De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010

2 Georges Maebe CP Dienst strategische analyse Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) tel. 056 27 11 66 email georges.maebe@pzvlas.be puma georges.maebe.1400@mai11420101.pol.be

3 Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

4 Doel van de Querytool Een ISLP-gebruiker op een eenvoudige manier toelaten om gegevens op te vragen uit de database dossierbeheer Een interfase ter beschikking stellen voor het genereren van SQL-code die de database dossierbeheer bevraagt. … of anders uitgedrukt

5 Doel van de Querytool Aan de hand van “selectiecriteria” gaat de gebruiker gegevens opvragen. Met die selectiecriteria bepaal ik 2 zaken : Welke gegevens wil ik in het eindresultaat Welke filters moeten er gebruikt worden om die resultatenlijst te beperken

6 Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

7 Functionele opbouw en werking Opbouw van de database Gegevens binnen één tabel zijn opgeslagen in velden. Een specifiek aantal velden samen vormen de unieke “sleutel” voor de tabel. Vb: in de tabel afhandeling is die unieke sleutel opgebouwd uit de 3 velden eltype = elementtype eljaar = elementjaar elnr = elementnummer

8 Functionele opbouw en werking Opbouw van de database In ISLP (dossierbeheer) kunnen we de tabellen in 5 hoofdgroepen onderscheiden A.Tabellen op niveau dossier B.Tabellen op niveau element C.Tabellen op niveau object D.Tabellen op niveau koppeling / relatie Tabel kopobject Tabel relatie Tabel link_toewijz (ing) E.Tabellen op niveau codes

9 Functionele opbouw en werking Functionele werking querytool De querytool beschouwt alle soorten tabellen (dossier/ element/objecten) als afzon- derlijke objecten.

10 Functionele opbouw en werking Functionele werking querytool Opbouw gebeurt in 4 stappen A.Registratie van de queryREG B.Invoeren van de selectiecriteria het gedeelte velden (resultaten) het gedeelte criteria (filters) C.Uitvoeren van de queryRUN eventuele parameters toevoegen D.Bekijken van het resultaatDONE

11 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen

12 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Menusturing

13 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query

14 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query

15 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen “Selectiecriteria”

16 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Velden

17 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Naast de velden kunnen ook een aantal functies toegevoegd worden Zoals : (meest gebruikte)  Uniek  Aantal  Groeperen volgens  Sorteren volgens  Oplopend  Aflopend

18 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen

19 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria Operatoren

20 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria Waarden

21 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria en functies Koppeltypes

22 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met Verenigen met Koppelen met Relatie met Toewijzing met

23 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met: de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten (via de gemeenschappelijke sleutelvelden) Verenigen met: records van het eerste object worden gecombineerd met overeenkomstige records van het gekoppelde object 1 op ~ relatie 1 op 1 relatie

24 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppelen met: Koppeltype waarbij de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten en waarbij de koppelingen (via de tabel koppelobject) worden weerhouden tss 2 objecten Dit verondersteld dat de koppelingen tussen de objecten juist gelegd zijn in de database Koppeltypes

25 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Relatie met: Koppeltype waarbij alle relaties tussen de elementen worden weerhouden tussen 2 objecten Toewijzing met: Werkt analoog als functie relatie met maar beperkt zich enkel tot de objecten ‘melding’, ‘toewijzing’, ‘interventie’ Koppeltypes

26 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Tijd

27 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Jaar Parameters varieren volgens het type veld

28 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Nooit vergeten de parameter toe te voegen met de “plusknop” Datum

29 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat Op scherm

30 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat In een bestand wordpad excel (!)

31 Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat

32 Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

33 Gebruik van de Querytool 2 methodes worden gebruikt Opvragingen en koppelingen leggen in de query zelf Opvragingen van gegevens per tabel (koppelingen leggen in een externe toepassing zoals Access of Spss)

34 Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

35 Voorbeelden Voorbeeld 1 Maak een lijst van de aanvankelijke pv’s (gerechtelijk niet verkeer) van vorig jaar.

36 Voorbeeld 1 Voorbeelden

37 Voorbeeld 2 Geef het “aantal” aanvankelijke verkeersongevallen van vorige jaar. Voorbeelden

38 Voorbeeld 2 Resultaat is 1 getal Je kan ook het object verkeersongevallen gebruiken Voorbeelden

39 Voorbeeld 3 Geef een lijst met de dossier waar een tekst werd opgenomen. Voorbeelden

40 Voorbeeld 3 Voorbeelden

41 Voorbeeld 3 Voorbeelden

42 Voorbeeld 4 Geef een lijst met de aanvankelijke pv-nummers van de verkeersongevallen van 2010, samen met de betrokkenen (naam en voornaam) en hun vervoer- middelen (aard en nummerplaat). Voorbeelden

43 Voorbeeld 4 Voorbeelden

44 Voorbeeld 4 Resultaten zijn verdubbeld ! Voorbeelden

45 Voorbeeld 4 Voorbeelden

46 Voorbeeld 4 Voorbeelden

47 Voorbeeld 5 Opzoeken van “unieke waarden” in de tabellen. - codes - benamingen - … Voorbeelden

48 Voorbeeld 5 Voorbeelden

49 Voorbeeld 5 Voorbeelden

50 Voorbeeld 5 Voorbeelden

51 Voorbeeld 6 Voorbeelden Tel alle vastgestelde verkeers- inbreuken voor 2010 gesorteerd volgens soort en kategorie.

52 Voorbeeld 6 Voorbeelden

53 Voorbeeld 6 Voorbeelden

54 Voorbeeld 7 Voorbeelden Dagelijks opzoeken van administratief aangehouden of gearresteerde personen.

55 Voorbeeld 7 - aanhouding Voorbeelden

56 Voorbeeld 7 Voorbeelden

57 Voorbeeld 7 - arrestatie Voorbeelden

58 Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

59 Een query stapstgewijs opbouwen. (van eenvoudig naar complex) Heel logisch denken, vooral bij het leggende van de koppelingen. De output van een query kan slechts resultaten geven die in de eigen data aanwezig zijn. (volledige nationale tabellen kan men niet opvragen) Parameters en operatoren altijd invullen.

60 Annuleren van een query kan vlotter bij BAT dan bij INT. Bekijk de SQL-code tijdens de opbouw en bij problemen. Test op verschillende objecten die een- zelfde resultaat moeten geven. (Element VO – Afhandeling VO – Object VO) Kontroleer op ongewenste “dubbele” records. Nuttige tips

61 Kontroleer het aantal records in de output. (soms treden geheugenproblemen op of problemen met volumes van de output) Fouten bij de uitvoering van een query (error – ERR) kan men “deels” opsporen met “visualiseren logbestand” en vervol- gens de SQL-code bekijken. Nuttige tips

62

63 Gebruik van de tabel historiek bij het berekenen van doorlooptijden. Nuttige tips

64

65 Inhoud van de uiteenzetting ……… Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips Vragen ?


Download ppt "ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google