De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne industriële productie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne industriële productie"— Transcript van de presentatie:

1 Moderne industriële productie
Hoofdstuk 1 De basis

2 De basis Invloed van produceren op materiaaleigenschappen
Uitgangsvormen Keuze van productieprocessen Invloed van productontwikkeling op productie Factoren die van invloed zijn op productietechnieken

3 Materiaaleigenschappen

4 Metaalroosters Kubisch vlakgecentreerd rooster
Kubisch ruimtelijkgecentreerd rooster Hexagonaal georiënteerd rooster

5 Metaallegeringen Substitutionele atomen Interstiële atomen Vacatures

6 Kristalrooster en vervorming

7 Soorten kunststoffen Thermoplasten Elastomeren Thermoharders

8 Amorfe en kristallijnenstructuur

9 Uitgangsvormen Metaalplaat Coil Plaat Voorgelakte plaat of coil
Gewalste en getrokken profielen Buismateriaal Standaard en speciaal profielen Rolvormprofielen Geëxtrudeerde uitgangsmaterialen Gegoten uitgangsmaterialen Gesmeden uitgangsmaterialen Metaalpoeders

10 Keuze van productieprocessen
Ieder product kan op meerdere manieren worden gemaakt Ieder product kan van meerdere materialen worden gemaakt De keuze van het productieproces wordt bepaald door de voor het bedrijf meest optimale combinatie van productietechniek en materiaal (in een bepaalde uitgangsvorm). Omstandigheden zijn momentafhankelijk (materiaalprijzen, beschikbare capaciteit e.d.). Hierdoor kan men voor het produceren van hetzelfde product op verschillende momenten toch voor andere productietechnieken kiezen.

11 Invloed van productontwikkeling op productie
Tijd - Inspanning Kosten Productiekosten Productontwikelings- kosten Gezamenlijke optimum

12 Factoren die van invloed zijn op productietechnieken
Warmtetechnische aspecten Lineaire en kubieke uitzetting Soortelijke warmte Warmtegeleiding Elastische en plastische rek Fasen waarin materialen kunnen voorkomen Vaste fase Glasfase (kunststoffen) Rubberfase (kunststoffen) Vloeibare fase Gasvormige fase Chemische reacties

13 Lineaire uitzetting Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de uitzettingscoëfficient Staal 1,2 x 10-5 bij temperatuut tussen 0 en 100°C (gemiddeld) 0,875 x bij temperatuur tussen -196 en 15 °C (gemiddeld) Aluminium 2,4 x 10-5 bij temperatuut tussen 0 en 100°C (gemiddeld) 1,7 x 10-5 bij temperatuur tussen -196 en 15 °C (gemiddeld) Δl = l *σ E Kubieke uitzetting is de lineaire uitzetting van het product in alle drie de richtingen (uitzetting van het volume)

14 Soortelijke warmte en warmtegeleiding
Bij veel productieprocessen is de soortelijke warmte van materiaal en gereedschap bepalend voor de productiesnelheid Ook de soortelijke warmte is temperatuurafhankelijk Warmtegeleiding Indien gewerkt wordt met matrijzen, dan is de warmtegeleidbaarheid van de matrijs in belangrijke mate verantwoordelijk voor de productiesnelheid. Door te kiezen voor andere materialen kan de productiviteit vaak fors worden verbeterd. Metalen geleiden warmte veel beter dan kunststoffen Ook de warmtegeleiding is temperatuurafhankelijk

15 Elastische en plastische rek
Elasticiteitsmodulus is temperatuurafhankelijk Bij verhoogde temperatuur zijn materialen dan ook makkelijker te vervormen

16 Fasen waarin materialen kunnen voorkomen
Naast de algemeen bekende aggregatietoestanden (vast, vloeibaar en gasvormig) komen er bij kunststoffen nog twee vaste fasen bij: Glasfase Koudvervormen Verspanende bewerkingen Rubberfase Blaasvormen Vacuümvormen Van de kunststoffen kunnen alleen thermoplasten een vloeibare fase hebben (tot het activeren van de chemische bindingen bij elastomeren en thermoharders hebben zij wel een vloeibare fase). Ook de gasvormige fase komt bij kunststoffen niet voor (zij ontleden eerder dan dat zij gasvormig worden)


Download ppt "Moderne industriële productie"

Verwante presentaties


Ads door Google