De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profileringsruimte CRU2006 In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken 4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk 4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profileringsruimte CRU2006 In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken 4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk 4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk."— Transcript van de presentatie:

1 Profileringsruimte CRU2006 In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken 4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk 4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk 4A + 4B: 17 april t/m 4 julicursussen halftime 10 wk Inschrijving periode 4 UU start op 12 februari http://www.uu.nl/inschrijfperiodes Inschrijving studenten GNK op cursussen GNK gaat via een webapplicatie die studenten indeelt naar voorkeur. Opening webapplicatie in januari; wordt via mail, website en infoscherm bekend gemaakt. ZHB 2GZC 2Circ 3Stofw2ZHB 3G&OKeuze 4A Keuze 4B PLO KLO Studiereflectie en Portfolio

2 9.00-10.45h A1B1A4C6D4 11.00-12.45h A2B2A5C7D5 13.15-15.00h C1C4D1B3D6 15.15-17.00h C2C5D2B4D7 VrMaDiWoDo Timeslots UU Gebruikte combi voor keuzecursussen GNK: –AD: ma-morgen, woensdag, vrijdag –BC: ma-middag, dinsdag, donderdag

3 Waarom UU-inschrijfperiodes? GNK studenten hebben voor dit studieonderdeel ook de mogelijkheid om een cursus aan een andere faculteit te volgen. Daarnaast kunnen studenten van andere faculteiten bij de opleiding Geneeskunde een cursus volgen, indien er plaats is en er voldoende voorkennis aanwezig is. Zie Onderwijscatalogus http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/diensten/homeubend/universitairebes/oud/cta/fpo o/osiris/universitaireond/19080main.html

4 Commissie Keuzecursussen CRU2006 Dr. A.L. Bootsma, opleidingscoördinator CRU, voorzitter Drs. E.H. van Lopik, secretaris Dr. S.S.L. Mol, huisartsengeneeskunde Dr. H.A.M. Voorbij, arts klinische chemie Drs. Th.E. Fick, examinator keuzeonderwijs CRU’99 Dr. M.A.F.M. Gerrits, medecoördinator Keuzeonderwijs jaar 4 en 5 Gerbrand Zoet, student lid

5 Voorlopig aanbod Keuzecursussen Geneeskunde CRU2006 Houd de website Geneeskunde in de gaten! Clinical and preventive nutrition Dr.ir. N.M. de Roos, n.deroos@umcutrecht.nln.deroos@umcutrecht.nl Complementaire zienswijzen in de zorg Drs. van der Bie, E-mail:guusvanderbie@planet.nl De praktijk van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de neurologie Dr. J. E.Hoogendijk, j.hoogendijk@umcutrecht.nlj.hoogendijk@umcutrecht.nl Diversiteit in preventie, ziekte en zorg Dr. M.E. van Baar email : m.e.vanbaar@umcutrecht.nlm.e.vanbaar@umcutrecht.nl Forensische geneeskunde R.W. Haneveld, r.w.haneveld@umcutrecht.nlr.w.haneveld@umcutrecht.nl Functie en dysfunctie van de hersenen Dr. M.A.F.M. Gerrits m.a.f.m.gerrits-5@umcutrecht.nlm.a.f.m.gerrits-5@umcutrecht.nl

6 Geneeskunde van de toekomst Prof. Dr. A.Hagenbeek, a.hagenbeek@umcutrecht.nla.hagenbeek@umcutrecht.nl Gezondheidsrecht mw mr M.C.I.H.Biesaart, m.c.i.h.biesaart@umcutrecht.nlm.c.i.h.biesaart@umcutrecht.nl Handletsels T.A.P. Roeling, t.a.p.roeling@umcutrechtt.a.p.roeling@umcutrecht Hart en Vaatziekten dr. H.A.M. Voorbij, rvoorbij@umcutrecht.nlrvoorbij@umcutrecht.nl Intestinal barrier function and autoimmune diseases Prof. Dr. L.M.A. Akkermans, l.m.a.akkermans@umcutrecht.nll.m.a.akkermans@umcutrecht.nl Klinische genetica Dr. R.B. van der Luijt r.b.vanderluijt@umcutrecht.nlr.b.vanderluijt@umcutrecht.nl Laboratoriumgeneeskunde dr. H.A.M. Voorbij, rvoorbij@umcutrecht.nlrvoorbij@umcutrecht.nl Labskills course Dr. H. Snippe, h.snippe@umcutrecht.nlh.snippe@umcutrecht.nl

