De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden 1ste Bach. Informatica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden 1ste Bach. Informatica."— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden 1ste Bach. Informatica

2 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 2 Wetenschap bestaat bij gratie van communicatie

3 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 3 Moeilijk? Vaardigheden, maar:  emotioneel engagement  discipline  geduld

4 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 4 humane wetenschappen exacte wetenschappen

5 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 5 Basisvaardigheden o.a. mondeling een presentatie geven gespreksvoering en vergaderen schriftelijke taalvaardigheid (rapport, artikel, paper...)

6 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 6 Communicatievaardigheden in beroepsloopbaan … en opleiding

7 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 7 Prestaties worden beoordeeld op basis van schriftelijke vaardigheden (verslagen, papers..) en mondelinge vaardigheden (presentaties, gesprekken...).

8 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 8 Constatering: “...communicatieve vaardigheden van studenten zijn (waren ?) een kritische factor voor het succes van hun projecten” “slechte presentaties en slechte rapportages”

9 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 9 Accreditering: “The program must include an engineering project or engineering research activity (...) resulting in a thesis or report that demonstrates both mastery of the subject matter, and a high level of written communication skills” (ABET 1999: 10).

10 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 10 Vier manieren inzicht vergroten in communicatieve eisen diagnosevaardigheid vergroten kennis verwerven van oplossingsstrategieën ervaring opdoen

11 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 11 wens om communicatievaardigheden op geïntegreerde manier te geven/toetsen

12 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 12 Productieve vaardigheden ‘ambachtelijke’ (tekst)vaardigheden toepassing van conventies strategisch-communicatieve vaardigheden vaardigheden in het geven van feedback

13 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 13 Ambachtelijke (tekst)vaardigheid Schrijvers/sprekers zijn in staat teksten te structureren, formuleren. Aandacht voor tekst, alinea-opbouw, stijl… correct taalgebruik en foutloze spelling

14 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 14 Toepassing van conventies bij bepaalde genres horen bepaalde conventies/competenties.

15 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 15 Strategisch-communicatieve vaardigheden communicatiedoelen en informatiebehoeften van doelgroepen

16 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 16 Geven van feedback relevant

17 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 17 De transport-metafoor Zender 'pakt' de boodschap in (in woorden) en verstuurt dat 'pakket' via een transportmiddel (‘kanaal’) naar een ontvanger, die het pakket uitpakt en er de boodschap 'uithaalt'. (Shannon & Weaver 1948)

18 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 18 Kritiek Dat beeld klopt niet voor natuurlijk taalgebruik, omdat woorden erg vaak contextueel verschillende betekenissen kunnen hebben.

19 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 19 Correctie Betekenis zit niet in woorden zelf maar wordt door mensen toegekend in een bepaalde context en binnen een bepaald medium.

20 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 20 ”… who can think and say what to whom in what way, and who or what is excluded from discourse and knowledge". (Hodge 1990: 13).

21 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 21 Goede communicatie? effectiviteit (doeltreffendheid) efficiëntie (doelmatigheid) aanvaardbaarheid (normen)

22 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 22 Jansen e.a. (2004)

23 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 23 Vierzijdige communicatie referentiële aspecten  inhoud, feiten,… expressieve aspecten  informatie over de zender

24 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 24 Expressieve boodschap Heden is door de dienstdoende ambtenaar geconstateerd dat de inhoud van uw huisvuilcontainer, in strijd met artikel 13 van de Gemeentelijke Verordening Huisvuilophaling, het max. vulgewicht van 75 kg te boven ging. Uit oogpunt van serviceverlening is de container niettemin geaccepteerd. In het vervolg zal het niet op correcte wijze aanbieden van containers echter tot gevolg hebben dat deze niet worden geledigd.

25 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 25 Expressieve boodschap Toen wij vandaag uw huisvuilcontainer leegmaakten, merkten wij dat die zwaarder was dan 75 kilo. Dat is niet de bedoeling, want te zware containers zijn slecht voor de gezondheid van de ophalers en ze vergroten de kans op storingen in de apparatuur. Om u niet te ontrieven, hebben we de container niettemin leeggemaakt. Maar wilt u er in het vervolg op letten? Als het opnieuw gebeurt, zullen we de container moeten laten staan.

