De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal AHOVOS 1

2 2 Inhoud I. Beleidskader II. Uitwerking van de automatisering  De AS IS situatie  Concept automatische toekenning  Afhankelijkheid databronnen & - leveranciers  Toelatingen Privacycommissie  Het maken van keuzes  Budgettaire gevolgen  Stapsgewijze invoering

3 3 Beleidskader (1)  Onderwijs is een recht - zorgen voor kwaliteitsonderwijs voor allen - ondersteunen van de school- en studiekeuze - wegwerken van financiële drempels (inschrijvingsgelden, studiekosten, inkomensderving) Onderwijsbeleid en Sociaal beleid!  armoede bestrijden en bevorderen van de sociale inclusie.

4 4 Beleidskader (2)  Leerplichtonderwijs - kosteloosheid: kosteloze toegang tot het leerplichtonderwijs in de Belgische Grondwet internationaal bepaald (Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten): kosteloosheid basisonderwijs /secundair onderwijs: niet zo duidelijk

5 5 Beleidskader (3) - sinds 2001: absolute kosteloosheid van het basisonderwijs: decretaal verankerd secundair onderwijs: geleidelijke invoering

6 6 Beleidskader (4)  Kosteloosheid in het basisonderwijs -alles wat noodzakelijk is voor het bereiken van de eindtermen: kosteloos -dubbele maximumfactuur: scherpe voor kosten mbt verlevendigen van het onderwijs minder scherpe voor kosten verbonden met meerdaagse uitstappen - bijdrageregeling -gespreide betaling -extra werkingsbudget voor scholen om kosteloosheid te realiseren

7 7 Beleidskader (5)  Kosteloosheid in het secundair onderwijs -Kostenbeheersing  Hoger onderwijs - Democratische inschrijvingsgelden

8 8 Beleidskader (6)  Studiefinanciering -voor alle onderwijsniveaus onder dezelfde voorwaarden -inkomensgrenzen veranderd waardoor meer leerlingen en studenten in aanmerking komen voor een toelage (ca. 25% ) -vereenvoudiging: 1 aanvraagdossier/gezin -ook online aanvragen mogelijk

9 9 Beleidskader (7)  Studiefinanciering -automatisering: degenen die het meest in aanmerking komen voor studiefinanciering  geen aanvraag indienen

10 10 De AS IS-situatie  Selectief systeem van financiële hulp voor minvermogenden: SO+HO  Vanaf schooljaar 2008-2009 : SO+HO+KO+LO  Evolutie aantal aanvragen  Evolutie schoolbevolking en aantal toekenningen school- en studietoelagen

11 11 Evolutie van aantal aanvragen Onderwijs- niveau 2007-20082008-20092009-20102010-20112011-2012 Kleuter- onderwijs /78.23269.79269.45269.391 Lager onderwijs /144.719128.547125.506125.702 Secundair onderwijs 130.760167.630160.437159.030156.400 Hoger onderwijs 54.05158.88660.59861.99163.649 Totaal184.811449.467419.374415.979415.142

12 12 De AS IS-situatie  3 kanalen voor aanvragen: papieren aanvragen, digitale aanvragen en digitale aanvragen via intermediairs.  Jaarlijks stijgend percentage van aantal digitale aanvragen 2009-20102010-20112011-20122012-2013* Percentage DAF18,22%22,84%27,36%31,85% * Aanvraagjaar is nog lopende

13 13 De AS IS-situatie  Tax-on-web: 50,63% van alle aangiften via Tax- on-web (aanslagjaar 2010)  Hiervan werd 32,2% ingediend door mandatarissen (boekhouders en belasting- consulenten).  Digitaal plafond voor digitale aanvragen studietoelagen bereikt?

14 14 De AS IS-situatie  Samenwerking OCMW’ s, steden en gemeenten en andere intermediaire partners om drempel van het digitale aanvraagsysteem te verlagen Categorie organisatie 2010-2011Aandeel2011-2012Aandeel2012-2013Aandeel OCMW’ s en gemeenten 1986,00%1.22521,00%2.07834,40% Totaal via DAF inter- mediairs 6.0455.8333.299 Aantal gezinsdossiers

15 15 Evolutie aantal toekenningen Onderwijs- niveau 2007-20082008-20092009-20102010-20112011-2012 Kleuter- onderwijs /54.73654.93952.86050.413 Lager onderwijs /107.399106.883103.11799.095 Secundair onderwijs 104.669127.180129.627126.626119.928 Hoger onderwijs 39.32341.69144.26745.21244.651 Totaal143.992331.006335.716327.815314.087 Nog in behandeling: 34.315 beraden

16 16 Indexeringsclausule in decreet: hogere index wordt toegepast, lagere index niet. Jaarlijks budget Begrotings- jaar Beschikbaar krediet RCFTotaal krediet 2010132.166.0002.187.000134.353.000 2011141.147.0001.700.000142.847.000 (1) 2012144.589.0003.631.000148.220.000 (1) extra eenmalige tussenkomst van 14.7 mio euro.

