De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankleer Practicum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankleer Practicum."— Transcript van de presentatie:

1 Klankleer Practicum

2 Overzicht Fonologische regels: -er/-aar -insertie t/ts-alternantie
syllabe parseringen

3 De consonanten van het NL
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngeal glottal plosive         nasal trill tap or flap fricative         lateral fricative approximant w lateral approximant

4 De vocalen van het Nederlands
front central back close () () ()    close-mid  () ()  () open-mid  open

5 Major Class Features Final Devoicing er/aar Insertieregel
Alternantieregel

6 Fonologische Plaatsfeatures
        er/aar2 Insertieregel

7 Fonologische abstracties
/p/ : /b/ /f/ : /v/ +ant; -cor zowel bilabiaal als labiodentaal /t/ : /d/ /s/ : /z/ +ant; +cor // : // // : // -ant; +cor /k/ : // /x/ : // -ant; -cor generaliseert over velair en uvulair

8 Fonologische regels

9 Fonologische Regels A  B / C D
C D = omgeving; het foneem bevindt zich op een positie tussen C en D C en D kunnen klanken zijn of een natturlijke klasse van klanken, maar ook: grenzen, bijvoorbeeld $ (syllabegrens) andere grenssymbolen: + (morfeemgrens) # (woordgrens)

10 Fonologische Regels $ (syllabegrens) vb. be $ zem bal $ kon hon $ den
+ (morfeemgrens) vb. boom + pje hond + en # (woordgrens) vb. bal # honden # balkon #

11 Final Devoicing Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,
Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam Major Class Features

12 Final Devoicing Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,
Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam Regel: [-sonorant]  [-stem] Major Class Features

13 Final Devoicing Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,
Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam Domein: ABVA, hebzucht Regel: [-sonorant]  [-stem] / $

14 -er/-aar Data: reken-; tennis-; handel-; reinig-
woeker-; zanik-; knutsel-

15 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis-
Major Class Features

16 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis-
/r/  [a:r] /  +son +cons

17 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis-
balsem- (!) plaatsfeatures

18 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis-
balsem- (!) /r/  [a:r] /  +son +cons +cor

19 Insertieregel data: half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark
niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België plaatsfeatures Major Class Features

20 Insertieregel   [] / +son [-cor] $ +cons -nas
data: half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België uitzondering: doorn, lantaarn

21 Alternantieregel data: militie-militair-politie-politiek- relatie-relatief-relaties- residentie-residenten-kwestie- kwesties Bepaal linker en rechter context in A  B / C __ D tip: maak gebruik van het grenssymbool “+” Major Class Features

22 Alternantieregel data: militie-militair-politie-politiek- relatie-relatief-relaties- residentie-residenten-kwestie- kwesties /t/  [ts] / [+son] __ /i/ +

23 Regelvolgorde Opdr. Geef geordende regels voor de afleidingen:
hebzucht [hpsxt] zandbak [zmbk] Om wat voor soort processen gaat het hier?

24 Syllabemodel syllabe onset rhyme margin nucleus
pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. Nederlands: peak alleen vocalen; margin core en coda alles behalve vocalen Satellites: alleen sonorante consonanten; Extra-syllabische posities: s, t (p, k)

25 Vragen bij College 4 1. Stel dat een Italiaan die Nederlands leert het woord ik uitspreekt als iek [ik] in plaats van [k]. Hoe verklaar je dat? 2. Is de uitspraak [] in plaats van [] voor inpakken makkelijker voor de luisteraar of voor de spreker? Leg uit. 3. Wat voor een soort proces herken je in de vorm bongerd (oorspronkelijk boomgaard)? 4. In het Engels kun je door toevoeging van al aan woorden als nation en electric nieuwe woorden maken: national, electrical. Soms wordt bij dit proces al vervangen door ar, bijvoorbeeld in single-singular, circle-circular. Hoe zou je als fonoloog de variant ar voor al verklaren? Om wat voor een soort proces gaat het hier? 5. Noem een argument van generatief fonologen om een voorkeur te hebben voor een beknopte regel om fonologische processen te beschrijven.

26 Vragen bij College 5 1. Waarom gebruikt een fonoloog features om klanken te representeren? 2. Waarom is er zowel een feature [high] als een feature [low], terwijl er alleen een feature [back] is en geen feature [front]? 3. De klank [p] is bilabiaal en de klank [f] is labiodentaal. Voor de fonoloog zijn ze echter allebei [+anterieur] en [-coronaal]. Waarom maakt de fonoloog deze abstractie? 4. Een kind van twee jaar oud kan moeilijk clusters van medeklinkers realiseren. Hoe denk je dat zo’n kind het woord broek en step zal realiseren? Licht toe. 5. Wat is problematisch voor het lettergreepmodel aan de realisatie [] voor schep? Hoe kun je die realisatie toch verklaren?


Download ppt "Klankleer Practicum."

Verwante presentaties


Ads door Google