26 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 26 Expressieve boodschap neutraal enthousiast opdringerig streng behulpzaam zelfverzekerd

27 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 27 Vierzijdige communicatie relationele aspecten  houding van zender t.o.v. ontvanger

28 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 28 Relationele boodschap Een goede toekomst, een goede baan en een prima inkomen? Dan moet je beslist communicatiewetenschap studeren.

29 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 29 Relationele boodschap Communicatievormen maken een stormachtige ontwikkeling door. Internet en andere technologische nieuwigheden leiden steeds weer tot iets nieuws. Als jij daarin geïnteresseerd bent, is communicatiewetenschap echt iets voor jou.

30 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 30 Relationele boodschap CONTENT gebruikt moderne digitale technieken om het uiterste uit uw orgel te halen. De snelheid en de diepte van de tremulant kunnen bijvoorbeeld individueel per manuaal naar uw eigen voorkeur worden ingesteld. Desgewenst kunt u bovendien de stemming van uw instrument aanpassen, zodat u de oude en klassieke meesters op geheel authentieke wijze ten gehore kunt brengen. U kunt kiezen uit gelijkzwevend, middentoon, Pythagoreaans, Werckmeister, Kirnberger en Valotti & Yong.

31 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 31 Vierzijdige communicatie appellerende aspecten  invloed zender op ontvanger

32 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 32 Appellerende boodschap  doelen van zenders  beleidsdoelen  doelen van ontvangers  onduidelijke doelen

33 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 33 Doelen van zenders informatiefinformerenkennis instructiefinstruerenvaardigheden persuasiefovertuigenmening, houding motiverendaanzettengedragswijz. affectiefgevoelens opwekk. emoties

34 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 34 Beleidsdoelen Directe en indirecte: individu organisatie

35 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 35 Doelen van ontvangers ZenderdoelenSymmetr. ontvangerdoelen informerenkennis verwerven, iets weten instruerenvaardigheid verwerven, kunnen overtuigenstandpunt bepalen, iets vinden aanzettenbeslissing nemen, iets doen gevoel. opwek.iets voelen, geëmotioneerd raken

36 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 36 Onduidelijke doelen “Geconstateerd werd dat er geen overzicht bestaat van personen die gerechtigd zijn betalingen van meer dan € 10000 te verrichten.”

37 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 37 Leren communiceren: structureren formuleren (argumenteren)

38 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 38 Leren communiceren rapporteren tekstsoorten mondeling presenteren

39 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 39 Leren communiceren gespreksvoering vergaderen notuleren corresponderen

40 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 40 CURSUS: http://Minerva.Ugent.be/ http://Minerva.Ugent.be/  Jansen, C., Steehouder, M. en M. Gijsen (red) (2004), Professioneel communiceren. Taal en communicatiegids. Houten: Martinus Nijhoff.  Steehouder, M. e.a. (1999), Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff  Elling, R. e.a. (1999), Rapportagetechniek. Groningen: Wolters-Noordhoff.  Willockx, C. (1998), Citeren & refereren. Schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen. Leuven: Garant.  Elling, M.G.M. (1984), De techniek van het schriftelijk rapporteren. Groningen: Wolters-Noordhoff.

41 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 41 Lesoverzicht 4 oktober Inleiding + organisatie cursus 11 oktober Structureren/Mondeling presenteren (dl.1) (opgave taak 1 & 3) 18 oktober Formuleren 25 oktober Formuleren (opgave taak 2) 8 november Rapporteren 22 november Tekstsoorten (+ opgave taak 4)

42 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 42 Lesoverzicht 29 november Afwerken + Mondelinge presentaties (dl 2) 6 december Opdracht 3: mondelinge presentaties 13 december Opdracht 3: mondelinge presentaties 20 december Opdracht 3: mondelinge presentaties 10 januari (inhaaldag mondelinge presentaties)


Download ppt "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden 1ste Bach. Informatica."

Verwante presentaties


Ads door Google