De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactief beeldarchief IAAI. Bestands- en auteurseigenschappen Bestandseigenschappen 001 dosnaam (afkorting onder MSDOS) 002 bestandsformaat (jpeg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactief beeldarchief IAAI. Bestands- en auteurseigenschappen Bestandseigenschappen 001 dosnaam (afkorting onder MSDOS) 002 bestandsformaat (jpeg,"— Transcript van de presentatie:

1 Interactief beeldarchief IAAI

2 Bestands- en auteurseigenschappen Bestandseigenschappen 001 dosnaam (afkorting onder MSDOS) 002 bestandsformaat (jpeg, jpg of gif) 003 grootte (in bytes) Auteurseigenschappen 004 studienummer (studienummer of log-in-naam van de auteur die een beeld wil invoeren) 005 auteursnaam_url (internetadres (URL) van de website van de auteur van het beeld) 006 auteursnaam_achternaam (achternaam van de auteur van het beeld) 007 auteursnaam_vv (titels, voorletters en voorvoegsels die voor de achternaam van de auteur van het beeld) 008 auteuremail (e-mail-adres van de auteur)

3 Beeldgegevens Adres, naam en titel van het beeld 009 beeldnaam_url (internetadres (URL) als adres van het beeld op zichzelf) 010 beeldnaam_naam (naam als onderdeel van het adres) 011 beeldnaam_titel (titel die bij het beeld moet worden getoond) 012 thumbnail (het beeld fungeert als icoon voor het hele project) Het internetadres is per default de eigen serverruimte van de docent of student, bepaald door zijn log-in-naam of studienummer. Datum en tijd 013 datum (datum van publicatie of laatste wijziging in het IBA) 014 tijd (tijd van publicatie of laatste wijziging in het IBA) De datum is per default de datum van opslag, maar kan voor historische beelden worden vastgezet.

4 Project- en brongegevens Projectgegevens 015 projectnaam_url (internetadres (URL) van het project) 016 projectnaam_naam (korte werknaam of emailadres van het project) 017 projectnaam_titel (langere titel die bij het project moet worden getoond) Hiermee kunnen dus alle beelden van één project worden opgevraagd. Brongegevens 018 bron_url (URL, betekent dat het beeld of de ondergrond van het internet afkomstig is) 019 bron_vv (voorletters en voorvoegsels van de oorspronkelijke auteur) 020 bron_achternaam (achternaam of instituutsnaam van de oorspronkelijke auteur) 021 bron_email (email-adres van de oorspronkelijke auteur) Dit is vooral van belang wanneer ondergronden van de Topografische Dienst gebruikt worden.

5 Schaal en motief Schaal 022 plankader (straal van de grootste ingeschreven cirkel in het beeld uit de reeks 1m, 3m enz.) 023 plankorrel (straal van de kleinste omgeschreven cirkel van het kleinste weergegeven detail) 024 studiekader (straal van het grootste studiegebied waarvan het beeld deel uitmaakt) Hiermee kunnen dus alle beelden van één schaal worden opgevraagd. De afstand tussen kader en korrel bepaalt of men te maken heeft met een schetsontwerp, een ontwerp of een bestektekening. Zo kan men zich bij het terugzoeken bijvoorbeeld beperken tot schetsontwerpen. Motief, programma, gewenst effect 025 programma_bestuurlijk (straal van het studiegebied waaruit een bestuurlijk motief tot het plan blijkt) 026 programma_cultureel (straal van het studiegebied waaruit een cultureel motief tot het plan blijkt) 027 programma_economisch (straal van het studiegebied waaruit een economisch motief tot het plan blijkt) 028 programma_technisch (straal van het studiegebied waaruit een technisch motief tot het plan blijkt) 029 programma_ecologisch (straal van het studiegebied waaruit een ecologisch motief tot het plan blijkt) 030 programma_ruimtelijk (straal van het studiegebied waaruit een ruimtelijk motief tot het plan blijkt) Zo kan men zich bij het terugzoeken bijvoorbeeld beperken tot alle plannen die voortkomen uit een locaal economisch (woningbouw-)programma.

