i; s.push(i); } else if (c=='+') { int op2(s.top()); s.pop(); int op1(s.top()); s.pop(); s.push(op1+op2); } else if (c=='*') { int op2(s.top()); s.pop(); int op1(s.top()); s.pop(); s.push(op1*op2); } else cout<<“Fout"<>c; } cout<<"="< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2201873/slides/slide_7.jpg", "name": "7 Postfix calculator // Evalueer postfix expressie.", "description": "Invoer afsluiten met =. #include #include stacklist.h // zie dictaat using namespace std; int main() { StackWithList s; char c; int i; cin>>c; while (c!=’=’) { if (isdigit(c)) { cin.putback(c); cin>>i; s.push(i); } else if (c== + ) { int op2(s.top()); s.pop(); int op1(s.top()); s.pop(); s.push(op1+op2); } else if (c== * ) { int op2(s.top()); s.pop(); int op1(s.top()); s.pop(); s.push(op1*op2); } else cout<< Fout <>c; } cout<< = <

8 8 Infix  Postfix Gebruik een stack met karakters. Lees karakter voor karakter in. Als een ingelezen karakter geen haakje of operator is dan kan dit meteen worden doorgestuurd naar de uitvoer. Een haakje openen wordt altijd op de stack geplaatst. Als we een operator inlezen dan moeten we net zo lang operatoren van de stack halen en doorsturen naar de uitvoer totdat we: een operator op de stack tegenkomen met een lagere prioriteit of een haakje openen tegenkomen of totdat de stack leeg is. Daarna moet de ingelezen operator op de stack worden geplaatst. Als we een haakje sluiten inlezen dan moeten we net zo lang operatoren van de stack halen en doorsturen naar de uitvoer totdat we een haakje openen op de stack tegenkomen. Dit haakje openen moet wel van de stack verwijderd worden maar wordt niet doorgestuurd naar de uitvoer. Als we einde van de invoer bereiken moeten we alle operatoren van de stack halen en doorsturen naar de uitvoer.

9 9 Stack implementations Een stack kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden: d.m.v. een array (of vector). d.m.v. een gelinkte lijst.

10 10 Stack met array #ifndef _THR_Bd_StackWithArray_ #define _THR_Bd_StackWithArray_ #include "stack.h" // zie dictaat template class StackWithArray: public Stack { public: explicit StackWithArray(int size); ~StackWithArray(); virtual void push(const T& t); virtual void pop(); virtual const T& top() const; virtual bool empty() const; virtual bool full() const; private: T* a; // pointer naar de array int s; // size van a (max aantal elementen op de stack) int i; // index in a van de top van de stack };

11 11 Stack met array template StackWithArray ::StackWithArray(int size): a(0), s(size), i(-1) { if (s<=0) { cerr 0"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2201873/slides/slide_11.jpg", "name": "11 Stack met array template StackWithArray ::StackWithArray(int size): a(0), s(size), i(-1) { if (s<=0) { cerr 0 <

12 12 Stack met array template void StackWithArray ::push(const T& t) { if (full()) cerr<<"Can't push on an full stack"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2201873/slides/slide_12.jpg", "name": "12 Stack met array template void StackWithArray ::push(const T& t) { if (full()) cerr<< Can t push on an full stack <

13 13 Stack met array template bool StackWithArray ::empty() const { return i == -1; } template bool StackWithArray ::full() const { return i == s -1; } #endif

14 14 Stacktest #include #include "stackarray.h" using namespace std; int main() { StackWithArray s(32); char c; cout<<"Type een tekst, sluit af met."< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2201873/slides/slide_14.jpg", "name": "14 Stacktest #include #include stackarray.h using namespace std; int main() { StackWithArray s(32); char c; cout<< Type een tekst, sluit af met. <

15 15 Stack met lijst #include "stack.h" template class StackWithList: public Stack { public: StackWithList(); virtual ~StackWithList(); virtual void push(const T& t); virtual void pop(); virtual const T& top() const; virtual bool empty() const; virtual bool full() const; private: class Node { public: Node(const T& t, Node* n); T data; Node* next; }; Node* p; // pointer naar de top van de stack };

16 16 Stack met lijst template StackWithList ::StackWithList(): p(0) { } template StackWithList ::~StackWithList() { while (!empty()) pop(); } template bool StackWithList ::empty() const { return p==0; } template bool StackWithList ::full() const { return false; } template StackWithList ::Node::Node(const T& t, Node* n): data(t), next(n) { }

17 17 Stack met lijst template void StackWithList ::push(const T& t) { p=new Node(t, p); } template void StackWithList ::pop() { if (empty()) cerr<<"Can't pop an empty stack"<next; delete old; } template const T& StackWithList ::top() const { if (empty()) { cerr<<"Can't top an empty stack"<data; }

18 18 Array versus gelinkte lijst Array is sneller. Array is statisch. Niet gebruikte gedeelte is overhead. Lijst is dynamisch. Heeft overhead van 1 pointer per element

19 19 Dynamisch stack kiezen Stack * s(0); cout<<"Welke stack? (l = list, a = array): "; char c; do { cin.get(c); if (c=='l' || c=='L') s=new StackWithList ; else if (c=='a' || c=='A') { cout >i; s=new StackWithArray (i); } } while (s==0); cout<<"Type een tekst, sluit af met."<push(c); cin.get(c); } //... delete s;


Download ppt "Algoritmen en Datastructuren (ALDAT) EVMINX4 Dagdeel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google