De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DocumentverwerkingP02 Tekstverwerking & Letterafmetingen Prof.Dr.ir. Patrick P. Bergmans Faculteit IngenieursWetenschappen Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DocumentverwerkingP02 Tekstverwerking & Letterafmetingen Prof.Dr.ir. Patrick P. Bergmans Faculteit IngenieursWetenschappen Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 DocumentverwerkingP02 Tekstverwerking & Letterafmetingen Prof.Dr.ir. Patrick P. Bergmans Faculteit IngenieursWetenschappen Universiteit Gent

2 2 Tekstverwerking (1) Tekstverwerking zet de logische structuur naar fysische structuur om; dit wordt ook soms “formatteren” genoemd Tekstverwerking zet de logische structuur naar fysische structuur om; dit wordt ook soms “formatteren” genoemd Hierbij worden een aantal elementen aangewend Hierbij worden een aantal elementen aangewend Algemene gegevens, verbonden aan het document Algemene gegevens, verbonden aan het document Verwerkingparameters, die de globale stijl bepalen Verwerkingparameters, die de globale stijl bepalen Lettersoorten (“fonts”) en lettersoorttabellen Lettersoorten (“fonts”) en lettersoorttabellen Een paragraafverwerker (“typographic engine”) die opeenvolgende paragrafen verwerkt, en ze indeelt in tekstregels Een paragraafverwerker (“typographic engine”) die opeenvolgende paragrafen verwerkt, en ze indeelt in tekstregels

3 3 Tekstverwerking (2) Algemene gegevens zijn, o.m. Algemene gegevens zijn, o.m. Afmetingen van het document Afmetingen van het document Papier en tekstzones Papier en tekstzones Algemene bladschikking (aantal kolommen) Algemene bladschikking (aantal kolommen) Aanwezigheid van extra bladzijden Aanwezigheid van extra bladzijden Inhoudstafel, index Inhoudstafel, index Behandeling van figuren en illustraties Behandeling van figuren en illustraties Behandeling van voetnoten, marginaliën en andere special tekstconstructies Behandeling van voetnoten, marginaliën en andere special tekstconstructies

4 4 Tekstverwerking (3) Verwerkingparameters zijn, o.m. Verwerkingparameters zijn, o.m. Uitvulstijl (links, rechts, gecentreerd of uitgevuld) Uitvulstijl (links, rechts, gecentreerd of uitgevuld) Kan ook per sectie of per paragraaf aangepast worden Kan ook per sectie of per paragraaf aangepast worden Zelfs bij “uitvullen” wordt meestal de laatste regel van een paragraaf links verwerkt Zelfs bij “uitvullen” wordt meestal de laatste regel van een paragraaf links verwerkt Paragraafparameters Paragraafparameters Al dan niet inspringen van eerste regel Al dan niet inspringen van eerste regel Al dan niet inspringen van volgende regels Al dan niet inspringen van volgende regels Paragraafspatiëring (afstand tussen de laatste regel van een paragraaf, en de eerste regel van de volgende paragraaf) Paragraafspatiëring (afstand tussen de laatste regel van een paragraaf, en de eerste regel van de volgende paragraaf) Tabulatiegegevens Tabulatiegegevens

5 5 Tekstverwerking (4) Lettersoorten (“fonts”) zijn bijzonder belangrijk voor de fysische realisatie of reproductie van een document Lettersoorten (“fonts”) zijn bijzonder belangrijk voor de fysische realisatie of reproductie van een document Zij beïnvloeden de leesbaarheid Zij beïnvloeden de leesbaarheid Zij dragen bij tot het esthetische aspect van het document Zij dragen bij tot het esthetische aspect van het document Zij hebben dikwijls een welbepaalde functie, zoals het benadrukken van bepaalde tekstdelen Zij hebben dikwijls een welbepaalde functie, zoals het benadrukken van bepaalde tekstdelen Lettersoorten zijn minstens even belangrijk voor documenten gevisualiseerd op een scherm; speciale lettersoorten worden dikwijls gebruikt Lettersoorten zijn minstens even belangrijk voor documenten gevisualiseerd op een scherm; speciale lettersoorten worden dikwijls gebruikt De technologie van lettersoorten heeft grote vorderingen gekend sedert 20-30 jaren De technologie van lettersoorten heeft grote vorderingen gekend sedert 20-30 jaren Fonts waren vroeger heel duur; worden nu praktisch gratis verdeeld Fonts waren vroeger heel duur; worden nu praktisch gratis verdeeld