6 Context

7 Effecten en perspectief Afleesbare effecten 031 effecten_bestuurlijk (straal van het gebied waarop uit het beeld bestuurlijke effecten afleesbaar zijn) 032 effecten_cultureel (straal van het gebied waarop uit het beeld culturele effecten afleesbaar zijn) 033 effecten_economisch (straal van het gebied waarop uit het beeld economische effecten afleesbaar zijn) 034 effecten_technisch (straal van het gebied waarop uit het beeld technische effecten afleesbaar zijn) 035 effecten_ecologisch (straal van het gebied waarop uit het beeld ecologische effecten afleesbaar zijn) 036 effecten_ruimtelijk (straal van het gebied waarop uit het beeld ruimtelijke effecten afleesbaar zijn) Beelden worden teruggezocht om daarvan iets te kunnen aflezen. Wat is uit het beeld afleesbaar? Zo kan men bijvoorbeeld alle beelden opvragen die een technisch effect hebben op bouwcomponentniveau. Perspectief 037 perspectief_sturend (straal van het gebied waarin het beeld een sturend bestuur vooronderstelt) 038 perspectief_kansgericht (straal van het gebied waarin het beeld een kansgerichte cultuur vooronderstelt) 039 perspectief_groei (straal van het gebied waarin het beeld een groeiende economie vooronderstelt) 040 perspectief_specialisatie (straal van het gebied waarin het beeld technisch specialisatie vooronderstelt) 041 perspectief_verscheidenheid (straal van het gebied waarin het beeld ecologisch verscheidenheid vooronderstelt) 042 perspectief_concentratie (straal van het gebied waarin het beeld een vorm van ruimtelijke concentratie vooronderstelt) Hiermee kunnen dus alle beelden van één scenario worden opgevraagd, bijvoorbeeld bij een sturend bestuur op Europees niveau, een traditiegerichte cultuur op locaal niveau, een groeiende economie op nationaal niveau. Deze eigenschappen worden van belang wanneer de beelden 3D gemonteerd zijn in een kaart van Nederland, zodat men met een flightsimulator door het Nederland van een opgevraagde toekomst kan vliegen.

8 Effecten

9 Scenario’s

10 Perspectief

11 Periodiciteit in perspectief

12 Planhorizon en locatie Planhorizon 043 planhorizon (het uiterste jaartal waarover het beeld zich uitspreekt) Hiermee kunnen dus alle beelden van één toekomstig jaar worden opgevraagd, bezien vanuit het jaar waarin het beeld gemaakt is. Locatie 044 locatie_oosterltopkaart (topografische x-coördinaat (westelijke (linker) grens van het centrum)) 045 locatie_noorderbreedtetopk (topografische y-coördinaat (zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 046 locatie_oosterlengtegeo (geografische x-coördinaat (Oosterlengte, westelijke (linker) grens van het centrum)) 047 locatie_noorderbreedtegeo (geografische y-coördinaat (Noorderbreedte, zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 048 locatie_postcode (postcode) 049 locatie_plaatsnaam (plaatsnaam) Als men in het invoerprogramma bijvoorbeeld alleen de postcode invoert, worden de andere gegevens automatisch ingevuld. Met de coördinaten worden zij op internet automatisch op de kaart gezet, zodat men alle plannen op een bepaalde locatie kan opvragen.

13 Toelichtende kaarten wijd Toelichtende kaartbeelden grootste studiegebied 050 studiegebied1_dimensie (straal van het grootste studiegebied waarvan een kaartbeeld beschikbaar is) 051 studiegebied1_url (Internetadres (URL) waarop een beeld van het grootste studiegebied te vinden is) 052 studiegebied1_naam (naam van het grootste studiegebied waarvan een kaartbeeld beschikbaar is) 053 studiegebied1_titel (titel van het grootste studiegebied waarvan een kaartbeeld beschikbaar is) Bij een ontwerp kan studie gemaakt zijn van een veel groter gebied. De kaart van dit gebied kan worden toegevoegd aan het beeld. Als men al eerder een beeld heeft ingevoerd, kan men ervoor kiezen dit toelichtende beeld bij alle beelden één project automatisch te laten toevoegen. Met deze gegevens kan men bijvoorbeeld opvragen wie van een bepaalde regio in verband met zijn ontwerp al eerder studie gemaakt heeft. Deze gegevens zijn tot 3 schaalniveaus boven het eigenlijke plan invoerbaar, zodat men kan 'inzoomen'. Dit is de betekenis van de volgende 3 groepen gegevens. Toelichtende kaarten wijde omgeving 054 studiegebied2_dimensie (straal van de wijde omgeving van het plangebied waarvoor een kaartbeeld beschikbaar is) 055 studiegebied2_url (Internetadres (URL) waarop een kaartbeeld van de wijde omgeving van het plangebied te vinden is) 056 studiegebied2_naam (naam van het kaartbeeld van de wijde omgeving van het plangebied) 057 studiegebied2_titel (titel van het kaartbeeld van een deel van de wijde omgeving van het plangebied)

