De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handige query’s Pieter Rotteveel 29 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handige query’s Pieter Rotteveel 29 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Handige query’s Pieter Rotteveel 29 november 2012

2 Query’s en Rapporten Query: overzicht van gegevens
Rapport: “opgemaakt” overzicht van gegevens In totaal 214!!! query’s en rapporten in SIS, dus overal is wel een query voor en als die er niet is kan die gemaakt! SIS-handleidingen: https://intra.hva.nl/diensten/hva-online/online-programmas/sis/

3 Query’s – hoe vind ik ze Iedere HvA-query begint met HVA en dan onderverdeeld in: HVA_ALG: Algemene query’s HVA_INS: In- en uitschrijven voor de opleiding HVA_DIP: Diploma HVA_BAS: Studieadvies HVA_GRP: Groepen HVA_STA: Studieactiviteiten HVA_RES: Resultaten HVA_SLB: Studieloopbaanbegeleiding en nog HVA_OOW = Ontwikkelen en onderhouden onderwijs en HVA_BEH = Beheer

4 Algemene query’s 1 of 2 belangrijke: HVA_ALG_QUERYS_EN_RAPPORTEN
Overzicht van alle beschikbare query’s en rapporten, gesorteerd op map, soort en naam. HVA_INS_LIJST_LANGSTUDEERDERS Lijst studenten die wettelijk collegegeld moeten betalen met een langstudeerders opslag.

5 In- en uitschrijven In totaal 63 query’s, veel “op maat” query’s, een greep: HVA_INS_DM_ZITTEND_DEFT_PT = Zittende studenten HVA_INS_DM_UITVAL_PT = Uitval zonder diploma HVA_INS_DM_AANM_FEBR_ROUTE_PT = aanmelders feb. route HVA_INS_DM_HVA_ACCOUNT_PT = en HvA accounts HVA_INS_DM_HER_NOPAYM_PT = Herinschrijvers nog niet betaald Ook overlap/dubbeling met andere categorieën: HVA_INS_DM_PROP_DIPL_PT = propedeuse diploma’s HVA_INS_DM_STADV_PT = detaillijst studieadviezen (uit Volg+)

6 Diploma HVA_DIP_PROP_PT = Overzicht prop-diploma's HVA_DIP_EIND_PT = Overzicht einddiploma's HVA_DIP_PS_SELFSERVICE_AANVR = overzicht van de studenten die via selfservice zelf een diploma hebben aangevraagd HVA_DIP_STATUS_STUD = studievoortgang per vereistenperiode Verder veel controlequery’s HVA_DIP_PERSGEGS_CONTROLE = NAW-gegevens op diploma HVA_DIP_PS_PROP_GEEN_EXAM = Prop voltooid, geen EXAM

7 Studieadvies HVA_BAS_STUD_PER_ADVIESGRP_PT = Studenten per studieadviesgrp HVA_BAS_UITGEBRACHTE_ADVIEZEN = Overzicht alle studieadviezen HVA_BAS_GRP_NAW_PNT_PT = Selectie waarschuwingsbrief

8 Groepen Query’s onder de rapporten, rapport is mooier! (HVA_)GRP_PRESLIJST_WK_PT = Stud per groep met pres lijst (HVA_)GRP_STUD_NAW_PT = Studenten per groep met NAW (HVA_)GRP_FOTOBOEK_PT = Fotoboek per studentengroep NB je moet toegang hebben tot de groep Ook hier controlequery’s: HVA_GRP_CTRL_DUBBELE_STUDENT = Controle groepen op doublures HVA_GRP_CTRL_ONTBREKENDE_STUD = Niet ingedeeld in (les)groep

9 Studieactiviteiten HVA_STA_INSCHR_PT = Inschrijving studenten en status (gestopt – ingeschreven) HVA_STA_INSCHR_RES_PT = Inschrijving studenten voortgang en status HVA_STA_INSCHR_STUD = Inschrijvingen alle studenten (minor!) HVA_STA_WINKELWAGEN = Studenten met stud.act in winkelwagen en ook rapporten (moeten nog aangepast!) STA_PRESL_SA = Presentielijst toets STA_PRESL_TF = Presentielijst toets met toetsfaciliteit STA_PRESL_NA = Deelnemers stud.act. met NAW STA_PRESL_WK = Presentielijst stud.act. met 10 kolommen

10 Resultaten Hier vind je query’s met betrekking tot cijfers en cijferlijsten HVA_RES_NIET_DOORGEBOEKT = Niet-doorgeboekte cijferlijsten met docent HVA_RES_CIJFERS_DOCENT = Overzicht cijfers per docent HVA_RES_STUDIEGIDSNUMMER = Resultaten per studiedeel HVA_RES_TOETS_NIET_BEHAALD_GRP = Studentgroep studiedeel niet behaald maar ook mbt studievoortgang!

11 RESULTATEN - Studievoortgang
HVA_RES_STUDENT_VEREISTENGROEP = Studiepunten per vereistengroep (opleiding) HVA_RES_STUDENT_VEREIST = Resultaten per student per vereistenregel met studiedeellijsten HVA_RES_GRP_STUDIEDLN_MAX25_PT = Resultaten per groep van max 25 studiedelen Geeft een enorme hoeveelheid Excel-data Ook rapporten: RES_OF_OVERZ = Officieel resultatenoverzicht!! RES_RSLT_GRP = Studpunten per groep per onderwijseenheid

12 Studieloopbaanbegeleiding
HVA_SLB_SLB_HISTORIE_STUD = Historisch overzicht studenten per SLB’er HVA_SLB_STUD_HISTORIE_SLB = Historisch overzicht SLB’ers per student HVA_SLB_STUD_GEEN_SLB = Studenten die niet gekoppeld zijn aan een SLB’er HVA_SLB_STUD_PER_SLB = Overzicht studenten per SLB’er

13 Conclusie In totaal 214!!! query’s en rapporten in SIS, dus overal is wel een query voor en als die er niet is kan die gemaakt!

14 vragen!


Download ppt "Handige query’s Pieter Rotteveel 29 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google