De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RZ51  Definitie  Varianten  Voorbeelden  Generalisatie: Blackboards Leeswijzer: Hoofdstuk 6.2-6.3 + 8.2 Representatie & Zoeken College 5: Productie-regel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RZ51  Definitie  Varianten  Voorbeelden  Generalisatie: Blackboards Leeswijzer: Hoofdstuk 6.2-6.3 + 8.2 Representatie & Zoeken College 5: Productie-regel."— Transcript van de presentatie:

1 RZ51  Definitie  Varianten  Voorbeelden  Generalisatie: Blackboards Leeswijzer: Hoofdstuk 6.2-6.3 + 8.2 Representatie & Zoeken College 5: Productie-regel systemen

2 RZ52 Productie-regel systemen: 3 onderdelen Verzameling productie-regels Werkgeheugen Reken-cyclus Meest gebruikte type systeem in huidige AI industrie

3 RZ53 Productie-regels (1) ALS DAN =test op huidige toestand van de wereld Vb: (, ) symptoom(patient112, koorts) risico(spaarrekening, laag) risico(aandelen, hoog) =operatie op huidige toestand van de wereld Vb:ADD ziekte(patient112,griep) DEL advies(client57, aandelen)

4 RZ54 Productie-regels (2) Regels bevatten variabelen Vb:ALS symptoom($Patient, koorts) DAN ADD ziekte($Patient, infectie) DEL ziekte($Patient, vergiftiging) Vb:ALS diagnose($Patient, $Ziekte) EN ernst($Ziekte, hoog) DAN ADD opname($Patient, urgent)

5 RZ55 Werkgeheugen Verzameling patronen die de huidige toestand van de wereld beschrijven Vb:doel(klant512, snellewinst) doel(klant412, pensioen) NB: geen variabelen

6 RZ56 Rekencyclus Match conditie-deel van regels tegen WM  conflict-set Selecteer een regel uit de conflict set = conflict resolutie Executeer actie-gedeelte van de geselecteerde regel Stopconditie: Als geen regel meer matched, of Als gewenst element aanwezig in WM

7 RZ57 Voorbeeld: dubbele letter puzzel Gegeven een rij van letters uit {A,B,C,D,E} Vervang dubbele letters door hun cyclisch-alfabetische voorganger of opvolger Reduceer de rij tot één letter Start:AACCDC  WM Doel: enkele letter Regels: 1. AA  B 2. BB  C 3. CC  D 4. DD  E 5. EE  A 6. AA  E 7. BB  A 8. CC  B 9. DD  C 10. EE  D

8 RZ58 Voorbeeld: dubbele letter puzzel Regels: 1. AA  B 2. BB  C 3. CC  D 4. DD  E 5. EE  A 6. AA  E 7. BB  A 8. CC  B 9. DD  C 10. EE  D IteratieWMConflict setGevuurde regel 0AACCDC1,3,6,81 1BCCDC3,83 2BDDC4,99 3BCC3,88 4BB2,72 5C 

9 RZ59 Zoekbesturing Met of zonder backtracking? Voorwaards of achterwaards? Conflict resolutie strategie

10 RZ510 Backtracking doodlopende berekening = lege conflict-set, maar oplossing nog niet in WM backtracking = bij doodlopende berekening, keer terug naar eerdere positie, en kies anders IteratieWMConflict setGevuurde regel 0AACCDC1,3,6,81 1BCCDC3,83 2BDDC4,9 4 3aBEC  9 3bBCC3,88 4BB2,72 5C 

11 RZ511 Voorwaards of achterwaards Voorwaards: match conditie-deel met WM, (zie eerder) Achterwaards:  match actie-deel met gewenste doel  kies regel met juiste actie-deel  bekijk conditie-delen van regel  als conditie-deel in WM dan OK  als conditie-deel niet in WM dan conditie-deel wordt gewenste doel