14 Toelichtende kaarten nabij Toelichtende kaarten omgeving 058 studiegebied3_dimensie (straal van de omgeving van het plangebied waarvoor een kaartbeeld beschikbaar is) 059 studiegebied3_url (Internetadres (URL) waarop een kaartbeeld van de omgeving van het plangebied te vinden is) 060 studiegebied3_naam (naam van de omgeving van het plangebied) 061 studiegebied3_titel (titel van de omgeving van het plangebied) Toelichtende kaarten plangebied 062 plangebied_dimensie (straal van het plangebied waarvoor een kaartbeeld beschikbaar is) 063 plangebied_url (Internetadres (URL) waarop een plattegrond van het kaartbeeld te vinden is) 064 plangebied_naam (naam van het afgebeelde plangebied) 065 plangebied_titel (titel van het afgebeelde plangebied)

15 Mentoren Eerste mentor 066 mentornaam1_url (internetadres (URL) hoofdmentor) 067 mentornaam1 (achternaam hoofdmentor) 068 leerstoelnaam1_url (internetadres (URL) van de leerstoel waartoe de hoofdmentor behoort) 069 leerstoelnaam1_achternaam (achternaam hoogleraar van de leerstoel waartoe de hoofdmentor behoort) Hiermee kunnen dus alle beelden die onder leiding van één mentor gemaakt zijn worden opgevraagd Tweede mentor 070 mentornaam2_url (internetadres (URL) tweede mentor) 071 mentornaam2 (achternaam tweede mentor) 072 leerstoelnaam2_url (internetadres (URL) van de leerstoel waartoe de tweede mentor behoort) 073 leerstoelnaam2_achternaam (achternaam hoogleraar van de leerstoel waartoe de tweede mentor behoort) Derde mentor 074 mentornaam3_url (internetadres (URL) derde mentor) 075 mentornaam3_achternaam (achternaam derde mentor) 076 leerstoelnaam3_url (internetadres (URL) van de leerstoel waartoe de derde mentor behoort) 077 leerstoelnaam3_achternaam (achternaam hoogleraar van de leerstoel waartoe de derde mentor behoort) Vierde mentor 078 mentornaam4_url (internetadres (URL) vierde mentor) 079 mentornaam4_achternaam (achternaam vierde mentor) 080 leerstoelnaam4_url (internetadres (URL) van de leerstoel waartoe de vierde mentor behoort) 081 leerstoelnaam4_achternaam (achternaam hoogleraar van de leerstoel waartoe de vierde mentor behoort)

16 Bestandsformaten en atelier Beschikbare andere bestandsformaten 082 scherpbeeld_url (URL) 083 scherpbeeld_bestandstype (bestandstype) 084 scherpbeeld_naam (naam) 085 scherpbeeld_titel (titel) Als van het afgebeelde object CAD- of MAYA-bestanden beschikbaar zijn en de betreffende auteur heeft ze downloadable op zijn server staan, dan kan ieder die dezelfde applicatie op zijn computer heeft ze via dit adres downloaden. Dit wordt in het bijzonder van belang, wanneer een scenery voor een flightsimulator uit de ontwerpen van de Faculteit worden samengesteld. Atelier 086 ateliernaam_url (URL) 087 ateliernaam (naam) 088 ateliernaam_titel (titel) Hiermee kunnen dus alle beelden van één atelier worden opgevraagd

17 Exterieurreferentie 089 exterieurreferentie_url (url) 090 exterieurreferentie_naam (naam) 091 exterieurreferentie_titel (titel) Aan elk beeld kan ter vergelijking één toelichtend beeld worden toegevoegd. Wanneer de Faculteit zijn plannenmoppen via internet ter beschikking stelt, kunnen studenten daaruit referenties putten waarop hun ontwerp geïnspireerd is. Als de naam van zulke referentiebeelden hetzelfde blijven, kunnen hiermee dus alle beelden die geïnspireerfd zijn op één referentiebeeld worden opgevraagd. Kaartbeeld exterieurreferentie 092 exterieurreferentie_locatietopo (topografische x-coördinaat (westelijke (linker) grens van het centrum)) 093 exterieurreferentie_locatietopn (topografische y-coördinaat (zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 094 exterieurreferentie_locatiegeoo (geografische x-coördinaat (Oosterlengte, westelijke (linker) grens van het centrum)) 095 exterieurreferentie_locatiegeon (geografische y-coördinaat (Noorderbreedte, zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 096 exterieurreferentie_locatiepost (postcode) 097 exterieurreferentie_locatieplaa (plaatsnaam) De locatie van de referentie is van belang om een oordeel te kunnen vormen over de vergelijkbaarheid van de context van het eigen ontwerp en dat van de referentie.

