De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Actualisering leerplan Eerste Graad Deel Getallenleer Sessie 1: Getalbegrip, bewerkingen Schooljaar 2005-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Actualisering leerplan Eerste Graad Deel Getallenleer Sessie 1: Getalbegrip, bewerkingen Schooljaar 2005-2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Actualisering leerplan Eerste Graad Deel Getallenleer Sessie 1: Getalbegrip, bewerkingen Schooljaar 2005-2006

2 2 Overzicht Sessie Algemene commentaar Concrete commentaar –Door het document –Voorbeelden –Bijlagen Opdrachten

3 3

4 4

5 5 Problemen met het leerplan Situering Maatschappelijke problematiek Leerklimaat Sociaal klimaat Werken aan een goede school- en leeromgeving –Aantrekkelijkheid –Betrokkenheid –Consequenties lesaanpak – werkvormen »Vergelijk BaO

6 6

7 7 Problemen met het leerplan Situering Eindtermen Vastgelegd bij decreet –Voorbeelden »Ruimtemeetkunde »Grafieken - diagrammen –Kleine marge Leerplan is interpretatie van ET

8 8

9 9 Problemen met het leerplan Situering Leerplan als interpretatie –Probleem: vaagheid –Voorbeelden Bewerkingen met gehele getallen (-2). (-7) -2 (3 + 4 - (-14). (-3)) - 5 (-36) : (-9) - (-7) waarheid in het midden?!

10 10 Problemen met het leerplan Situering Leerplan als interpretatie –“Redelijkheid” als principe –Maar te vrij in te vullen »Naar onder: geen ruimtemeetkunde, geen grafieken en diagrammen »Naar boven: berekeningen > Interpretatie verduidelijken

11 11 Problemen met het leerplan Situering Kleine marge –Verzamelingen –Deelbaarheid & priemgetallen –Wetenschappelijke schrijfwijze –Hoofdeigenschap evenredigheden – bewijs –Machten van eentermen –Meetkunde:Eigenschappen verwoorden Afstand punt-rechte Vraagstukken volume

12 12 Problemen met het leerplan Situering Achteruit met de eindtermen? –Eindtermen liggen “vast” –Realistische verwachting? »Getallen & bewerkingen »Gebruiken in toepassingen »Evenredigheden »Letterrekenen, met vergelijkingen »Taal verwerven, bijv. nauwkeurigheid, verwoorden

13 13 Problemen met het leerplan Situering Achteruit met de eindtermen? –Schrappingen? »Overlappingen (Ruimtemeetkunde – Grafieken en diagrammen) debat is gevoerd: ook in wiskunde! »Wat staat er? Bijvoorbeeld: Grafieken & diagrammen FUNCTIONEEL GEBRUIKEN Dus geen uitgebreid hoofdstuk!

14 14

15 15 Problemen met het leerplan Nadenken over de invulling Grondigheid als methodiek? –Vanuit het verleden Nu andere didactische aanpak op basis van spiraalaanpak –Verkennen –Gebruiken –Nauwkeurig formuleren – definiëren –Eigenschappen onderzoeken – verklaren - … Omkering denkproces: intuïtieve – deductieve aanpak Model: verkennen – basiske(u)nnen - verdiepen

16 16

17 17 Problemen met het leerplan Nadenken over de invulling Wat is basis? –Wat moeten leerlingen vlot kennen en kunnen? –Wat is onnodige ballast geworden? Cijferen? Algebraïsch rekenen? Eén onafhankelijk veranderlijke Stelsels meer letters, maar eerste graad Ballast uitbannen = = Tijd winnen

18 18 Concrete commentaar Nadenken over de basis Basis tegenover uitbreiding leerplan –Deelbaarheidskenmerken –Formule van de niet-opgaande deling uitleggen –Bewijzen eigenschappen van machten –Rekenen met wetenschappelijke schrijfwijze –Afgeleide eigenschappen van evenredigheden hoeft niet!