6 6 Tekstverwerking (5) De ParagraafVerwerker (PV) (“typographic engine”) De ParagraafVerwerker (PV) (“typographic engine”) Verwerkt paragrafen door de paragraaftekst in regels in te delen Verwerkt paragrafen door de paragraaftekst in regels in te delen Maakt hierbij beroep op regels voor woord- splitsing, indien aangewezen Maakt hierbij beroep op regels voor woord- splitsing, indien aangewezen Bepaalt de hoeveelheid wit tussen woorden Bepaalt de hoeveelheid wit tussen woorden Bepaalt de (X, Y) positie van het eerste karakter van elke regel Bepaalt de (X, Y) positie van het eerste karakter van elke regel Genereert deze gegevens in één of andere genormaliseerde vorm Genereert deze gegevens in één of andere genormaliseerde vorm

7 7 Letterafmetingen (1) Een lettersoort wordt gekenmerkt door Een lettersoort wordt gekenmerkt door Numerieke parameters Numerieke parameters Esthetische parameters Esthetische parameters Numerieke parameters bepalen Numerieke parameters bepalen De grootte van de tekens (hoogte en breedte), en de spatiëring van de tekens De grootte van de tekens (hoogte en breedte), en de spatiëring van de tekens Afmetingen van bepaalde tekenelementen, zoals lengte van kop en staart (zie verder) Afmetingen van bepaalde tekenelementen, zoals lengte van kop en staart (zie verder) Esthetische parameters omvatten Esthetische parameters omvatten Vormgeving van de tekens, die de leesbaarheid beïnvloeden Vormgeving van de tekens, die de leesbaarheid beïnvloeden In zekere mate, de spatiëring van de tekens In zekere mate, de spatiëring van de tekens

8 8 Letterafmetingen (2) Typografische afmetingen (traditioneel) Typografische afmetingen (traditioneel) 1 “Cicero” = 0,166 duim (niet 1/6 duim) 1 “Cicero” = 0,166 duim (niet 1/6 duim) 1 “Punt” = 1/12 van een Cicero 1 “Punt” = 1/12 van een Cicero 1 “Punt” is dus bijna 1/72 duim 1 “Punt” is dus bijna 1/72 duim 1 “Punt” = 0.351367… mm 1 “Punt” = 0.351367… mm Typografische afmetingen (modern) Typografische afmetingen (modern) 1 “Punt” = 1/72 duim 1 “Punt” = 1/72 duim 1 “Punt” = 0.352778… mm 1 “Punt” = 0.352778… mm Afwijking voor de hoogte van een A4 blad is Afwijking voor de hoogte van een A4 blad is 845,3… trad. pt <> 841,9… modern pt (~1/2 %) 845,3… trad. pt <> 841,9… modern pt (~1/2 %)

9 9 Letterafmetingen (3) Het typografische vierkant (“em”) Het typografische vierkant (“em”) Afmeting P (horizontaal en verticaal) worden opgegeven in punten Afmeting P (horizontaal en verticaal) worden opgegeven in punten Dit is niet de afmeting van de letters en tekens Dit is niet de afmeting van de letters en tekens A P P Voetlijn Kophoogte

10 10 Letterafmetingen (4) De breedte van het hele vierkant wordt ingedeeld in een aantal “eenheden” De breedte van het hele vierkant wordt ingedeeld in een aantal “eenheden” Er zijn verschillende eenhedenstelsels: 8, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 64, 256, 65536, enz. Er zijn verschillende eenhedenstelsels: 8, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 64, 256, 65536, enz. Vierkant: 18 eenh; A: 13 eenh, W: 17 eenh Vierkant: 18 eenh; A: 13 eenh, W: 17 eenh AIW 13 eenh6 eenh17 eenh