18 Interieurreferentie 098 interieurreferentie_url (URL) 099 interieurreferentie_naam (naam) 100 interieurreferentie_titel (titel) Kaartbeeld interieurreferentie 101 interieurreferentie_locatietopo (topografische x-coördinaat (westelijke (linker) grens van het centrum)) 102 interieurreferentie_locatietopn (topografische y-coördinaat (zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 103 interieurreferentie_locatiegeoo (geografische x-coördinaat (Oosterlengte, westelijke (linker) grens van het centrum)) 104 interieurreferentie_locatiegeon (geografische y-coördinaat (Noorderbreedte, zuidelijke (onder-) grens van het centrum)) 105 interieurreferentie_locatiepost (postcode) 106 interieurreferentie_locatieplaa (plaatsnaam)

19 Oppervlakte en functie Planoppervlakte 107 planoppervlakte_water (m2 wateroppervlakte in het plan) 108 planoppervlakte_onverhard (m2 onverharde oppervlakte in het plan) 109 planoppervlakte_verhard (m2 verharde oppervlakte in het plan) 110 planoppervlakte_bebouwd (m2 bebouwde oppervlakte in het plan) 111 planoppervlakte_kaart (URL) Vloeroppervlakte 112 vloeroppervlakte_circulatie (m2 vloeroppervlakte voor circulatie) 113 vloeroppervlakte_consumptie (m2 vloeroppervlakte verblijfsruimte) 114 vloeroppervlakte_productie (m2 vloeroppervlakte productieruimte) 115 vloeroppervlakte_onbepaald (m2 vloeroppervlakte onbepaald) 116 vloeroppervlakte_kaart (URL) Planfunctie 117 planfunctie (bijvoorbeeld wonen, bedrijven)

20 Themabeeld en actoren Themabeeld 118 themabeeld_distributie_url (...) 119 themabeeld_distributie_naam (...) 120 themabeeld_distributie_titel (...) 121 themabeeld_consumptie_url (...) 122 themabeeld_consumptie_naam (...) 123 themabeeld_consumptie_titel (...) 124 themabeeld_productie_url (...) 125 themabeeld_productie_naam (...) 126 themabeeld_productie_titel (...) 127 themabeeld_onbepaald_url (...) 128 themabeeld_onbepaald_naam (...) 129 themabeeld_onbepaald_titel (...) Themabeelden zijn kaartbeelden waarin bijvoorbeeld de winkels, scholen, bedrijven in de omgeving zijn weergegeven, als dat voor de functie van het afgebeelde object van belang is. Het voor de AI aangeschafte programma Swing van ABF maakt dat op eenvoudige wijze mogelijk.

21 Actoren en vrije trefwoorden Actoren in het planproces 130 actoren (veronderstelde actoren in het planproces) Per default kan in het invoerprogramma gekozen worden gebruiker(bewoners bedrijven instellingen gebruikers openbare-ruimte), grondeigenaren(publiek-water publiek- infrastructuur privaat-landelijk privaat-stedelijk), tussen risicodragers(privaat-winstbeogende publiek-winstbeogende corporaties openbare), vergunningverleners(veiligheid milieu cultuurbescherming natuurbescherming) Vrije trefwoorden 131 object(subject)

22 Documentatie (.txt) bestandsformaat1(jpeg) studienummer1(123) auteursnaam1(http://www.bk.tudelft.nl/users/dejongt/internet/) auteursnaam2(Jong) auteursnaam3(Prof.dr.ir. Taeke M. de) auteuremail1(T.M.deJong@bk.tudelft.nl) beeldnaam1(C:\IBAProefAdres123\Twa_yn_ien.jpeg) beeldnaam2(Twa_yn_ien.jpeg) beeldnaam3(Villa_dolorosa.jpe) datum1(14-4-99) tijd1(15:51:28) villa(landschap(watersysteem))

