De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© fedict 2005. All rights reserved UPDATE INITIATIEVEN INFORMATISERING VAN DE STAAT, INFORMATISERING VAN DE SAMENLEVING & ICT KENNISREGIO Jan Deprest –

Verwante presentaties


Presentatie over: "© fedict 2005. All rights reserved UPDATE INITIATIEVEN INFORMATISERING VAN DE STAAT, INFORMATISERING VAN DE SAMENLEVING & ICT KENNISREGIO Jan Deprest –"— Transcript van de presentatie:

1 © fedict 2005. All rights reserved UPDATE INITIATIEVEN INFORMATISERING VAN DE STAAT, INFORMATISERING VAN DE SAMENLEVING & ICT KENNISREGIO Jan Deprest – 6 februari 2006 – Dept. Onderwijs Vlaamse Gemeenschap

2 © fedict 2005. All rights reserved 2 Agenda > Fedict: een verhaal van continue verandering > Informatisering van de staat Bouwstenen Services Projecten Samenwerkingsakkoord > Informatisering van de samenleving Pijlers Initiatieven > ICT Kennisregio

3 © fedict 2005. All rights reserved 3 > Fedict: een verhaal van continu verandering

4 © fedict 2005. All rights reserved 4 Een verhaal van continue verandering > Opgericht in 2001, operationeel in 2002 > 2002-2003: realisatie bouwstenen (Fedman, UME, federaal portaal, federale token, eID, ontsluiting authentieke bronnen), maar ook realisatie van een aantal e-government toepassingen (TOW, KBO-WI, Starters, Verkiezingen, e-communities) > 2004-005: start van het “service”-concept en start van de “informatisering van de samenleving” > 2006: start van de “Kennisregio” Vraagt een continue aanpassing van de interne organisatie, processen en procedures

5 © fedict 2005. All rights reserved 5 > Informatisering van de Staat

6 © fedict 2005. All rights reserved 6 Architecture & building blocks SECURITY & PRIVACY FEDMAN UME OTHER AUTHORITIES OTHER INSTITUTIONS FPS Connected government Connected government PORTAL www.belgium.be PORTAL www.belgium.be AUTHENTIC SOURCES USER MGT

7 © fedict 2005. All rights reserved 7 Services > Op basis van de bouwstenen … > Mits de nodige goedkeuringen … > Worden services gratis aangeboden : eID-services Webservices incl. UME-connectie en connectie naar authentieke bronnen “User Management services” (gepland)

8 © fedict 2005. All rights reserved 8 Realisaties 2005 > Informatisering van de Staat Upgrade FEDMAN Implementatie Managed Security Services Pilotering FSB Upgrade eID Ontwikkeling e-payment platform Ontwikkeling email2all platform Opstart User Management “to be” project Ontwikkeling Service Cataloog Continue ondersteuning van de collega’s in de verschillende ICT-departementen (op verschillende beleidsniveaus)

9 © fedict 2005. All rights reserved 9 Plannen 2006 > Informatisering van de Staat Lancering van de Service Cataloog tijdens een Service Catalog Promo Event Zal zich in eerste instantie richten tot de collega’s op federaal niveau Zal later uitgebreid worden naar de collega’s op andere beleidsniveaus Publicatie van de Fedipedia Start implementatie User Management “to be” Voorstudie Archivering Start implementatie nieuwe authentieke bronnen i.s.m. de betrokken FOD’s Voorstudie FEDWAN Actieve ondersteuning van de verschillende ICT-initiatieven en -departementen

10 © fedict 2005. All rights reserved 10 Samenwerkingsakkoord > Eerste samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gemeenschappen en gewesten getekend in maart 2001. > Tweede, vernieuwde, samenwerkingsakkoord klaar voor ondertekening. > Uitdrukkelijke wens om samen te werken met de provincies en de gemeenschappen > Gemeenschappelijke beleidslijnen inzake: Privacy Veiligheid Service level agreements > Gecoördineerd aanbod van elektronische diensten gebaseerd op de verwachtingen van de gebruikers../..