7 Luchtwegaandoeningen, wat doet de huisarts ermee? Dr. Saskia Mol, s.s.l.mol@umcutrecht.nls.s.l.mol@umcutrecht.nl Moleculaire pathologie Dr R.A de Weger en Dr. H.F.J. Dullens, r.deweger@umcutrecht.nlr.deweger@umcutrecht.nl en h.f.j.dullens@umcutrecht.nlh.f.j.dullens@umcutrecht.nl Ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen van de hersenen Dr. M.A.F.M. Gerrits m.a.f.m.gerrits-5@umcutrecht.nl Palliatieve zorg Dr. A. de Graeff A.deGraeff@umcutrecht.nlA.deGraeff@umcutrecht.nl Pijn Dr. G.J. Groen, g.j.groen@umcutrecht.nlg.j.groen@umcutrecht.nl Revalidatie- en sportgeneeskunde J.W. Gorter, j.w.gorter@dehoogstraat.nlj.w.gorter@dehoogstraat.nl Treatment of infectious diseases Dr. H.S.L.M. Nottet, h.s.l.m.nottet@umcutrecht.nlh.s.l.m.nottet@umcutrecht.nl Zorgmanagement in een multidisciplinair perspectief. dr. D.P. Ravelli, DP.Ravelli@wxs.nlDP.Ravelli@wxs.nl

8 Aangeboden door extern / in ontwikkeling Essentials of Entrepreneurship in Medicine (Faculteit Economie) Wordt bij voldoende belangstelling aangeboden Info en enquête: bij stand in foyer Farmacogenetica (onzeker op dit moment) Prof. Dr. D.J. de Wildt d.j.dewildt@umcutrecht.nld.j.dewildt@umcutrecht.nl

9 Regels voor indeling De opleiding gaat uit van het principe ‘eigen studenten eerst’, vanwege de verantwoordelijkheid voor de eigen studenten. Tot het einde van de inschrijfperiode wordt 10% van de capaciteit vrijgehouden voor externe studenten. Inschrijven gebeurt via internet (webapplicatie). Het programma deelt vervolgens studenten in OSIRIS in op voorkeur (3 voorkeuren in volgorde aangeven). Studenten kunnen hun kans op plaatsing op meest gewenste cursus monitoren en tijdens inschrijfperiode van voorkeur veranderen.

10 Kiezen voor een cursus bij andere opleiding UU Het cursusaanbod binnen de UU is beschreven in de onderwijscatalogus. Alle cursussen op (minimaal) niveau 2 (verdiepend) mogen worden gevolgd, als de studenten door de betreffende opleiding worden toegelaten. Zie Onderwijscatalogus http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/diensten/homeubend/universitairebes/oud/cta/fpoo/osiris/universita ireond/19080main.html Wanneer studenten een cursus binnen de UU op niveau 1 willen volgen, dienen zij toestemming te vragen aan de Bachelorexamencommissie. Secretaris: Yvonne van der Lek: y.vanderlek@umcutrecht.nly.vanderlek@umcutrecht.nl Studenten die zijn toegelaten op cursussen elders in UU moeten dit melden bij Yvonne van der Lek of bij: studentenbalie@umcutrecht.nl

11 Kiezen voor een cursus bij andere universiteiten Wanneer studenten een cursus buiten de UU willen volgen, dienen zij toestemming te vragen aan de examencommissie en cursusinfo (ook financieel) overleggen. De student moet vervolgens zelf zorgen dat hij/zij toegelaten wordt tot het betreffende onderwijs en na afloop een schriftelijk bewijs van de beoordeling inleveren bij Onderwijszaken.

12 Voetangels en klemmen De praktijk leert dat interuniversitaire uitwisseling van studenten lastig is door de verschillende roosterperiodes van de universiteiten.

13 Randvoorwaarden keuzecursussen elders Bij het volgen van een cursus elders geldt: Dat de student een cursus volgt; Dat de bewijslast van cursus/ inhoud/ niveau bij de student ligt; Dat een student niet meer dan 7.5 ECTS krijgt per cursus, ook als de studielast hoger is; Dat wij een cursus met studielast< 7.5 ECTS niet aanvullen; Dat de cursus geen (ook niet deels) overlap heeft met verplicht onderwijs CRU2006;

14 Studeren in het buitenland: helaas geen harmonisatie van jaarroosters. Bovendien is 10 weken keuzeruimte i.h.a. te kort hiervoor Relevante Info: Website BMW: http://www.umcutrecht.nl/subsite/bmw/Onderwijsprogramma/Studere n_in_het_buitenland.htm Website UU: http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/onderwijs/studentenvoorzie/hom estuderenenst/34815main.html

15 Vrijstellingen Zie Regels examencommissie op de website alleen gevolgde gehele cursussen op minimaal niveau 2, ook als deze >7.5 ECTS waren geen (dus ook niet deels) overlap met verplicht onderwijs GNK CRU2006 altijd toestemming nodig van BEC reeds gevolgde CRU’99 keuzecursussen jaar 3 mogen ingeruild worden


Download ppt "Profileringsruimte CRU2006 In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken 4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk 4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk."

Verwante presentaties


Ads door Google