19 19 Concrete commentaar Nadenken over de basis –Basis gelijk aan Eindtermen –Niet alle basis is gelijkwaardig Voorbeelden –Rekenen gehele getallen –Rekenen breuken Extreme oefeningen gelijk aan ballast

20 20

21 21 Concrete commentaar Nadenken over de basis Beheersingsniveaus: Elementair –Onmiddellijke en beperkte toepassing van begrip/regel Basis –Normale inwerking in kennisschema’s gericht op flexibel gebruik Verdieping –Hogere eisen aan vlotheid –Gericht op doorstroming –Meer inzichtelijke verwerking, moeilijkere toepassing –Hogere complexiteit

22 22

23 23 Het document Volgt het leerplan Eerste leerjaar –Getalbegrip5 - 11 –Bewerkingen Rekenvaardigheden12 - 37 Bewerkingen leerplan37 - 41 –Andere delen42 - 46 Tweede leerjaar 47 - 55 Bibliografie 56

24 24 Het document Bijlagen –Betekenis getallen 58 – 62 –Collage voorbeeld 63 - 73 –Talstelsels 74 - 81 –Commentaar BaO 82 - 99 –Vergelijking doelstellingen 100 - 105 Opdrachten

25 25 Getalbegrip (Verder) Werken aan de betekenis van getallen –Contexten: collagecollage –Opmerking symbolen Breuken: beheersingsniveaus!

26 26 Bewerkingen Schakelfouten –Moeten eruit! –Wel met begrip, omzichtigheid (doorgegeven aan BaO) www.vvkbao.be, www.vvkbao.be login (gebruikersnaam : lkracht, paswoord : lkracht55),dan inloggen en kies dan Pedagogisch> IDP

27 27

28 28 Bewerkingen Rekenvaardigheid –Tafels Leerplan BaOpag. 13 Opvang problemenpag. 14-15 –Juiste oorzaak: concentratie? –Geregeld oefenen –Snelle terugkoppeling ICT-training –Voorbeeld kraeyeVoorbeeld http://users.telenet.be/kraeye

29 29

30 30 Bewerkingen Rekenvaardigheid Hoofdrekenen pag. 16 e.v. Hoofdrekenen in de basisschool Hoofdrekenen in de eerste graad –Voorbeeldenpag. 18 - 20 »Flexibel rekenen! »Rekenvlotheid vlotheid gaat boven ingewikkelde vormen ICT-training –Voorbeeld kraeyeVoorbeeld –Voorbeeld sommenmaker www.sommenmaker.nlVoorbeeldwww.sommenmaker.nl

31 31

32 32 Bewerkingen Rekenvaardigheid Cijferrekenen pag. 23 e.v. Voorkeur voor gebruik rekenmachine Inzichtelijkheid (in algoritmen) gebruiken in oefeningen - 6 2 3 9 4 - + - 8 - 7 - 3 3 1 2

33 33

34 34 Bewerkingen Rekenvaardigheid Machinerekenen Vlotheid –Trainen op inbreng (bijv. minteken) Beperkte moeilijkheidsgraad Situatie evaluatie vergelijkbaar met klassituatie –Parate kennis afzonderlijk toetsen

35 35 Bewerkingen Rekenvaardigheid Schattend rekenen Vergelijk basisschool –Leerplan –Voorbeelden: bijlage 5bijlage 5 Schattingsstrategieën –Leraar als model –In praktische situaties –Expliciete vragen naar geschatte resultaten (www.wisweb.nl > applets > rekenen en schatten > vallende sommen)geschatte resultatenwww.wisweb.nl

36 36

37 37 Bewerkingen Rekenvaardigheid Rekenen met breuken Vergelijk basisschool –Leerplan: pag. 30 – 31 »BEPERKTE BEREKENINGEN –Voorbeelden: bijlage 6 (IDP) pag. 91 Breuken in SO –Accuraat vereenvoudigen –Vaardigheid in haalbare situaties pag. 32 »Opstapelingen vermijden –Vaardigheid in praktische situaties

38 38

39 39 Bewerkingen Rekenvaardigheid Rekenen met negatieve getallen Tekenproblematiek niet onderschatten Gefaseerde (en dus gespreide) aanpakGefaseerde Op bepaald beheersingsniveau het aantal tekens beperken > spreiden in de tijd > vroeg genoeg ermee starten ICT-ondersteuning (tekst p. 35)ICT

40 40

41 41 Bewerkingen Rekenvaardigheid Didactische aanpak Vlotheid boven complexiteit Residu BaO en gerichte aanpak (instaptoets) –Aanpak op noodzakelijk niveau (klas vs. individueel) –Remediëring afstemmen Gespreide aanpak –Rekenmoment (10 minuten per lesweek) –Taken: onderhouden (in een context)

