De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKPLEKLEREN PROFEL Een praktijkvoorbeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKPLEKLEREN PROFEL Een praktijkvoorbeeld"— Transcript van de presentatie:

1 WERKPLEKLEREN PROFEL Een praktijkvoorbeeld

2 WERKPLEKLEREN PROFEL Samenwerking PROFEL –TIO –PROVIL resulteert in werkboeken voor PVC en ALU Opstellen van een werkboek (Model LAG & TISM --- standaard vzw Kenniscentrum Industrie-onderwijs)

3 VOORBEREIDING WPL Afspraken met TIO over samenstellen werkboeken (alu – pvc) Bedrijfsstage van leerkracht PV van 3 weken Analyse en uitwerken van werkposten (leerplandoelstellingen - foto’s - vraagstelling) Attitudevorming- en beoordeling in WPL

4 VOORBEREIDING LEERLINGEN
7 lesuren (technologie) : Gebruik werkboek (inhoud + afspraken) Gebruik didaktisch materiaal (modellen ramen PROFEL) Schooljaar ’09 – ‘10 : Inschakelen Opleidingscentrum voor: theorie : gebruik leslokaal praktische oefeningen : zelfstandig maken van een raam (profielen zagen en samenstellen)

5 PROFEL OVERPELT praktijkvoorbeeld
Inhoud werkboek Opdrachten : Kennismaken met het bedrijf Naleving veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden De afvalberg verminderen Vragen en opdrachten over de verschillende werkposten Beoordelingen door Leerling Begeleider profel / leerkracht

6 OPDRACHT 1 : KENNISMAKING MET HET BEDRIJF
Hoeveel mensen werken er ongeveer bij het bedrijf? ……………………………………. Wie zijn je directe “collega’s” op je eerste dag? ……………………………………. Wat produceert het bedrijf? ……………………………………. Wat leer je van anderen? Dit hoeven niet alleen technische dingen te zijn. ……………………………………. ….

7 OPDRACHT 2 : NALEVING VEILIGHEIDSEISEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Welke regels hebben ze genoemd die je niet mag vergeten? …………………………………………………………………………. Welke kledingvoorschriften gelden er? (Denk ook aan veiligheidsschoenen) …………………………………………………………………………. Moet je bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruiken? Zo ja, welke? …………………………………………………………………………. Hoe ben je in het bezit gekomen van deze PBM’s? …………………………………………………………………………. Wordt er goed op het veilig werken van iedereen gelet? Door wie? …………………………………………………………………………. …..

8 OPDRACHT 2 : NALEVING VEILIGHEIDSEISEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Duid hieronder in de tweede kolom enkel de pictogrammen die je in het bedrijf aantrof aan met een letter : V (verbod), W (waarschuwing), G (gebod), RI (redding en informatie) Noteer in de derde kolom waar(op) je het pictogram vond.

9 OPDRACHT 3 : DE AFVALBERG VERMINDEREN
Afval opruimen Wat moet je op je stageplaats met afval doen? ……………………………………………………………………. Waarom moet je hieraan belang hechten? ……………………………………………………………………. Afval voorkomen Wat kan je zelf op je stageplaats doen om de afvalberg te verminderen? …………………………………………………………………… Giftig afval Ga na welke giftige afvalproducten er op je stageplaats gebruikt worden. Noteer hoe ze opgeruimd en eventueel gestockeerd worden. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

10 OPDRACHT 4 : WERKPOSTEN ALU= PVC= 8

11 OP DE WERKPLEK Dag 1 : Werkposten bemannen (kennismaking)
Van begeleid naar zelfstandig werken Leerkracht controle op - doorschuiftijden - invullen werkboek Evaluatiegesprekken met mentoren/leerlingen

12 Praktische organisatie
Groep Groep 2 Wk 1 alu pvc Wk 2 pvc alu 4 dagen productie + 1 dag plaatsing/service in doorschuifsysteem

13 WERKBOEK ALU Versie leerling : Versie mentoren :
Opdrachten - alle werkposten (vragen invullen) Attitudebeoordeling - alle werkposten (aanvinken ) Versie mentoren : Opdrachten (ingevuld) per werkpost Attitudebeoordeling (ruggesteun)

14 WERKPOST 4 : VLEUGELS AFHANGEN

15 Situering in het productieproces
WP 1 : Profielen samenstellen – inrollijn WP 2 : Kaders maken WP 3 : Persen – tussenstijlen en regels plaatsen WP 4 : Vleugels afhangen WP 5 : Buitendeuren WP 6 : Hefschuiframen WP 7 : Plaatsing/service bij de klant

16 WERKPOST 4 : VLEUGELS AFHANGEN
Bij de vleugels worden in de hoeken extra aluminium plaatjes ingewerkt. Waarom? Dit aluminium plaatje dient als versteviging van de vleugelopdek. Tussen de verstekken van de vleugels wordt er een speciale lijm gespoten. Waarom? Deze lijm is een soort chemische verankering om het verstek nog sterker te maken. Hoe kunnen we de boven- of onderkant bepalen bij de vleugel? De verluchtingsgaten in de profiel bij de vleugel dienen aan de boven- zijde gehouden te worden.

