De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL deel 2: datamodel ontwerp Datamodel Criteria Proces

2 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht keuze  Platencollectie  Artiesten, groepen, platen, nummers, etc  Sporttoernooi  Teams, wedstrijden, uitslagen, etc  Schoolorganisatie  Studenten, klassen, vakken, werkgroepen, docenten, beoordelingen, etc  Familiebanden  Ouders, kinderen, huwelijken, etc.

3 doel  Inzicht verkrijgen: Het maken van een ERD vereist niet zozeer technische kennis en vaardigheden, maar vereist analytisch inzicht in het informatiedomein Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

4 Criteria  Vaardigheden: SQL, genormaliseerd ERD  Jargon, terminologie, vaktermen  Bronnen en gereedschappen:  Overdraagbaar, begrijpelijk: documentatie  Zinvolle, relevante toepassing  Samenwerking, advies vragen en geven  Interesse en ontwikkeling

5 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Op te leveren in week 10: één document met daarin  Domein afbakening  Entiteiten Relatie Diagram  Tabel Definities  Eventueel voorbeeld Data  Queries ( VIEWS )

6 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl gereedschap Maar het handigst is  Pen en veel papier  MySQL + mySQL Workbench

7 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerpmethode 1.Afbakening van het domein 1.Beschrijven van de relevante informatie 2.Beschrijven van gebruiksmogelijkheden (use cases) 2.Conceptueel model: ERD op papier ! 1.Benoemen van entiteiten, attributen en relaties 2.Entity relation diagram 3.Functionele toetsing 3.Fysiek model: ERD in dbWrench 1.Datatypen 2.Primary Keys & Foreign Keys 3.Views 4.** Constraints 5.** Waarborgen integriteit ( stored procedures, triggers, etc) 6.** Optimaliseren perfomance ( indexen e.a. maatregelen ) ** Niet verplicht voor een V

8 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Plan van aanpak  Wk 6: afbakening van het domein Huiswerk: versie 1 van het conceptueel datamodel  Wk 7: criteria voor goed datamodel Huiswerk: versie 2 van het conceptueel datamodel  Wk 8: implementatie van het Huiswerk: fysiek datamodel ( mySQLWorkBench)  Wk 9: roostervrij Huiswerk: uitwerken ERD  Wk 10: oplevering definitief implementatie en documentatie datamodel

9 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Afbakening  Welke informatie zal de database bevatten?  Tot op welke details? entiteiten en/of functionaliteiten ? -Welke ‘entiteiten’ behoren tot het domein? En welke niet? -Welke functies zal de database moeten kunnen vervullen? Wat moet een gebruiker kunnen doen? ( use case diagram ) -documenteer het resultaat!

10 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerp methode  Bottom-up  Van details verzamelen  Naar grote structuren vaststellen  Top-down  Van grote structuren ontwerpen  Naar details invullen

11 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl methode 1 : bottom-up ontwerp 1.Beschrijf in een stukje tekst de informatie die je gaat gebruiken in je project. 2.Maak enkelvoudige korte zinnen. 3.Onderstreep zelfstandige naamwoorden. 4.Verwijder naamwoorden die niet naar permanente gegevens verwijzen 5.Selecteer de kernwoorden ( verwijder synoniemen, onbelangrijke woorden )  entiteiten 6. werkwoorden verbinden entiteiten  relaties

12 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Methode 2 top-down ontwerp Niet alle entiteiten zijn even belangrijk in het datamodel.  Sterke entiteiten ( TOP )  2 to 5 kern-entiteiten  Worden in ieder geval in het model opgenomen, ook als andere entiteiten er niet zouden zijn.  Zwakke entiteiten  Beschrijven veelal relaties tussen sterke entiteiten  Zijn afhankelijk van sterke entiteiten.  Opzoeklijstjes

13 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht: top-down ontwerp  Identificeer de belangrijkste ‘sterke’ entiteiten  Identificeer relaties tussen deze entiteiten  Maak een eerste ‘conceptueel’ datamodel NB: -Beperk je tot 2 tot 5 entiteiten -Gebruik pen en papier

14 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht.  Maak een eerste versie van een ERD voor jouw collectie database op papier  Controleer  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden?  Zijn de attributen in kaart gebracht?  Zijn de relaties in kaart gebracht?  Is het datamodel een basis voor alle gebruiksmogelijkheden?

