De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tircms03-p les 1 C++ voor C-kenners Voor Technische Informatica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tircms03-p les 1 C++ voor C-kenners Voor Technische Informatica."— Transcript van de presentatie:

1 tircms03-p les 1 C++ voor C-kenners Voor Technische Informatica

2 Wat heb ik nodig C++ Compiler onder windows Toegang tot internet.

3 Overzicht Practicum Les 1 Inleiding C++ , expressies,statements
Les 2 Operatoren, functies Les 3 Arrays, pointers, strings Les 4 Klassen Les 5 Invoer en uitvoer Les 6 Templates, STL Les 7 Standaardfuncties

4 Inleiding C++ is object georienteerd Gebruikt wordt Standaard C++

5 Compileren en linken Een C++ programma is meestal opgebouwd uit meerdere source (.cpp) bestanden. Source files met een compiler tot object (machine code) bestanden gecompileerd worden. Alle object files plus de gebruikte code uit externe bibliotheken tot een executable gelinkt

6 Compileer en Link proces
#include <stdio.h> int main() { printf (” hello world\n”); return 0; } Compiler machinecode hello.o source code hello.c Linker code printf libc programma hello.exe

7 Inleiding C++ Voorbeeldprogramma #include <iostream>
Using namespace std; int main() { int a, b; cout << “Geef twee gehele getallen: “ << endl; cin >> a >> b ; cout << “Som: ” << a+b) << endl; }

8 Inleiding C++ Iostream Using namespace std Standaard functies cin cout
// commentaar Redirection symbolen

9 Identifiers (namen) Letters of cijfers : ab1234
Gereserveerde woorden: auto, break, enz Constanten: Integer: 123 , O777 (octaal) , 0XFF3A (hexadecimaal) , 123L (decimaal) Karakter: ‘x’ , ‘\n’ (newline) ,’\r’ ( carriage return) Floating: , 36e-3 , 3.e+4 Strings: “Hoeveel getallen”

10 Commentaar // Dit is commentaar
Dit wordt door de compiler genegeerd maar wel in de tekst weergegeven

11 Expressies ( Optellen,..)
X =a-(b-c*d) +e Prioriteit van */( is hoger dan van +- Integer delingen 17/3 = 5 de rest is 2 17%3 = 2 hiermee wordt de rest bepaald

12 Declareren Int main() { int I,j,k; float x,temp; char ch;
i=38; j=35 ; k=i%j+1; x=37.7; Ch=‘?’; temp=I; /*conversie van int naar float*/ J=x; /* j wordt 37 */ }

13 Relationele en logische operatoren
< kleiner dan , > groter dan == gelijk aan , != ongelijk aan && logisch en , || logisch of ! Logisch niet True = 1 ; false = 0 ; 2*2 == 3 *1 geeft 1 37 < geeft 0

14 Conditionele statements
if (expressie) statement1 else statement2 If ( x<0) y=-x ; else y=x; /* absolute waarde */ Compound statement If ( x==y) { p=q+1; r = q-1;}

15 Stroomschema if then else
true false cond statement1 statement2

16 Herhalingsstatement While (expressie statement
While ( b != 0) { p=p+a; b= b-1;} Zodra b =0 wordt de loop onderbroken For (expr1; expr2 ; expr3) statement For ( i=1; i<=n; i=i+1 ) s=s+1 ; Als n =10 wordt de for loop 10 keer doorlopen

17 Stroomschema while loop ( for loop)
initialisatie true conditie statement increment false

18 Herhalingsstatement Do statement while (expression) s=0; Do
{ scanf(“%d”, &x ) ; s=s+x; } while ( x !=0) ; Na afloop is s gelijk aan de som van de ingelezen getallen ,als x <0 wordt gestopt

19 Switch , break statement
switch ( letter) { case ‘A’: printf (“ Amsterdam\n”); break; case ‘R’: printf (“ Rotterdam\n”); break; case ‘H’: printf (“ Hilversum\n”); break; default : printf(“ elders\n”); break ; }

20 Continue statement Som= 0; Do { cin << x ;
if ( x< 0) continue; Som=som+x } while ( x !=0) ; Er wordt direct na de test uit de loop gegaan

21 Getchar , Putchar Char ch; Ch=getchar();
Leest 1 karakter ipv een string als bij scanf putchar(ch) schrijft 1 karakter naar scherm Nodig is de headerfile #include <iostream> Dit wordt vooraan in het programma opgenomen

22 Installeren C-compiler
Maak in de les het voorbeeldprogramma om 2 getallen op te tellen en uit te printen Installeer de C-compiler onder windows: De compiler heet: devcpp4990setup.exe Na installatie het programma intypen , compileren en uitvoeren Bij juiste uitvoering wordt de opdracht afgetekend voor les 1

23 Huiswerk les 1 Maak de opgaven 1.4, 1.8 uit boek
Bestudeer Hfdst 3,4 uit C++-boek


Download ppt "Tircms03-p les 1 C++ voor C-kenners Voor Technische Informatica."

Verwante presentaties


Ads door Google