De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de invloed van de lucht in ons milieu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de invloed van de lucht in ons milieu"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de invloed van de lucht in ons milieu

2 Emissie Emissie = uitstoot van gassen
Oorzaak: verbranding van fossiele brandstoffen  er komt CO2 en SO2 en NO en NO2 vrij koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en stikstofdioxide + H2O-damp en O2 SO2  H2SO4 zwavelzuur NO  HNO3 salpeterzuur

3 Natte zuurdepositie/ droge zuurdepositie
Met regen of mist komen die zure stoffen als zure regen of natte zuurdepositie naar beneden natte zuurdepositie = neerslag van stoffen op het aardoppervlak Ook droge zuurdepositie = deel van SO2 en NO en NO2 slaat neer in droge vorm  in bodem zwavelzuur en salpeterzuur  bodem en water wordt zuurder = verzuring

4 Gevolg verzuring/ metalen / mineralen
 giftige metalen (aluminium of cadmium ) lossen op in bodem  hoge concentratie in grondwater  schadelijk voor planten en bodemorganismen Door verzuring gaan calcium, kalium en magnesium, die normaal in bodem gebonden zijn aan andere stoffen, vrijkomen en uitspoelen.  mineralen onbereikbaar voor wortels van planten

5 Gevolgen voor planten Wortels  wortelharen raken beschadigd (door Al en Cd)  minder goed opnemen water en mineralen Bladeren  schade van droge zuurdepositie  huidmondjes beschadigd sluiten niet goed meer  verdamping neemt toe  fotosynthese geremd  groei planten neemt af  Verzwakken , minder weerstand tegen ziekten Naaldbomen gevoelig  minder en kleinere naalden

6 Gevolgen voor dieren Waterdieren
 gevoelig voor giftige metalen en zure regen Scandinavië in 5000 meren alle leven verdwenen Oorzaak? Industrieën in Engeland, Duitsland en Polen beekforel in zuur water

7 Nederland Nederlandse bossen : 25 % ernstig aangetast 50 % nog gezond
Nederlandse vennen : Op Veluwe & Noord Brabant verzuurd Gebouwen en beeldhouwwerken aangetast (o.a. Sint- Jans kathedraal Den Bosch)

8

9 Veroorzakers van zure regen
1. Industrie : Meer dan helft zwaveldioxide ( olieraffinaderijen) SO2 Deel stikstofoxide NO en NO2 2. Kolen- of olie-gestookte elektriciteitscentrales aardgas  schone centrales kerncentrales, maar radioactief afval  mutaties door radioactieve straling 3. verkeer : stikstofoxides NO en NO2 4. landbouw : ammoniak of NH3 als gevolg van mestoverschot NH3 + SO2 ammoniumsulfaat (NH4)2 SO4  bodem  door bacteriën  nitraat maar ook zure stoffen verzuring bodem1/4 komt in buurt van bedrijven neer zuurder

10 Andere vormen van luchtvervuiling
Industrie en verkeer : Koolwaterstoffen en koolstofmonoxide CO zonlicht + reactie met stikstofoxide (NO en NO2 ) ozon O3 ontstaat  bij mens en dier : tast longweefsel aan  bij planten : beschadigt bladeren en remt groei  schade aan bossen Ook zwaveldioxide tast longen aan (Niet verwarren met ozonlaag hoog in atmosfeer die ons bescherming biedt tegen UV straling)

11 smog Smog is vettige mist die roet , zwaveldioxide en ozon bevat
Korstmossen gevoelig voor luchtvervuiling Korstmossenwoestijn: Gebied waarin vrijwel geen korstmossen voorkomen.