11 © fedict 2005. All rights reserved 11 Samenwerkingsakkoord../.. > Respect van de verdelingen van competenties Elke overheid ontwikkelt de elektronische diensten in haar competentiegebied Samenwerking voor de diensten beftreffende meerdere overheden > Technologie-neutrale houding > Gebruik van dezelfde unieke identificatiesleutels en de elektronische handtekening > Mogelijkheid om dezelfde infrastructuren te gebruiken

12 © fedict 2005. All rights reserved 12 > Informatisering van de samenleving

13 © fedict 2005. All rights reserved 13 Pijlers > Toegang > Veiligheid > e-Kennis > # Toepassingen

14 © fedict 2005. All rights reserved 14 Initiatieven > Peeceefobie > Kaartlezers voor 12-jarigen > Safe Chat > IVI pakket (Internet voor Iedereen) > Logo “Internet voor Iedereen” > www.kaartlezers.be > kid@card > Suske en Wiske

15 © fedict 2005. All rights reserved 15 Peeceefobie : Wat is het > Doel: sensibiliseren van de Belgische bevolking voor potentiële bedreigingen van moderne communicatie-middelen, en hen aanzetten tot actie. > Op vraag van Minister Peter Vanvelthoven en onder projectleiderschap van zijn administratie: FEDICT > Samen met de ICT-sector middelen en kennis aanbieden aan de burgers ter bescherming van hun PC/laptop.

16 © fedict 2005. All rights reserved 16 Peeceefobie : Waarom > Antwoord bieden op onheilstijdingen over virussen, spam, etc… > De digitale kloof helpen dichten. > Penetratie van pc’s internet en andere ICT- devices in de Belgische huishoudens vergroten.

17 © fedict 2005. All rights reserved 17 Kaartlezers voor 12-jarigen > “KEYING” van de Authenticatie-certificaten voor < 18-jarigen > Alle 12-jarigen krijgen een gratis kaartlezer > Uitrol : september – oktober 2005

18 © fedict 2005. All rights reserved 18 Safe Chat > Op basis van eID > Voor specifieke jongerengroepen bvb. meisjes van 12 tot 15 > i.s.m. ISPA > Uitrol : september – oktober 2005

19 © fedict 2005. All rights reserved 19 IVI pakket > Aanvullend op PC Privé 1 > Internet voor “iedereen” > Principe van belastingskrediet > “bundeling” > Uitrol : begin 2006

20 © fedict 2005. All rights reserved 20 Logo “Internet voor Iedereen” > i.s.m. Agoria > Uitrol : actief sinds half juni 2005

21 © fedict 2005. All rights reserved 21 www.kaartlezers.be > Informatiewebsite voor burgers en bedrijven over kaartlezers die eID kunnen lezen. > i.s.m. Agoria > Uitrol : actief sinds half juni 2005

22 © fedict 2005. All rights reserved 22 kid@card > Smartcard voor < 12-jarigen > Enkel met autheticatiecertificaat > Op vrijwillige basis > Veel interesse van ChildFocus, VRT, … > Uitrol : in de loop van 2006

23 © fedict 2005. All rights reserved 23 Suske en Wiske > Sensibilisering voor jongeren m.b.t. gevaren op het internet > Via het ”“Suske en Wiske” verhaal “De Sinistere Site” > i.s.m. Studio Vandersteen > Uitrol : begin 2006

24 © fedict 2005. All rights reserved 24 > ICT Kennisregio

25 © fedict 2005. All rights reserved 25 > Exporteren van opgedane ICT/eGov-kennis > Aantrekken van ICT-activiteiten

26 © fedict 2005. All rights reserved Th@nk you ! Rue Marie-Thérèse 1/3 Maria-Theresiastraat 1/3 Bruxelles 1000 Brussel Tel. +32 2 212 96 00 Fax +32 2 212 96 99 info@fedict.be www.belgium.be/fedict


Download ppt "© fedict 2005. All rights reserved UPDATE INITIATIEVEN INFORMATISERING VAN DE STAAT, INFORMATISERING VAN DE SAMENLEVING & ICT KENNISREGIO Jan Deprest –"

Verwante presentaties


Ads door Google