De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow."— Transcript van de presentatie:

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow pag. 1Christophe Vanhee – UGent © 2011

2 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond) Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, …). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 2

3 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 3 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 11u00 – 12u30Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen 2 de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans 11u00 – 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

4 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 4 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 11u00 – 12u30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2 de halve dag 9u00 – 10u30Deel 3 Praktische werking van de boekhouding 11u00 – 12u30Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen

5 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 5 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 3de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) 11u00 – 12u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) 4 de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) 11u00 – 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

6 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 6 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5 de halve dag 9u00 – 10u30Bespreking tests 11u00 – 12u30Bespreking vooraf doorgestuurde vragen

7 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 7

8 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus – Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 8

9 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Aanbevolen additionele informatie Lokaal Financieel Management “Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus”, Politeia Website ABB http://binnenland.vlaanderen.be/bbchttp://binnenland.vlaanderen.be/bbc Website CBN http://www.cnc-cbn.be/nlhttp://www.cnc-cbn.be/nl Website IPSASB http://www.cnc-cbn.be/nlhttp://www.cnc-cbn.be/nl ESR95: http://www.nbb.be/doc/dq/N_method/M_NNDC98.pdfhttp://www.nbb.be/doc/dq/N_method/M_NNDC98.pdf Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 9

10 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Inleiding Relevante wetgeving  Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179)  OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180)  Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175)  Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering)  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 10

11 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Inleiding Overzicht syllabus  Deel 1Basisbegrippen en boekhoudprincipes  Deel 2De samenvatting van de algemene rekeningen  Deel 3Praktische werking van de boekhouding  Deel 4De waarderingsregels en –grondslagen  Deel 5Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans  Deel 6Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten  Deel 7Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 11

12 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, - begrippen en –principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 12

13 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis;  het belangvan een conceptueel kader inzien;  de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren;  de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden;  kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 13

14 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 14

15 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 15

16 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader  Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 16

17 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  ESR95 Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 17

18 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  COFOG Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 18

19 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  IPSAS Definitie Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 19

20 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 20 Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding.

21 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 21 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren;  het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven;  de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen;  vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden;  de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar  zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden

22 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 22

23 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 23

24 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 24

25 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 25

26 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 26

27 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  De opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 27

28 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  De kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 28

29 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 29

30 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 30

31 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De toelichting bij de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 31

32 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 32

33 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 33

34 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 34

35 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 35 Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en –grondslagen die bepalen: (1)of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; (2)voor welke waarde; en (3)hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en

36 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 36 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur;  weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat;  notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering;  aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties;

37 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 37 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen)  de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen;

38 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 38

39 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 39

40 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Algemene regel Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 40

41 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 41

42 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Ruilwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 42

43 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 43

44 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Schenkingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 44

45 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Inbrengwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 45

46 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Twee modellen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 46

47 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Afschrijvingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 47

48 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 48

49 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 49

50 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 50 Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren.

51 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 51 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten;  het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak;  schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties  in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen;

52 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 52 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  een notie hebben van de inhoud van de rubriek ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’;  inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen;  weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa;  een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa;  de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering;

53 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 53 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief;  kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd;  meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief;  investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening;

54 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen -Liquide middelen -Geldbeleggingen -Onderscheid geldbeleggingen – financiële vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 54

55 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 55

56 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen -Definitie -Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/niet- ruiltransacties Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 56

57 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 57

58 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 58

59 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 59

60 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 60

61 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 61

62 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 62

63 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 63

64 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 64

65 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 65

66 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 66

67 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 67

68 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 68

69 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 69

70 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 70

71 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 71

72 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 72

73 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 73

74 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 74

75 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 75

76 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 76

77 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 77

78 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 78

79 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 79

80 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 80

81 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 81

82 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 82

83 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 83

84 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 84

85 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 85

86 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 86

87 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overgedragen overschot – overgedragen tekort Algemeen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 87

88 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 88

89 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 89

90 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 90 Doelstelling In tegenstelling tot in deel 5 waar het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de balans de centrale doelstellingen waren, worden in dit deel dezelfde doelstellingen nagestreefd voor wat betreft de staat van opbrengsten en kosten door de cursisten te voorzien met meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten en de informatieverschaffing er omtrent.

91 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 91 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de staat van opbrengsten en kosten kort kunnen beschrijven en toelichten;  de verschillende kosten en opbrengsten aan de juiste rekeningen kunnen toerekenen;  er zich van bewust zijn dat bepaalde (aanvullende) informatie omtrent bepaalde kosten en opbrengsten ook kan teruggevonden worden in andere beleidsrapporten  retributies, belastingen en boetes van elkaar kunnen onderscheiden en correct classificeren;

92 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 92

93 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 93

94 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 94

95 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 95

96 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 96

97 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 97

98 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 98

99 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 99

100 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 100

101 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 101

102 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 102

103 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 103

104 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 104

105 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 105

106 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 106

107 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 107

108 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 108

109 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 109

110 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 110

111 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 111

112 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 112

113 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 113

114 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 114

115 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 115

116 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 116

117 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 117

118 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 118

119 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 119

120 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 120

121 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 121

122 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar  Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 122

123 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 123 Doelstelling De cursisten bewust maken van het belang en de inhoud van dit onderdeel van de toelichting zodat zij er de voor hen relevante informatie uit kunnen te destilleren.

124 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 124 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud van de belangrijkste onderdelen van deze toelichting kort kunnen beschrijven en toelichten;  kunnen bepalen of een transactie of feit moet worden opgenomen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten of in de toelichting bij de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’;  de transacties en feiten die het vermogen van een bestuur niet onmiddellijk beïnvloeden correct kunnen classificeren;  de in deze toelichting opgenomen informatie naar waarde kunnen inschatten.

125 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 1 Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 125

126 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 126

127 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 127

128 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 128

129 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Ontvangen zekerheden Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 129

130 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 130

131 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 131

132 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Termijnovereenkomsten Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 132

133 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 133

134 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Aangegane, maar niet opgenomen kredieten Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 134

135 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Diverse rechten en verplichtingen Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 135


Download ppt "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow."

Verwante presentaties


Ads door Google