23 Syntactische trefwoorden Volzinsfuncties object y als werking (functie, actie, output, resultaat, eigenschap) van subject x (onafhankelijk variabele actor, input, voorwaarde, oorzaak) y(x) object(subject) lijdend voorwerp(onderwerp) effect(conditie, oorzaak) doel(middel) het werkwoord wordt vervangen door haakjes () Form follows function. ~ form(function) landscape(villa) villa(landscape)

24 Voegwoorden als operator the word ‘of’ dynamic properties of the building  dynamics(building) variety of visions  variety(visions) vector of movement  vector(movement) technology of communication  technology(communication) focus of research  focus(research) pattern of urban centres  pattern(urban centres) methods of decisionmaking  methods(decisionmaking) portfolio of projects  portfolio(projects) the word ‘in’ participators in planning  planning(participators) the word ‘by’ study by design  study(design) representation by words and/or drawings  representation(words, drawings)

25 Geneste trefwoorden villa(landscape(water-system, history)) villa(landscape(water-system(history))) villa(landscape((water-system, occupation)(history, spatial dispersion))) )( betekent een matrix: historyspatial dispersion water-system12 occupation34 1 water-system(history) 2 water-system(spatial dispersion) 3 occupation(history) 4 occupation(spatial dispersion)

26 Aard en richting van de werking occupation(spatial dispersion(water-system(drainage(history)))) water-system(drainage(spatial dispersion(occupation(history)))) VROM V&W villa(landscape((water-system, occupation)(history, spatial dispersion))) villa(landscape((history, spatial dispersion)(water-system, occupation))). 1 history(water-system) 2 history(occupation) 3 spatial dispersion(water-system) 4 spatial dispersion(occupation)

27 Valid, Reliable

28 Operations (functions) y= f(x) intuitive: f(x):= associated with x conditional: f(x):= possible by x set-theoretical: f(x):= part of x, encloses x, without x... logical: f(x):= if x, not x... mathematical: f(x):= x+x, x 2... causal f(x):= caused by x temporal: f(x):= preceded, followed by x spatial(formal): f(x):= near to, contiguous to, surrounded by x... structural: f(x):= connected with x combinations: a box of boards connected by nails: box(boards(nails))

29 Concepts as inverse functions variety of visions  visions(variety) vector of movement  movement(vector) technology of communication  communication(technology) focus of research  research(focus) pattern of urban centres  urban centres(pattern) methods of decisionmaking  decisionmaking(methods) portfolio of projects  projects(portfolio) Inverse conditionals are the essence of design: y(x): x makes y possible  x(y): y presupposes (can not be imagined without) x

30 http://iaai.bk.tudelft.nl E.C. Damen

31 Velden auteurseigenschappen Bestandseigenschappen 001 dosnaam (afkorting onder MSDOS) 002 bestandsformaat (jpeg, jpg of gif) 003 grootte (in bytes) Auteurseigenschappen 004 studienummer (studienummer of log-in-naam van de auteur die een beeld wil invoeren) 005 auteursnaam_url (internetadres (URL) van de website van de auteur van het beeld) 006 auteursnaam_achternaam (achternaam van de auteur van het beeld) 007 auteursnaam_vv (titels, voorletters en voorvoegsels die voor de achternaam van de auteur van het beeld) 008 auteuremail (e-mail-adres van de auteur)

32 Studienummer of log-in naam

33 Beeld uit eigen computer ophalen

34 Titel bij het beeld bedenken

35 Auteur en webadressen

36 Project: adres en naam

37 Bronvermelding

38 Schaal

39 Locatie

40 Context

41 Materieel perspectief

42 Sociaal perspectief

43 Perspectives

44 Afleesbare materiele effecten

45 Afleesbare sociale effecten

46 Situatie op verschillende schaal

47 Mentoren en atelier

48 Verkrijgbaar origineel formaat

49 Referentiebeelden toevoegen

50 Themabeelden toevoegen

51 Betrokken actoren

52 Vrije trefwoorden toevoegen

53 Beelden naar serverruimte

54 De volgende dag op het internet


Download ppt "Interactief beeldarchief IAAI. Bestands- en auteurseigenschappen Bestandseigenschappen 001 dosnaam (afkorting onder MSDOS) 002 bestandsformaat (jpeg,"

Verwante presentaties


Ads door Google