11 11 Letterafmetingen (5) xi p 10 eenh5 eenh9 eenh hf 0 10 eenh8 eenh 9 eenh = 1/2 vierkant

12 12 Letterafmetingen (6) x p 10 eenh9 eenh hf 10 eenh8 eenh Voetlijn Koplijn x-hoogte Staartlijn Kopletters b d f h k l t Staartletters f g j p q y

13 13 Letterafmetingen (7) De afmeting van het vierkant (niet van de letters zelf) wordt dikwijls “korps” of “korpsgrootte” genoemd (in punten) De afmeting van het vierkant (niet van de letters zelf) wordt dikwijls “korps” of “korpsgrootte” genoemd (in punten) Enkele berekeningsvoorbeelden Enkele berekeningsvoorbeelden Letter W (17 eenh), in korpsgrootte 24 pt Letter W (17 eenh), in korpsgrootte 24 pt is (17/18)*24 pt breed (t.t.z. 7,996… mm) is (17/18)*24 pt breed (t.t.z. 7,996… mm) Letter I (5 eenh), in korpsgrootte 12 pt Letter I (5 eenh), in korpsgrootte 12 pt is (5/18)*12 pt breed (t.t.z. 1,176… mm breed) is (5/18)*12 pt breed (t.t.z. 1,176… mm breed)

14 14 Letterafmetingen (8) Voor wat de verticale regelafstand betreft, spelen de individuele letterhoogtes geen rol Voor wat de verticale regelafstand betreft, spelen de individuele letterhoogtes geen rol Conceptueel plaatst men “vierkanten” boven elkaar Conceptueel plaatst men “vierkanten” boven elkaar De regelafstand is dus normaal gelijk aan de hoogte van het vierkant = korpsgrootte De regelafstand is dus normaal gelijk aan de hoogte van het vierkant = korpsgrootte Dit is natuurlijk eveneens de afstand tussen opeenvolgende basislijnen Dit is natuurlijk eveneens de afstand tussen opeenvolgende basislijnen Soms maakt men de regelafstand kleiner of groter dan het korps (zie verder) Soms maakt men de regelafstand kleiner of groter dan het korps (zie verder)

15 15 Letterafmetingen (9) xi p hf 0 Normale aansluiting van karakters en regels Normale aansluiting van karakters en regels Karakters worden horizontaal aan elkaar geplaatst, opgelijnd op de basislijn Karakters worden horizontaal aan elkaar geplaatst, opgelijnd op de basislijn Regels worden op elkaar gestapeld Regels worden op elkaar gestapeld

16 16 Letterafmetingen (10) xi p hf 0 Regelafstand R (in punten uitgedrukt) groter dan korps K (eveneens in punten) Regelafstand R (in punten uitgedrukt) groter dan korps K (eveneens in punten) Hiermee ontstaat extra wit tussen regels Hiermee ontstaat extra wit tussen regels R kan ook (iets) kleiner dan K ingesteld worden R kan ook (iets) kleiner dan K ingesteld worden Bvb. bij teksten alleen met hoofd- letters (geen nood voor ruimte voor staartletters) Bvb. bij teksten alleen met hoofd- letters (geen nood voor ruimte voor staartletters) KR

17 17 Letterafmetingen (11) xi p hf 0 Eventuele bijkomende karakterspatiëring wordt uitgedrukt in eenheden van het vierkant (positieve kerning) Eventuele bijkomende karakterspatiëring wordt uitgedrukt in eenheden van het vierkant (positieve kerning) Negatieve karakter- spatiëring kan ook (negative kerning) Negatieve karakter- spatiëring kan ook (negative kerning) In beide gevallen kan dit In beide gevallen kan dit Voor hele delen van een tekst Voor hele delen van een tekst Voor individuele karakterparen, in functie van hun vorm (bvb. letters A en V) Voor individuele karakterparen, in functie van hun vorm (bvb. letters A en V)


Download ppt "DocumentverwerkingP02 Tekstverwerking & Letterafmetingen Prof.Dr.ir. Patrick P. Bergmans Faculteit IngenieursWetenschappen Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google