De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databanken by Steven Stinis. Support n op vind je – slides – oefeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databanken by Steven Stinis. Support n op vind je – slides – oefeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Databanken by Steven Stinis

2 Support n op http://inf4serv.rug.ac.be/~sstinis/AILO/ vind je http://inf4serv.rug.ac.be/~sstinis/AILO/ – slides – oefeningen n email via Steven.Stinis@rug.ac.be

3 Je mag (bijna) alles vragen

4 Doelstellingen n 1. Basisbegrippen – weten wat een databank is, de samenstelling van een tabel inzien – weten hoe records uniek kunnen geadresseerd worden – tabellen aanmaken met hun eigenschappen en validatie – data toevoegen, wijzigen en verwijderen

5 Doelstellingen (vervolg) – tabelstructuren wijzigen – een overzicht van de operatoren, expressies en functies geven (verband met de programmeeromgeving) – data sorteren, zoeken in een tabel n 2. Opstellen van query’s – zoeken op basis van vaste criteria

6 Nadruk op vaardigheden (skills)

7 1. Basisbegrippen

8 Wat is een databank? n data n bank n op een zinvolle manier “gestructureerd” n def: een verzameling van niet vluchtige gegevens die door toepassingen wordt aangesproken

9 Relationele databank n de data wordt steeds voorgesteld a.h.v. tabellen n de gebruiker kan m.b.v. operators tabellen omzetten naar nieuwe tabellen n de verschillende tabellen worden door relaties verbonden

10 Voordelen n compact n zeer snel n maakt geen fouten n vermijden dubbele opslag en foutieve gegevens n up-to-date informatie n voor velen tegelijk toegankelijk n veiligheidsregels zijn afdwingbaar n op lange termijn goedkoper en correcter

11 Nadelen (implementatie) n moeilijk n vraagt veel tijd n duur n veel onderhoud (nooit af)

12 Databankonderhoud

13 Onderdelen van een databank n tabel n record / rij / groep n attribuut / kolom / veld n waarde n cardinaliteit

14 Oefening: Juist of Fout? n alle rijen hebben dezelfde attributen n alle records van dezelfde tabel hebben dezelfde waarden n minstens 1 veld is verschillend voor elke record n minstens 1 record heeft voor elke kolom een waarde n #waarden = #records * #attributen

15 Intermezzo MS Access

16 Motivatie n best gekende n meest gebruikte n meest beschikbare n zeer gebruiksvriendelijk (GUI) n bevat SQL-view

17 Gebruiksklaar

18 Introductie n database (databank) n menu’s n database toolbar n datasheet-view (gegevensblad) n design-view (ontwerpblad) n Help Topics: Index n the (often annoying but sometimes usefull) paperclip

19 Oefening: Access n benoem de tabellen en geef telkens hun cardinaliteit (hoeveel records heeft elke tabel?) n hoeveel attributen heeft elke tabel? n hoeveel waarden zijn er?

20 Access: te moeilijk?

21 Records adresseren n vereiste: records zijn uniek over een verzameling van attributen, deze attributen vormen de... n sleutel – tijdelijk: geldt op die moment (toevallig) – permanent: zal altijd gelden n index – versnelt zoekopdrachten

22 Oefening n zoek een zinvolle sleutel voor persoonsgegevens, biblitotheek, auto,... n bepaal alle mogelijke sleutels – (deze sleutels noemen we de kandidaatsleutels) – zijn deze tijdelijk of permanent? n kies hieruit de naar jouw mening meest geschikte permanente sleutel – (deze sleutel is jouw hoofdsleutel) n welke indexen lijken je zinvol?

23 Tabellen aanmaken n Design View n op het niveau van de velden: – veldnamen (cfr. variabele-naam) – veldtypes (cfr. datatype) – veldeigenschappen (cfr. voorstelling getal) – veldvalidatie (cfr. “if age < 0 then error”) n op het niveau van de tabel: – tabeleigenschappen – tabelvalidatie

24 Werkwijze in Access (ontwerp) n we gaan naar de “tabellenlijst” n we klikken op “New” n en selecteren de Design View n hier kunnen we de kenmerken van onze tabel bepalen (Data Definition)

25 Data Manipulation n data – toevoegen – wijzigen – verwijderen

26 Werkwijze in Access (gegevensblad) n we gaan naar de “tabellenlijst” n we dubbelklikken op onze eerder ontworpen tabel (Datasheet View) n hier kunnen we de inhoud van onze tabel manipuleren

27 Access: oefening n maak zelf een tabel aan met gegevens van je klasgenoten n in welke “Views” en waar in die “Views” vind je: – veldnamen – veldtypes – veldeigenschappen – veldvalidatie – tabeleigenschappen – tabelvalidatie

28 Access: oefening (vervolg) n zorg voor – zinvolle veldnamen – zinvolle veldtypes

29 Als het niet echt of echt niet lukt

30 Tabelstructuur n de tabelstructuur bepaalt de weergave, de presentatie van de tabel n we kunnen deze in de Datasheet View aanpassen (o.a. m.b.v. de rechter muisknop) n dit omvat o.a. – het font, font grootte, font stijl – de kolombreedtes, de zichtbaarheid van de kolommen, … – idem voor de rijen

31 Operatoren, expressies en functies n voor het maken van Validation Rules maken we gebruik van de “expression builder” (rechter muisknop) n we kunnen er kiezen uit – built-in functions – constants – operators – user functions

32 Use it or lose it

33 Access: oefening n breid de eerder gemaakte databank uit met: – veldeigenschappen – veldvalidatie

34 Sorteren, zoeken en filteren n Sort (rechter muisknop) n Find (Ctrl-F) n Filter (rechter muisknop)

35 Access: oefening n sorteer je tabel op voornaam n zoek een persoon met als voornaam Steven (waar zit hier de adder? (de oplossing is niet “onder het gras”))

36 2. Opstellen van query’s

37 Wat is een query? n een query is een zoekopdracht die inwerkt op 1 of meerdere tabellen en zijn resultaten weergeeft in een tabel, verschillende criteria kunnen meegegeven worden n voor queries wordt gebruik gemaakt van de SQL-standaard n vb.: – SELECT naam – FROM personen

38 Werkwijze in Access (ontwerp) n a.h.v. de Design View kunnen we eenvoudig queries aanmaken n SQL kennis is hiervoor niet vereist n we kunnen wel eens een kijkje nemen in de SQL View, om te zien welke code we gegenereerd hebben

39 Zoeken op basis van vaste criteria n vb.: – geef alle personen die Annick heten – geef de oudste persoon

40 Verslaafd aan computers


Download ppt "Databanken by Steven Stinis. Support n op vind je – slides – oefeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google