De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Midnight. Not a sound from the pavement. Middernacht. Geen geluid op straat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Midnight. Not a sound from the pavement. Middernacht. Geen geluid op straat."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Midnight. Not a sound from the pavement. Middernacht. Geen geluid op straat.

4 Has the moon lost her memory? She is smiling alone. Heeft de maan haar geheugen verloren? Ze glimlacht alleen.

5 In the lamplight the withered leaves collect at my feet and the wind begins to moan. In het lantaarnlicht verzamelen de verdorde bladeren zich aan mijn voeten en de wind begint te huilen.

6 Memory. All alone in the moonlight I can dream of the old days. Herinnering. Helemaal alleen in het maanlicht kan ik dromen over vroeger dagen.

7 Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Toen was het leven mooi. Ik herinner me de tijd toen ik wist wat geluk was. Laat de herinnering terug leven.

8 Every streetlamp seems to beat a fatalistic warning. Elke straatlantaarn lijkt een fatalistische waarschuwing te uiten.

9 Someone mutters and the streetlamp sputters. And soon it will be morning. Iemand moppert en de straatlantaarn flikkert. En weldra zal het morgen zijn.

10 Daylight. I must wait for the sunrise. I must think of a new life and I musn't give in. Daglicht. Ik moet wachten op de zonsopgang. Ik moet denken aan een nieuw leven en ik mag het niet opgeven.

11 When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin. Als de dageraad komt zal deze nacht ook een herinnering zijn. En een nieuwe dag zal beginnen.

12 Burnt out ends of smoky days. The stale, cold smell of morning. The streetlamp dies, another night is over. Another day is dawning. Uitgebrande uiteinden van rokerige dagen. De muffe, koude geur van de morgen. De straatlantaarn dooft uit, weer is een nacht voorbij. Een andere dag breekt aan.

13 Touch me. It's so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun. Raak me aan. Het is zo gemakkelijk om mij alleen te laten met de herinnering aan mijn dagen in de zon.

14 If you touch me you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Als je me aanraakt zul je begrijpen wat geluk is. Kijk, een nieuwe dag is begonnen.

15 ER VOLGEN NOG FOTO’S NOG NIET OP ESCAPE DRUKKEN …. EN DIE PRACHTIGE MUZIEK

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Has the moon lost her memory? She is smiling alone. Heeft de maan haar geheugen verloren? Ze glimlacht alleen.

31

32

33


Download ppt "Midnight. Not a sound from the pavement. Middernacht. Geen geluid op straat."

Verwante presentaties


Ads door Google