17 WERKPOST 4 : VLEUGELS AFHANGEN

18 WERKPOST 4 : VLEUGELS AFHANGEN
Op de foto zie je hoe de hoeken van de vleugels worden bijgewerkt, dit heeft een speciale betekenis. Welke? Deze worden bijgewerkt met een “knakker”. Dit heeft als voordeel dat het raambeslag beter geplaatst kan worden. Op sommige plaatsen wordt de rubber van de opdek weggesneden. Verklaar waarom dit gebeurt. Om het scharnier van het draai-kipsysteem beter te kunnen plaatsen. Als we het ijzerwerk op de vleugel gaan schroeven zetten we de kruk in een bepaalde stand. Welke? Open stand Gesloten stand Draaikip stand

19 Algemene beoordelingsstaat attitudes van alle werkposten
5 aandachtspunten Ik toon inzet en doorzettingsvermogen Ik stel me flexibel op Veiligheidsvoorschriften Ik kan omgaan met anderen Ik wil leren en toon interesse

20 Ik toon inzet en doorzettingsvermogen
Algemene beoordelingsstaat attitudes van alle werkposten naam : ………………………….Klas : ……………….Datum : ……………… Aandachtspunt 1 Beoordeling Ik toon inzet en doorzettingsvermogen Lln Lkr + mentor De leerling beoordeelt zichzelf onvoldoende Ik werk traag en verpruts mijn tijd De leerkracht beoordeelt samen met de verantwoordelijke van de werkpost de leerling voldoende Ik werk traag en ben zeer vlug afgeleid, heb regelmatig aanmoediging nodig X Er volgt een algemene beoordeling : goed Ik heb een goed werktempo en gebruik mijn tijd zinvol om een opdracht af te werken ONVOLDOENDE VOLDOENDE GOED UITSTEKEND uitstekend Ik werk hard en goed, ik heb een hoog werktempo Werkpunten worden geformuleerd Werkpunten :

21 Na het werkplekleren… Evaluatie…

22 Beoordeling van het werkplekleren door de leerling (1)
onvoldoende matig voldoende goed Het werk wat ik gedaan heb beviel me Ik weet nu wat het werk in zo’n soort bedrijf betekent De werkzaamheden kwamen goed overeen met de schoolpraktijk Begeleiding De hulp en begeleiding in het bedrijf was De uitleg over het werk wat ik moest doen was De begeleiding van de stagebegeleider was

23 Beoordeling van het werkplekleren door de leerling (2)
Contact onvoldoende matig voldoende goed Het contact met collega’s was Het contact met de stagebegeleider van het bedrijf was Het contact met de stagebegeleider van de school was Sfeer De sfeer op het werk was Voorbereiding De voorbereiding op school voor de stage was EINDOORDEEL Mijn oordeel over mezelf in de stage is

24 Beoordeling van het werkplekleren door de school
Synthese van de beoordelingen van de lln Ervaringen van de mentoren op de werkplek Ervaringen van de leerkracht Ervaringen van de bedrijfsleider → bijsturen

25 Bevindingen over WPL Leerlingen Leerkracht/mentoren
Goede begeleiding/opvolging Duidelijkheid over productieproces Voorbereiding in de klas kan beter (praktijk) Pvc/alu : verband met opleiding houtbewerking? Organisatie = optimaal (planning/afspraken) Contact/opvolging lln = maximaal Administratie = minimaal Attitudebeoordeling is soms nog te omslachtig (taal) Rapportering /controle werkboeken tijdrovend

26 WPL in de toekomst Verfijnen concept Andere sectoren Voorbereiding
Evaluatie Werkboek updaten Andere sectoren (auto)mechanica : Ford Genk, Hansen Transmissions Lassen-constructie : Hegge Klimaatbeheersing : Lambrechts Genk Bouw : lokale aannemers, duurzaam bouwen (Heusden)

27 WERKPLEKLEREN = Kennisleren + Vaardigheidsleren Houdingsleren = Competentieleren In een reële arbeidssituatie met de juiste ondersteuning, structurering en begeleiding. WIN – WIN – WIN – WIN


Download ppt "WERKPLEKLEREN PROFEL Een praktijkvoorbeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google