12 RZ512 Conflict resolutie strategie Refractie: geen regel 2  achter elkaar op het zelfde patroon laten vuren Recency: prefereer matches met nieuwe WM elementen Specificity: prefereer regels met meer condities Wegingsfactoren: kies regel met hoogste gewicht Meta-redeneren: bouw tweede systeem dat conflict-resolutie doet

13 RZ513 Gebruik van de begrippen over zoekruimtes: Wat is de zoekruimte van een productie- regelssysteem? –wat is de begin toestand –wat is de eind toestand –wat zijn de tussen toestanden –wat zijn de toegestane overgangen Forward/backward zoeken Wat is de branching factor? Wat is een oneindige tak?

14 RZ514 Eigenschappen van productie-regel systemen Scheiding van –algemene kennis (regels) –geval-specifieke kennis (WM) Vb: algemene kennis = ziekten + symptomen geval-specifiek = observaties bij een patient Uitleg door “tracing” Model voor menselijk probleem-oplossen (?) Modulariteit van regels (?) Algemeen computationeel model  Meest gebruikte middel voor kennis-systeem toepassingen in de praktijk

15 RZ515 Voorbeeld (start)  del 1, add task(choose-guitar) task(choose-guitar) & music(blues, 60s)  add guitar(fender, stratocaster, 0.8) task(choose-guitar) & music(blues, 70s)  add guitar(gibson, les-paul, 0.8)  task(choose-guitar) & guitar($Brand,$Type,$CF)  del 1, del 2, add task(choose-amp),add guitar($Brand,$Type) task(choose-amp) & guitar(fender,--)  add amp(vox,ac30) task(choose-amp) & guitar(gibson,--)  add amp(marshall,jtm-45)  task(choose-amp) & amp(--,--)  del 1

16 RZ516 Voorbeeld (planning): acties & toestand Vind acties die doel bereiken vanuit huidige toestand A B C D E Acties (vb) Pakop(X), ZetNeer(X), ZetOp(X,Y), HaalAf(X,Y) Toestand (o.a.) InHand(C) & OpTafel(A) & StaatOp(E,D) & IsVrij(B) &...

17 RZ517 Voorbeeld (planning): acties als regels Actie = Preconditie + add list + del list Vb: ZetNeer(X) InHand(X)  delInHand(X)& add InHand(niets)& add OpTafel(X) Vb: Pakop(X) InHand(niets) & Vrij(X)  add InHand(X) & del InHand(niets)& delVrij(X) & delOpTafel(X) & delStaatOp(X,Y)

18 RZ518 Efficientie van productie-regel systemen w= aantal elementen in WM r= aantal regels n= aantal condities per regel c= aantal cycles  w  r  n  c matches nodig 100 200 5 1000  100 milioen

19 RZ519 RETE Algorithme A(x) & B(x) & C(y)  add D(x) A(x) & B(y) & D(x)  add E(x) A(x) & B(x) & E(x)  del A(x) WM = {A(1), A(2), B(2), B(3), B(4), C(5)} A BD A=B A=D add E C E add D E=B del A A(1) A(2) B(2) B(3) B(4) A(2) B(2) C(5)D(5)

20 RZ520 Veralgemenisering van productie-regels Productie-regel systeem  WM Regel 2 Regel 1 Regel n Generalisatie: Regel = Willekeurig programma (KS) WM = Willekeurige data-structuur (BB) Regel-conditie = “trigger” patroon BB KS 2 KS 1 KS n Besturing:  Match trigger patronen met BB  Actieve KS  Selecteer een actieve KS  Executeer geselecteerde KS

21 RZ521 Volgende keer Kennis-systemen & Redeneren met onzekerheid


Download ppt "RZ51  Definitie  Varianten  Voorbeelden  Generalisatie: Blackboards Leeswijzer: Hoofdstuk 6.2-6.3 + 8.2 Representatie & Zoeken College 5: Productie-regel."

Verwante presentaties


Ads door Google