De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 44 Ontstaan der Gewesten V AN H UNEBED TOT HEDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 44 Ontstaan der Gewesten V AN H UNEBED TOT HEDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 44 Ontstaan der Gewesten V AN H UNEBED TOT HEDEN

2 Duitse koning/keizer en lokale machthebbers Vanaf 925 hoorde ons land tot het Duitse rijk De Duitse koning was formeel de baas –Echter, het werkelijk gezag lag bij de lokale machthebbers Hertogen, graven, bisschoppen en later de stadsbesturen Door de stedengroei (vanaf 12 e eeuw) werden de Lage Landen in de 14 e en 15 e eeuw steeds meer een politieke eenheid H10:§ 2:p166-7

3

4 Opkomst der steden Van Groningen tot Gent ontstaan steden die als gemeenschappelijk kenmerk hun gunstige ligging aan het water hebben –Aan de zee –Aan een rivier, of –Aan beide hetgeen zeer gunstig was door/voor de opkomende handel over zee en de rivieren –Veilige havens; overslag; handel; nijverheid Hier ontwikkelde zich dan ook de Hanze en werd handel gedreven met de andere grote stedenconglomeratie – Noord-Italië

5 handelsrouten

6

7 Hertogen van Bourgondië Vanaf de 14 e eeuw trachtten de Bourgondiërs steeds meer van de Lage Landen in hun bezit te krijgenBourgondiërs –Door erfenissen en oorlogen –Het gebied was zeer verstedelijkt en werd steeds welvarender, dus goed voor uitbreiding van je machtpositie en belastingopbrengsten De Gewesten (Lage Landen) bleven echter in hoge mate zelfstandig, –hetgeen vooral voor de steden gold (stadsrechten)

8 Filips de Goede (1396-1467) Filips de Goede voerde een centralisatiepolitiek –Doel meer eenheid en daardoor meer macht –Middelen Hof van Dijon naar Brussel Aanwijzen stadhouders voor de Gewesten, met uitzondering van Brabant Instelling Staten (lees standen) Generaal –Drie standen: Adel, geestelijkheid en de steden –Belangrijkste recht: veto op nieuwe belastingen (bede van de vorst) Gewesten moesten afgevaardigden sturen en de eerste Staten-Generaal vond plaats in 1464, te Brugge

9 Filips de Goede (1396-1467) Bourgondische Lage Landen


Download ppt "Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 44 Ontstaan der Gewesten V AN H UNEBED TOT HEDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google