12 Broeikaseffect Dampkring of atmosfeer
= mengsel gassen die zonstraling naar aarde doorlaten aarde verwarmt overdag Warmte uitstraling wordt tegengehouden Zonder dampkring temp 30 ºC lager Broeikaseffect: milieuprobleem dat samenhangt met luchtvervuiling Broeikasgassen : CO2, waterdamp en methaan Worden vastgehouden in de dampkring  houden warmte die binnenkomt nog meer vast Nog meer energiegebruik  nog meer CO2  nog meer broeikasgassen  broeikasgevaar of versterkt broeikaseffect

13 Opwarming aarde

14 Andere oorzaken versterkt broeikaseffect
CO2 wordt vastgelegd in planten door fotosynthese  ontbossing draagt bij tot CO2 stijging 10% van versterkt broeikaseffect doorplatbranden van tropisch regenwoud Veeteelt: uit mest komt methaan vrij Jaarlijks stijgt methaanconcentratie met 1%

15 Gevolgen versterkt broeikaseffect
Klimaatsverandering kan optreden Sinds 1860 is zeespiegel 15cm gestegen (uitzetting water) Deel van poolijs en gletsjerijs smelt Voorspellingen: stijging zeespiegel stijging van 1m in 21ste E Stijging 20 cm – 7m  dijken worden opgehoogd  maatregelen om water op te vangen ( uiterwaarden vrij) Verdroging op andere plaatsen op aarde woestijnen groter Hittegolven , orkanen overstromingen landbouw in grote gebieden onmogelijk  Voedselvoorziening in gevaar Andere delen van aarde die nu te koud zijn wel geschikt als warmer wordt

16 Het gat in de ozonlaag Ozonlaag absorbeert UV-straling weinig UV naar aarde Broeikaseffect versterkt door gat in ozonlaag  meer UV dringt door  kan veranderingen DNA veroorzaken.  Meer warmtestraling dringt door opwarming zeewater Laatste 20 jaar gat in ozonlaag 3% toegenomen , 20% meer huidkanker -Ozonlaag aangetast door chloorfluorkoolwaterstoffen CFK’s koel en vrieskasten, koelinstallaties, lekken , gestort gebruikt als fabricage bij schuimplastic ,…. Blaasmiddel drijfgas in spuitbussen * CFK’s VANAF 1990 verboden vervangen door zachte CFK’s (1 Cl vervangen Door 1 H) 50 – 20 X minder schade aan ozonlaag * zachte CFK’s vanaf 1999 ook verboden Verdeling van ultraviolette straling over het aardoppervlak op 10 november 2006; hoe roder hoe meer UV-straling. Let op de rode vlek op de zuidpool.

17 Gat in ozonlaag Vanaf 1900 http://www.youtube.com/watch?v=507PHhwHbAY

18 Op 1 januari 1989 werd het Montreal Protocol van kracht dat het gebruik van ozonafbrekende stoffen wereldwijd aan banden moet leggen. Die maatregelen lijken effect te hebben gehad: waarnemingen tonen aan dat de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer aan het afnemen is en in 2006 leek de ozonlaag zich langzaam te herstellen. Vermoedelijk duurt het tot de tweede helft van de 21e eeuw vóór de ozonlaag volledig hersteld is.

19 atmosfeer Dieporanje en -geel komen voor in de troposfeer. Het roze-wit daarboven komt grofweg overeen met de stratosfeer. Daarboven gaat de mesosfeer over in de thermosfeer en de exosfeer en wordt het blauw langzaam zwart. atmosfeer Troposfeer /18 km, temperatuur neemt af met de hoogte stratosfeer - 6/ km, temperatuur neemt toe met de hoogte mesosfeer /85 km, temperatuur neemt af met de hoogte thermosfeer - 80/ km, temperatuur neemt toe met de hoogte exosfeer tot 800 km is in de stratosfeer de ozonlaag te vinden, terwijl de onderste laag van de magnetosfeer, de ionosfeer, zich in de thermosfeer bevindt en overdag ook in de mesosfeer.

20 Extra huidkankerrisico


Download ppt "Wat is de invloed van de lucht in ons milieu"

Verwante presentaties


Ads door Google