42 42 Bewerkingen Rekenvaardigheid Didactische aanpak Rekenhoek bij hoekenwerk Alle gekende getalsoorten vanaf september aan bod Koppelen aan contexten –Vlotheid –Moeilijkheidsgraad beperken

43 43 Beheersingsniveaus

44 44 Bewerkingen Beheersingsniveaus E Bewerkingen uitvoeren met twee gehele getallen. In een breuk teller en noemer met eenzelfde getal vermenigvuldigen of door eenzelfde getal delen (vereenvoudigen). Bewerkingen uitvoeren met twee rationale getallen in breukvorm met eenvoudige noemers. Bewerkingen uitvoeren met twee rationale getallen waarbij ten hoogste twee mintekens voorkomen.

45 45 Bewerkingen Beheersingsniveaus B Rekenen met negatieve gehele getallen, maximum vijf termen en/of factoren. Rekenen met rationale getallen in decimale vorm met gebruik van de rekenmachine. Rekenen met rationale getallen in breukvorm met gebruik van de rekenmachine. Rekenen met breuken met eenvoudige noemers, maximum vijf termen en/of factoren.

46 46 Bewerkingen Beheersingsniveaus E De eigenschappen van bewerkingen met rationale getallen verwoorden als ‘ van plaats wisselen ’, ‘ schakelen ’, ‘ splitsen en verdelen ’. B De eigenschappen van bewerkingen met rationale getallen formeel verwoorden met behulp van de letterformules. V De eigenschappen van bewerkingen met rationale getallen formeel verwoorden met behulp van de letterformules en de universele kwantor.

47 47 Deelbaarheid in IN Priemgetallen –Beperkte aanbreng voor beperkt gebruik “eenvoudige getallen” –Toepassingen GGD – KGV Voor twee getallen Inzicht in algoritme – mathematisering Opmerking. Niet verbonden met eindtermen.

48 48 Toepassingen op bewerkingen met getallen Zie eerder Letterrekenen : sessie 2 Probleemoplossend denken : sessie 3

49 49 Elementair beheersingsniveau Een eerste beheersingsniveau wordt elementair genoemd en betreft de elementaire kennis die leerlingen eigenlijk perfect zouden moeten beheersen. Het is het absolute minimum. Het elementaire beheersingsniveau komt niet in de plaats van het basisniveau. Het geeft een aanwijzing dat het basisniveau (wellicht met heel wat inzet) mogelijk (nog) wel kan gehaald worden, maar geeft daartoe geen garantie. Daartegenover staat, dat het wel belangrijke informatie geeft over leerlingen die het niet halen. Zonder deze kennis en vaardigheden kunnen leerlingen in het vervolg van het curriculum wiskunde onmogelijk verder. Als leerlingen dit, ondanks goede inzet en desnoods gerichte remediëring, voor alle onderdelen maar net of onvoldoende aankunnen, dan zijn consequenties in de oriëntering onvermijdbaar. De capaciteiten van de leerling liggen dan niet op het vlak van studierichtingen met een sterk wiskundige onderbouw. Dan is een positieve keuze voor andere capaciteiten van de leerling aangewezen.

50 50

51 51 Tweede leerjaar Rekenen met machten van rationale getallen (blz 47) _________________________________ Leerplan a: meer wiskundig gefundeerd –Vaardigheden Vlotheid boven complexiteit Onderhouden in vraagstukken –Machten Machtsbegrip Rekenvaardigheid getrapt

52 52 Leerplan b : meer gericht op gebruik –Vaardigheden Vlotheid boven complexiteit Instaptoetsen Onderhouden in vraagstukken –Machten Machtsbegrip Beperkte rekenvaardigheid –Wetenschappelijke schrijfwijze In afspraak met optievakken

53 53

54 54 Opdrachten Bespreek in de vakgroep (eerste graad) de opdrachten uit de syllabus. Rapporteer de volgende sessie over twee of drie opdrachten. Opdrachten –Pag. 6 (collage) –Pag. 16 (tafels) –Pag. 22 (hoofdrekenen) –Pag. 36 (remediëring) –Pag. 38 en 46 (collage) –Pag. 39 (diagnostische toetsen)

55 55 SUCCES!


Download ppt "1 Actualisering leerplan Eerste Graad Deel Getallenleer Sessie 1: Getalbegrip, bewerkingen Schooljaar 2005-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google