15 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Criteria voor een goed datamodel

16 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Stap 2: datamodel ( ERD ) Criteria voor een goed model 1.Naamgevingsconventies 2.“3de normaalvorm” Voor teggies 3.Integriteit waarborgen. Middels triggers, stored procedures, e.d. 4.Optimalisatie. Indexeren, views

17 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Naamgeving (algemeen)  Geen spaties ( eventueel underscore _ )  Geen gekke karakters  Geen afkortingen  Niet beginnen met een cijfer  Consistent gebruik hoofdletters  Beschrijvend  De naam beschrijft het element precies,  Laat niets te raden over.  Liever een lange naam, dan een onduidelijke naam

18 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Tabelnaam: enkelvoud Tabel naam:  Naam van de entiteit op één rij  Enkelvoud forum  berichtID  auteur  tekst  datum bericht  ID  auteur  tekst  datum berichten  berichtID  auteur  tekst  datum

19 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Tabelnaam: enkelvoud Tabel naam:  Naam van de entiteit op één rij  Enkelvoud catalogus  productID  naam  prijs  datum product  ID  naam  prijs  datum producten  productID  naam  prijs  datum

20 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Naamgeving attribuut/kolom  De ‘scope’ van betekenis is de entiteit ( de sql code wordt dan leesbaar )  bij FK’s: de naam van de relatie als prefix. (vaak is dat ook de naam van de tabel waarnaar wordt verwezen) bericht  berichtID  berichtauteur  berichtTekst  datum bericht  ID  auteurID  tekst  datum

21 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht: datamodel versie 1  Controleer je datamodel op bovengenoemde naamgevingsconventies.

22 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Stap 2: datamodel ( ERD ) Criteria voor een goed model 1.Naamgevingsconventies 2.“3de normaalvorm” Voor teggies 3.Integriteit waarborgen. Middels triggers, stored procedures, e.d. 4.Optimalisatie. Indexeren, views

23 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl “3de normaalvorm” Regel 1: éénduidige betekenissen  Als je ingewikkelde ‘als-dit,dan-dat’ constructies of procedures nodig hebt om de betekenis van je elementen uit te leggen zit je fout. Regel 2: géén redundantie  Data mag maar één keer voorkomen, zodat het praktisch ommogelijk is dat de database inconsistente informatie bevat (waarborgt de integriteit)

24 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Data-elementen zijn ‘atomair’  Geen samengestelde waarden in één kolom  Fout: Voor+achternaam, straat+nummer+plaats  Geen herhalende waarden in één tabelcel  Fout: Komma gescheiden lijst productnummers (wel: gebruik een aparte tabel)  Laat de betekenis niet afhangen van andere elementen  Fout: Bij studenten is ‘contact’ een emailadres en bij docenten is ‘contact’ een telefoonnummer.

25 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vermijdt redundantie ( 1 )  Iedere rij in een tabel bevat attributen van één entiteit en niets dan attributen van die ene entiteit.  Iedere rij heeft een unieke sleutel ( of gecombineerde sleutel ) voetballer  ID  naam  club  trainer voetballer  ID  naam  clubID club  ID  trainer

26 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan? voetballer  ID  naamID  clubID  adresID club  ID  naam  trainer adres  ID  straat  postcode  plaats naam  ID  voornaam  achternaam

27 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan persoon  ID  voornaam  achternaam  adresID club  ID  naam  trainerID  adresID adres  ID  straat  postcode  plaats Is_voetballer_bij_club  persoonID  clubID

28 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan persoon  ID  voornaam  achternaam  adresID club  ID  naam  adresID adres  ID  straat  postcode  plaats Is_lid_van_club  persoonID  clubID  rol [speler,trainer]

29 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vermijdt redundantie (2)  Data-elementen die afgeleid kunnen worden mogen niet in de tabel voor komen product  ID  prijs  btw  Prijs_inc_btw product  ID  prijs  btw

30 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Voorbeelden van misontwerp  http://www.sum-it.nl/cursus/dbdesign/hollands/index.php3 http://www.sum-it.nl/cursus/dbdesign/hollands/index.php3

31 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl “3de normaalvorm” Regel 1: eenvoud  Data-elementen zijn atomair Regel 2: vermijdt redundantie  Per rij, een entiteit (zo niet dan tabel splitsen )  Geen kolommen die berekend kunnen worden  Geen relaties die afgeleid kunnen worden

32 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl opdracht  Controleer je datamodel op ‘3de normaalvorm’  Verbeter indien nodig, en maak nieuwe ERD  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gewenste gebruiksmogelijkheden?

33 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl huiswerk  Download mySQLWorkBench  Maak een genormaliseerde versie van een ERD voor jouw collectie database, waarbij de nadruk ligt op  volledigheid  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden  Zijn de attributen in kaart gebracht  Zijn de relaties in kaart gebracht  3de normaalvorm  Atomaire data-elementen  Geen redundante data  Geen redundante relaties  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruiksmogelijkheden?

34 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Werken met mySQLWorkBench Demo

35 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl DataModellen Ontwerppatronen Lees reader deel 2

36 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht ( vijf minuten ) Controleer je datamodel op de volgende punten: Naamgeving: 1.Is de naamgeving goed? (enkelvoud) Normalisatie: 2.Zijn alle data-elementen ‘atomair’? 3.Bevat het model redundante data-elementen? Relaties: 4.Is bij iedere relatie de multipliciteit bepaald? 5.Is de multipliciteit vertaald naar correcte relaties?  many-to-one = FK in ‘many’-tabel naar PK in ‘one’-tabel  Many-to-many = tussen tabel ( zwakke entiteit ) Ontwerppatronen: 4.Welke ontwerppatronen uit de reader gebruik je.?


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"

Verwante presentaties


Ads door Google