De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding programmeren in C++ Life Science & Technology 16 februari 2004 Universiteit Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding programmeren in C++ Life Science & Technology 16 februari 2004 Universiteit Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding programmeren in C++ Life Science & Technology 16 februari 2004 http://www.liacs.nl/home/kosters/lst Universiteit Leiden

2 Week 5 •Inhoud –Files, arrays en strings (vervolg) •Doel –Leren omgaan met files, arrays en strings in C++ •Materiaal –Ammeraal Hoofdstuk 5.1 –Dictaat Hoofdstuk 3.6 en opgaven 36/41 –De tweede programmeeropgave •Werkcollege –Bepaal grootste en op-een-na-grootste waarde uit een random gevuld array; en hoe vaak komt een zeker getal daarin voor? –Werken aan de tweede programmeeropgave: Mastermind

3 Nog over van vorige keren: •Files (uit derde college) •Arrays (uit vierde college)

4 Introductie files eerst nog even cin en cout •cin is van het type istream (inputstream) •cout is van het type ostream (outputstream) •Samen met de bijbehorende operatoren > gedefinieerd in •Schrijven naar en lezen uit een file is te vergelijken met schrijven naar cout (het beeldscherm) en lezen van cin (toetsenbord) #include using namespace std;... char kar;... cout << ”Tekst schrijven naar beeldscherm”; cin >> kar;

5 Files •Een inputfile is van het type ifstream •Een outputfile is van het type ofstream •Samen met de bijbehorende operatoren > gedefinieerd in #include using namespace std;... ifstream invoer; ofstream uitvoer; char kar; invoer.open ("oudbestand.txt"); uitvoer.open ("nieuwbestand.txt"); invoer >> kar; uitvoer << kar; invoer.close ( ); uitvoer.close ( );

6 Functies voor lezen en schrijven Voorbeeld met cin en cout Voorbeeld met ifstream invoer; ofstream uitvoer; Karakter char kar; cin.get (kar); kar = cin.get ( ); cout.put (kar); char kar; invoer.get (kar); kar = invoer.get ( ); uitvoer.put (kar); Woord string str; cin >> str; cout << str; string str; invoer >> str; uitvoer << str; Regel getline (cin, str); getline(cin, str, ’\n’); cout << str << endl; getline (invoer, str); getline(invoer, str,’\n’) uitvoer << str << endl; cin >>... slaat spaties en dergelijke over,.get niet!

7 Openen gelukt? Einde van de file bereikt? •File bestaat niet, of kan niet worden geopend •Einde van de file bereikt? –invoer.eof ( ) kan alleen worden gebruikt nadat er gelezen is! invoer.open ("oudbestand.txt"); if ( ! invoer ) { cout << "Invoerbestand kan niet worden geopend" << endl; return 1; } // if invoer.get (kar); while ( ! invoer.eof ( ) ) { cout.put (kar); invoer.get (kar); } // while

8 Voorbeeld: file kopiëren #include using namespace std; int main ( ) { ifstream invoer; ofstream uitvoer; char kar; invoer.open ("oudbestand.txt"); if ( ! invoer ) { cout << "Probleem!" << endl; return 1; } // if uitvoer.open ("nieuwbestand.txt"); kar = invoer.get ( ); while ( ! invoer.eof ( ) ) { uitvoer.put (kar); kar = invoer.get ( ); } // while invoer.close ( ); uitvoer.close ( ); return 0; } // main

9 De “oude” C-stijl-string: een echt array van char’s const int MAXWOORD=50; int main ( ) { char woord[MAXWOORD] = "apekool"; // dit mag wel int lengte = 0; woord = "apekool"; // maar dit mag NIET !!! cin >> woord; // hopen dat het past... while ( woord[lengte] != ’\0’ ) lengte++; cout << ”Lengte is: ” << lengte << endl;... woord [ ] = ”apekool” mag, maar langere woorden passen dan niet

10 De C++-string: speciaal type met vele voordelen #include... int main ( ) { string woord = "apekool"; woord = "Oosterscheldedam"; // dit mag nu wel, // lengte wordt automatisch opgerekt cout << "Geef een woord: "; // en dit gaat ook meestal goed cin >> woord; cout << ”lengte is ” << woord.length ( ) << endl; // ETCETERA...

11 C-stijl-strings of C++-strings en files int main ( ) { string woord = "apekool";// liever deze char filenaam[MAXWOORD];// desnoods deze ifstream invoer; ofstream uitvoer; cout << ”Naam invoerfile alstublieft.. ”; cin >> filenaam; invoer.open (filenaam); if ( ! invoer ) { cout << "Invoerbestand kan niet worden geopend" << endl; return 1;// stoppen met foutief resultaat } // if invoer >> woord; if ( invoer.eof ( ) ) { cout << "Invoerbestand bevat geen woord" << endl; return 1;// stoppen met foutief resultaat } // if...

