De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C++ handboek : C++ Leen Ameraal 6e druk academic service.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C++ handboek : C++ Leen Ameraal 6e druk academic service."— Transcript van de presentatie:

1 C++ handboek : C++ Leen Ameraal 6e druk academic service

2 Hoofdstukken 1-3 Zelf inoefenen Veel gekend uit Java

3 1 eenvoudig voorbeeld /* vb pagina 2 ( commentaar zie p16)
#include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b ; cin >>a>>b; int som = a + b, verschil = a – b, u = som * som, v = verschil * verschil ; cout << “kwadraat van de som:”<< u <<endl; cout<<“kwadraat van het verschil :”<< v <<endl: return 0; }

4 Ander eenvoudig voorbeeld
// vb pagina 8 #include <iostream> #include <string> Using namespace std ; Int main() { cout << “typ twee regels tekst en druk zonodig op enter\n” ; cout <<“daarna nog een keer op enter \n” ; string s,t ; getline(cin,s) ; getline(cin,t) ; if (s <= t) cout <<s<<endl<<t<<endl; else cout <<t<<endl<<s<<endl ; return 0 ; }

5 constanten Integer (type int) Floating constanten (type double)
Decimaal 123 Octaal Hexadecimaal 0x123 Decimaal,lang 123L Floating constanten (type double) 12.34 12.4e3

6 constanten Karakter-constanten (type char)
Escape sequences (cf. p. 12) Logische constanten (type bool) true false

7 constanten String-constanten #include string
String s = “dit is een string” Zie later hoofdstuk 6

8 Rekenkundige uitdrukkingen
Operatoren: + , - (zowal binair als unair) * , / , % Type resultaat afhankelijk van type van operanden (opgepast bij / !) Oppassen bij overflow += , -= , *= , /= , %=, ++, --

9 Types,variabelen en toekenningen
char bool short int enum (zie p.26) long float double long double

10 Logische en relationele operatoren
cf java

11 Compound-statement Aantal statements elk afgesloten door ; omsloten door accolades {I1 ; I2 ; … ;} Cf java Scope cf java en p29

12 If-statement If (expressie) I1 else I2
Indien expressie evalueert tot de waarde true of een getalwaarde veschillend van 0 wordt I1 uitgevoerd, anders wordt I2 uitgevoerd Cf vb1-vb6 (p30-32)

13 Iteratieve statements
while (expressie) I do I while (expressie) for (I1 E1; E2) I2

14 Break,continue,goto NIET GEBRUIKEN
Gebruik in de plaats while, do while en/of for


Download ppt "C++ handboek : C++ Leen Ameraal 6e druk academic service."

Verwante presentaties


Ads door Google