De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inferentie voor regressie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inferentie voor regressie"— Transcript van de presentatie:

1 Inferentie voor regressie
Hoofdstuk 10 Inferentie voor regressie

2 Beschrijvende hulpmiddelen van H2 voorafgaand aan deze analyses
In H2 : kleinste kwadraten regressielijn: y = a + bx a constante b helling Nu weten we : op basis van steekproef schatting maken over populatie : Bv. Op basis van x schatten we µ

3 Zelfde principe voor regressielijn :
a + bx Wordt : b0 + b1x Schatter van : 0 + 1 x Waarbij : Constante b0 van de aangepaste lijn (data) een schatter is van de constante 0 van de populatielijn Helling b1van de aangepaste lijn een schatter is van de helling 1 van de populatielijn

4 Enkelvoudige lineaire regressie :
2 kwantitatieve variabelen : X is een verklarende variabele (OV) Y is een te verklaren variabele (AV) Meervoudige lineaire regressie : Meer dan 2 kwantitatieve variabelen waarbij Y is een te verklaren variabele Meerdere verklarende variabelen  Volgend jaar

5 10. 1. Enkelvoudige lineaire regressie A
10.1. Enkelvoudige lineaire regressie A. Statistisch model voor lineaire regressie Bij t-testen hebben we gezien x1 (bv. experimentele gr.) en x2 (bv. controlegr)  Voorspellers van µ1 en µ2

6 Bij lineaire regressie niet twee maar veel meer veranderingen in de vele verwachtingen µy bij veranderingen in x Deze verwachtingen µy liggen bij LINEAIRE regressie allen op een rechte lijn als we ze uitzetten tegenover x De regressielijn van de populatie is : µy = 0 + 1 x

7 B. Gegevens voor enkelvoudige lineaire regressie
Uit de data : We hebben x en y Voor elke waarde van x zal de te verklaren variabele y variëren volgens een normaalverdeling en een vaste standaardafwijking  op basis waarvan we µy krijgen Zodat µy = 0 + 1 x

8 WAARNEMING = AANPASSING + RESIDU
AANPASSING is de theoretische regressielijn gedefinieerd door 0 + 1 x RESIDU zijn de afwijkingen, de ruis, voorgesteld door Epsilon () die maken dat de waargenomen x,y waarden niet op een rechte lijn liggen yi = 0 + 1 xi + i De afwijkingen i worden verondersteld onafhankelijk te zijn met verwachting 0 en st.dev. 

9 C. Schatting van de regressieparameters
Niet rekenen, enkel met SPSS Regression : dependent – independent Unstandardized coëff : constant = b0 verklarende = b1

10 D. Betrouwbaarheidsintervallen en significantietoetsen
Ook uit computeroutput Bij Unstandardized coëff : constant = b0 verklarende = b1 steeds ook standaard error en 95% betrouwbaarheidsinterval voor b0 en voor b1

11 H0 : 0 = 0 Het is in µy = 0 + 1 x de verwachte reactie van y als x gelijk is aan 0 Dit is meestal NIET interessant, dus t-waarde die in de output hierbij hoort is meestal niet relevant H0 : 1 = 0 Dan houden we in µy = 0 + 1 x enkel µy = 0 over µy = 0 betekent dat de verwachting van y niet varieert met x, er is geen lineaire samenhang tussen x en y,  y kan niet voorspeld worden

12 Ha : 1  0 (dit is het tweezijdig alternatief)
Wil zeggen : er is geen samenhang tussen x en y Ha : 1  0 (dit is het tweezijdig alternatief) Ha : 1 < 0 of 1 > 0 (dit is het eenzijdig alternatief) = negatief of positief verband

13 Vervolgens kijken in Tabel E
Opnieuw toetsen met behulp van t-waarde met (n-2) vrijheidsgraden b1 t = ___________ uit output halen en berekenen SEb1 Vervolgens kijken in Tabel E SE : standaardfout t-waarde in output aflezen + p waarde

14 Voorbeeld : gemiddelde lengte naar leeftijd
leeftijd in maanden lengte in cm

15 Regression : Coefficients t Sig. Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 64, , ,709 ,000 LEEFTIJD , ,021 , ,665 ,000 a Dependent Variable: LENGTE

16 E. Inferentie voor correlatie
sterkte en richting van lineaire samenhang GEEN verklarende – te verklaren variabelen Steekproefcorrelatie r en populatiecorrelatie  (rho) x en y moeten gezamenlijk normaal zijn

17 Ha :  < 0 (negatieve correlatie)
tweezijdige toetsing Ha :  < 0 (negatieve correlatie) of Ha :  > 0 (positieve correlatie) eenzijdige toetsing

18 r n - 2 t = 1 – r2 en in Tabel D met n – 2 vrijheidsgraden Via computeroutput bivariate correlatie : geeft de correlatiecoëfficiënt en p-waarde = tweezijdige toetsing

19 Verband tussen correlatie en regressie
Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt, r2 is de variatie in y waarden die verklaard worden door de kleinste-kwadratenregressie van y op x bv. r = dus r2 = 0.41 of 41% van de variatie van een van de variabelen wordt verklaard door de lineaire regressie op de andere variabele r2 wordt veel gebruikt omdat het een directe maat is voor het succes van een regressie

20 sy b1 = r sx => De correlatie is gelijk aan 0 als de helling 0 is en omgekeerd


Download ppt "Inferentie voor regressie"

Verwante presentaties


Ads door Google