12 Vervolg strings en files... uitvoer.open ("nieuwbestand.txt"); uitvoer << woord << endl << letter; invoer.close ( ); uitvoer.close ( ); return 0; } // main

13 Een nette functie maken •Hoe maak je een nette functie voor het zoeken van een letter in een woord? –kies juiste parameters en returnwaarde –geen gemeenschappelijke globale variabelen •Hoe gebruik je die functie? –stel je wilt zoeken in het zoveelste woord in een serie

14 Functie zoekletter int zoekletter (string zoekwoord, char zoekletter) { int plek = 0; while ( plek < zoekwoord.length ( ) && zoekwoord[plek] != zoekletter ) plek++; if ( plek < zoekwoord.length ( ) ) return plek; else return -1; } // zoekletter string woord[AANTAL]; // een array met AANTAL strings erin gevondenplek = zoekletter(woord[5], letter); // in 5e (6e?) woord zoeken

15 Random getallen We willen een functie maken die willekeurige (random) getallen tussen 0 en 999, grenzen inbegrepen, oplevert: int randomgetal ( ) { static int getal = 42; getal = ( 221 * getal + 1 ) % 1000; return getal; } // randomgetal Nu geeft x = 1 + randomgetal ( ) / 167; een “dobbelsteenwaarde” uit {1,2,3,4,5,6} in de variabele x.

16 Toepassingen van arrays Matrix-vermenigvuldiging: = Driehoek van Pascal: =

17 Matrix-vermenigvuldiging (1) #include using namespace std; const int MAX = 2; void vermenigvuldig (const double A[ ][MAX], const double B[ ][MAX], double C[ ][MAX]) { int i, j, k; for ( i = 0; i < MAX; i++ ) { for ( j = 0; j < MAX; j++ ) { C[i][j] = 0; for ( k = 0; k < MAX; k++ ) { C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; } // for-k } // for-j } // for-i } // vermenigvuldig

18 Matrix-vermenigvuldiging (2) int main ( ) { double a[MAX][MAX] = { {1, 2}, {3, 4} }; double b[MAX][MAX] = { {5, 6}, {7, 8} }; double c[MAX][MAX]; vermenigvuldig (a, b, c); for ( int i = 0; i < MAX; i++ ) { for ( int j = 0; j < MAX; j++ ) { cout << c[i][j] << ' '; } // for-j cout << endl; } // for-i // ( 1 2 ) ( 5 6 ) = ( 19 22 ) // ( 3 4 ) ( 7 8 ) ( 43 50 ) return 0; } // main

19 Driehoek van Pascal (1) •Berekenen van “binomiaalcoëfficiënten” –(a+b) 0 = 1 –(a+b) 1 = a + b –(a+b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 –(a+b) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 –(a+b) 4 = a 4 + 4a 3 b + 6a 2 b 2 + 4ab 3 + b 4 –coëfficienten 1, 4, 6, 4, 1 etcetera worden binomiaalcoëfficiënten genoemd –te berekenen: = n! / k! (n-k)! –het “Binomium van Newton”: =

20 Driehoek van Pascal (2) •Vierkante (n bij n) matrix •Elk getal in de “driehoek” is de som van de twee getallen er links en midden boven const int n = 10; int matrix[n][n]; i \ j01234 010 1110 21210 313310 414641

21 Driehoek van Pascal – versie 1 const int n = 10; int main ( ) { int i,j; // i voor rijen, j voor kolommen int driehoek[n][n]; for ( i = 0; i < n; i++ ) driehoek[i][0] = 1; driehoek[0][1] = 0; for ( i = 1; i < n; i++ ) { cout << endl << driehoek[i][0] << ” ”; for ( j = 1; j <= i; j++ ) { driehoek[i][j] = driehoek[i-1][j-1] + driehoek[i-1][j]; cout << driehoek[i][j] << ” ”; } // for-j if ( i != n-1 ) driehoek[i][i+1] = 0; } // for-i cout << endl; return 0; } // main

22 Driehoek van Pascal – versie 2 const int n = 10; int main ( ) { int rij[n]; // nu met 1-dimensionaal array int i,j; rij[0] = 1; for ( j = 1; j < n; j++ ) rij[j] = 0; for ( i = 1; i < n; i++ ) {// rij i for ( j = i; j > 0; j-- ) {// kolom j rij[j] = rij[j-1] + rij[j]; cout << rij[j] << ” ”; } // for-j cout << rij[0] << endl;// een 1 erachter } // for-i return 0; } // main


Download ppt "Inleiding programmeren in C++ Life Science & Technology 16 februari 2004 Universiteit Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google