17 17 De AS IS-situatie  115 personeelsleden voor behandeling van school- en studietoelagen Registratie van de aanvragen Behandelen van de aanvragen Evt. terugvorderen van de toelage  Terugvorderingen zijn mogelijk om verschillende redenen: Vermoedelijk inkomen in plaats van het inkomen van FOD FIN van 2 jaar terug => wordt nagekeken met gegevens FOD FIN 2 jaar later. De vraag naar vermoedelijk inkomen stijgt elk jaar. Pedagogische redenen, bv. minder studiepunten 2 jaar op rij problematisch afwezig  Gemiddelde kost voor het behandelen van een dossier: 17 euro

18 18 Concept automatische toekenning  Probleemstelling: hoe non take-up overwinnen => automatische toekenning  Gevolg: afstappen van aanvraagsysteem (wel enkele uitzonderingen)  4 uitdagingen:  Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers  Toelatingen Privacycommissie  Het maken van keuzes  Budgettaire gevolgen

19 19 Non take – up? Verhouding toekenningen / schoolbevolking Onderwijs- niveau 2008-20092009-20102010-2011Delta Kleuter- onderwijs22,30%21,77%20,40% Lager onderwijs26,20% 25,10% Secundair onderwijs28,00%28,55%28,10% Hoger onderwijs23,00%23,01%22,30%

20 2005 Gereali- seerd 20 Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers Inkomsten FOD FIN Inkomsten aanvrager samenstellen Gepland Optimali- satie 2013 Kadastrale Inkomsten VFP -> FOD FIN Kadastrale inkomsten aanvrager samenstellen Gereali- seerd 2009 VFP -> FOD FIN In bespre- king 2012 -> 2014 Persoons- gegevens MAGDA: RR /KSZ Leefeenheid aanvrager samenstellen Gereali- seerd 2009 Handicap VFP -> KSZ Leefeenheid aanvrager samenstellen Gereali- seerd 2009 In bespre- king ?

21 Gepland 21 Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers IVT MAGDA: KSZ Inkomsten aanvrager samenstellen 2012 -> 2013 Periode leefloon KSZ Inkomsten aanvrager samenstellen Gepland 2012 -> 2013 Bedrag leefloon POD MI Inkomsten aanvrager samenstellen In bespre- king ? Wettelijke samen- woning MAGDA: RR Inkomsten aanvrager samenstellen Gereali- seerd 2012

22 Gepland 22 Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers Afstamming MAGDA: RR Inkomsten aanvrager samenstellen 2013 Mutaties persoons- gegevens MAGDA: RR / KSZ Wijzigingen persoons- gegevens kennen RR: gepland 2014

23 23 Toelatingen Privacycommissie  Bij automatische toekenning moet de burger het recht hebben om te weigeren (opt-out)  besprekingen bezig met de Privacycommissie.  Afweging: algemene campagne (website) i.p.v. individueel aanschrijven van burgers  Garantie privacy : extra complexiteit en ook kostenverhogend.

24 24 Het maken van keuzes  Wijzigingen in de regelgeving: niet evident, keuzes maken.  School- en studietoelagen: selectief en fijnmazig met het oog op een zo rechtvaardig mogelijk systeem van school- en studietoelagen.  Gevolg:  Rekenregels zijn complex  Afhankelijkheid van externe databanken

25 25 Budgettaire gevolgen  Verhoging apparaatskredieten  Eenmalige ICT investeringen => raming van 7,5 mio euro  Recurrente investeringen  Eenmalige verschuiving van het budget door afwerking vorig schooljaar en automatische toekenning voor een grote groep in het nieuw schooljaar tussen september en december.  Non take – up  Structurele stijging van het budget door de uitbreiding van de doelgroep

26  Automatische toekenning : deel van de missie en visie AHOVOS  Vanaf schooljaar 2013-2014  Vangnet voor hernieuwers (gekende doelgroep)  Hernieuwers zijn alle (ouders van) leerlingen of studenten met een toelage in het voorgaande school- of academiejaar.  Niet de burger (hernieuwer) zal via een aanvraag het onderzoek naar het recht op studiefinanciering starten, maar de overheid. 26 Stapsgewijze invoering


Download ppt "NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google