De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databanken by Steven Stinis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databanken by Steven Stinis."— Transcript van de presentatie:

1 Databanken by Steven Stinis

2 Support op http://inf4serv.rug.ac.be/~sstinis/AILO/ vind je
slides oefeningen via

3 Je mag (bijna) alles vragen

4 Doelstellingen 1. Basisbegrippen
weten wat een databank is, de samenstelling van een tabel inzien weten hoe records uniek kunnen geadresseerd worden tabellen aanmaken met hun eigenschappen en validatie data toevoegen, wijzigen en verwijderen

5 Doelstellingen (vervolg)
tabelstructuren wijzigen een overzicht van de operatoren, expressies en functies geven (verband met de programmeeromgeving) data sorteren, zoeken in een tabel 2. Opstellen van query’s zoeken op basis van vaste criteria

6 Nadruk op vaardigheden (skills)

7 1. Basisbegrippen

8 Wat is een databank? data bank op een zinvolle manier “gestructureerd”
def: een verzameling van niet vluchtige gegevens die door toepassingen wordt aangesproken

9 Relationele databank de data wordt steeds voorgesteld a.h.v. tabellen
de gebruiker kan m.b.v. operators tabellen omzetten naar nieuwe tabellen de verschillende tabellen worden door relaties verbonden

10 Voordelen compact zeer snel maakt geen fouten
vermijden dubbele opslag en foutieve gegevens up-to-date informatie voor velen tegelijk toegankelijk veiligheidsregels zijn afdwingbaar op lange termijn goedkoper en correcter

11 Nadelen (implementatie)
moeilijk vraagt veel tijd duur veel onderhoud (nooit af)

12 Databankonderhoud

13 Onderdelen van een databank
tabel record / rij / groep attribuut / kolom / veld waarde cardinaliteit

14 Oefening: Juist of Fout?
alle rijen hebben dezelfde attributen alle records van dezelfde tabel hebben dezelfde waarden minstens 1 veld is verschillend voor elke record minstens 1 record heeft voor elke kolom een waarde #waarden = #records * #attributen

15 Intermezzo MS Access

16 Motivatie best gekende meest gebruikte meest beschikbare
zeer gebruiksvriendelijk (GUI) bevat SQL-view

17 Gebruiksklaar

18 Introductie database (databank) menu’s database toolbar
datasheet-view (gegevensblad) design-view (ontwerpblad) Help Topics: Index the (often annoying but sometimes usefull) paperclip

19 Oefening: Access benoem de tabellen en geef telkens hun cardinaliteit (hoeveel records heeft elke tabel?) hoeveel attributen heeft elke tabel? hoeveel waarden zijn er?

20 Access: te moeilijk?

21 Records adresseren vereiste: records zijn uniek over een verzameling van attributen, deze attributen vormen de ... sleutel tijdelijk: geldt op die moment (toevallig) permanent: zal altijd gelden index versnelt zoekopdrachten

22 Oefening zoek een zinvolle sleutel voor persoonsgegevens, biblitotheek, auto, ... bepaal alle mogelijke sleutels (deze sleutels noemen we de kandidaatsleutels) zijn deze tijdelijk of permanent? kies hieruit de naar jouw mening meest geschikte permanente sleutel (deze sleutel is jouw hoofdsleutel) welke indexen lijken je zinvol?

23 Tabellen aanmaken Design View op het niveau van de velden:
veldnamen (cfr. variabele-naam) veldtypes (cfr. datatype) veldeigenschappen (cfr. voorstelling getal) veldvalidatie (cfr. “if age < 0 then error”) op het niveau van de tabel: tabeleigenschappen tabelvalidatie

24 Werkwijze in Access (ontwerp)
we gaan naar de “tabellenlijst” we klikken op “New” en selecteren de Design View hier kunnen we de kenmerken van onze tabel bepalen (Data Definition)

25 Data Manipulation data toevoegen wijzigen verwijderen

26 Werkwijze in Access (gegevensblad)
we gaan naar de “tabellenlijst” we dubbelklikken op onze eerder ontworpen tabel (Datasheet View) hier kunnen we de inhoud van onze tabel manipuleren

27 Access: oefening maak zelf een tabel aan met gegevens van je klasgenoten in welke “Views” en waar in die “Views” vind je: veldnamen veldtypes veldeigenschappen veldvalidatie tabeleigenschappen tabelvalidatie

28 Access: oefening (vervolg)
zorg voor zinvolle veldnamen zinvolle veldtypes

29 Als het niet echt of echt niet lukt

30 Tabelstructuur de tabelstructuur bepaalt de weergave, de presentatie van de tabel we kunnen deze in de Datasheet View aanpassen (o.a. m.b.v. de rechter muisknop) dit omvat o.a. het font, font grootte, font stijl de kolombreedtes, de zichtbaarheid van de kolommen, … idem voor de rijen

31 Operatoren, expressies en functies
voor het maken van Validation Rules maken we gebruik van de “expression builder” (rechter muisknop) we kunnen er kiezen uit built-in functions constants operators user functions

32 Use it or lose it

33 Access: oefening breid de eerder gemaakte databank uit met:
veldeigenschappen veldvalidatie

34 Sorteren, zoeken en filteren
Sort (rechter muisknop) Find (Ctrl-F) Filter (rechter muisknop)

35 Access: oefening sorteer je tabel op voornaam
zoek een persoon met als voornaam Steven (waar zit hier de adder? (de oplossing is niet “onder het gras”))

36 2. Opstellen van query’s

37 Wat is een query? een query is een zoekopdracht die inwerkt op 1 of meerdere tabellen en zijn resultaten weergeeft in een tabel, verschillende criteria kunnen meegegeven worden voor queries wordt gebruik gemaakt van de SQL-standaard vb.: SELECT naam FROM personen

38 Werkwijze in Access (ontwerp)
a.h.v. de Design View kunnen we eenvoudig queries aanmaken SQL kennis is hiervoor niet vereist we kunnen wel eens een kijkje nemen in de SQL View, om te zien welke code we gegenereerd hebben

39 Zoeken op basis van vaste criteria
vb.: geef alle personen die Annick heten geef de oudste persoon

40 Verslaafd aan computers


Download ppt "Databanken by Steven Stinis."

Verwante presentaties


Ads door Google