De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Turn it inside out.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Turn it inside out."— Transcript van de presentatie:

1 Turn it inside out

2 Wil je … Voorkomen dat uit papers geplagieerd wordt?
De originaliteit van een paper/een opdracht controleren? Welke bronnen gebruiken je studenten? Werden die bronnen correct gebruikt? Voorkomen dat uit papers geplagieerd wordt? Uit je eigen werk Uit papers van je studenten Door studenten van latere jaren Door studenten/auteurs van andere scholen Turnitin kan helpen Wel: als onderdeel van ruimere strategie Niet: als enige zaligmakende oplossing

3 Plaats in Toledo? Toledo = 95% Blackboard + 5% extra 5% extra?
Eigen tools Integratie met SAP Add-ons en extensies Tolinto GPS Questionmark Turnitin Commercieel produkt Associatie-licentie, geen persoonlijke licentie Enige toegang via Toledo/Blackboard

4 Wat is plagiaat? Definitie? Gebruik van Grote verschillen:
Discipline Instelling Land / cultuur Individueel Gebruik van Oorspronkelijke ideeën Uit een andere bron Zelfs uit eigen werk! Zonder referentie Of: met onvolledige of onjuiste referentie

5 Preventie van plagiaat
Vorming van studenten Bewustmaking van problematiek Studenten moeten leren Opzoeken Schrijven Refereren Keuze van onderwerpen Hergebruik moedigt kopiëren aan Niet originele opdracht leidt vaak tot niet origineel werk Organisatie opleiding Gespreide werkdruk binnen opleiding/fase Overdreven werkdruk geeft aanleiding tot kopieergedrag Aandacht voor vorming / bewustmaking op niveau van opleiding Software Kan formatief gebruikt worden: studenten wijzen op fouten Afschrikkend effect (studenten bewustmaken van bestaan en gebruik)

6 Detectie van plagiaat Welke definitie hanteer je?
Citaat, parafrase of andere overeenkomst Is er een referentie? Inline? Noot? Voet- of eindnoot? Nummering? Per hoofdstuk? Is die referentie juist? Vormelijk? Inhoudelijk? Algoritme voor interpretatie is onmogelijk

7 Detectie à l'ancienne Ervaring en intuïtie Opzoeking fragmenten
Herkenning Verschillen in kwaliteit Stijlbreuk, taalgebruik Inhoud Opzoeking fragmenten Google Google scholar Blijft belangrijk "Does it smoke?"

8 Software-ondersteunde detectie
Cfr: opzoeking in google scholar Niet: 1 fragment Wel: volledige document Alle woorden, groepen van woorden, zinnen Uitgebreide rapportering Arbeidsintensief! Praktijk: Aanvulling/bevestiging van Software Turnitin (iParadigm) Urkund Ephorus SafeAssign (Blackboard)

9 Wat is Turnitin niet? Don't believe the hype! Geen PLAGIAAT-detectie
"The global leader in addressing plagiarism" "De K.U.L kocht de antiplagiaat software Turnitin" "SafeAssign is a plagiarism prevention service" Geen PLAGIAAT-detectie Software voor plagiaatdetectie bestaat niet Originaliteitscontrole / overlappingsdetectie Plagiaat en plagiaat-detectie is in grote mate kwestie van: Definitie Interpretatie

10 Wat is Turnitin wel? Originaliteitscontrole
"Domme", brute opzoeking van woorden Enorm referentiebestand Enorme rekenkracht Woorden en groepen van woorden opgezocht Overeenkomsten worden Gerapporteerd Gesignaleerd Gedocumenteerd

11 Niet zo "dom" Parafrases worden gedetecteerd Algoritmes voor
Weggelaten stukken Woorden van plaats veranderd Woorden vervangen Algoritmes voor Detectie van gebruik van synoniemen Detectie van vertaald plagiaat (experimenteel) Detectie van geplagieerde afbeeldingen (exp.)

12 Referentiebestand Enkel wat elektronisch beschikbaar is! Repositories
Miljarden documenten Publiek toegankelijke informatie "Live" internet-documenten (index à la google, bing, …) Afgeschermde informatie "Gearchiveerde" internet-documenten Oude versies Verdwenen pagina's In de service opgeladen teksten Global repository Institutional repository Betalende inhoud Elektronische tijdschriften, databanken

13 Welke tijdschriften en databanken?
Bedrijfsgeheim! Geen exhaustieve lijst Contracten met leveranciers Betalend? Reciprociteit Content in ruil voor gebruik iThenticate / CrossCheck Verschillende modaliteiten Verschillen in kwaliteit van aanbod Niet alle landen even goed Niet alle talen even goed Niet alle vakgebieden even goed

14 Hoe Turnitin gebruiken?
Turnitin assignment in vak of community Enige toegang tot Turnitin Geen rechtstreekse toegang! Integratie in Blackboard Uitwisseling data Punten in puntenboek Docent zet assignment klaar Student kan paper opladen Met beperkingen (aantal, datum, …) Docent kan via zelfde weg paper(s) opladen Zonder beperkingen

15 Demo

16 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: first report is final Referentiecorpus Student a Rapport a

17 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: first report is final Referentiecorpus Student b Student a Rapport b

18 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: first report is final Referentiecorpus Student c Student a Student b Rapport c

19 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: can overwrite until due date Referentiecorpus Student a Rapport a

20 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: can overwrite until due date Referentiecorpus Student b Student a Rapport b

21 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: can overwrite until due date Referentiecorpus Student c Student a Student b Rapport c

22 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: can overwrite until due date Referentiecorpus Student a Student c 24 uur Student b Rapport a

23 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
Immediately: can overwrite until due date Referentiecorpus Student a Student b Student a Student c Student c Student b Rapport a Rapport b Rapport c

24 Wanneer wordt rapport gegenereerd?
On due date Referentiecorpus Student a Student b Student a Student c Student c Student b Rapport a Rapport b Rapport c

25 Valse positieven Niet alle matches even betekenisvol
Bibliografisch materiaal Referenties in bibliografie Geen sluitend mechanisme! Vermijden! "Tussen aanhalingstekens" Kleine overeenkomsten Kleine percentages zijn vaak groot! Gebruik aantal woorden!

26 Mogen studenten het rapport zien?
Repressief vs. formatief gebruik Omstreden Waarom plagiëren studenten? Onder voorwaarden Plaats in opleiding Zeker niet voor alle papers Geen onbeperkte uploads! Niet bewaren in repository! Revision assignments Andere kanalen voor studenten!

27 De repositories Subscription content Live Internet content K.U.L
Uploaded papers K.U.L Archived

28 Worden papers bewaard? Turnitin repository Institution repository
Toegankelijk voor alle gebruikers Elke opgeladen paper kan vergeleken worden met deze repository Institution repository Enkel toegankelijk voor eigen instelling No repository Vertrouwelijke documenten Tussentijdse versies

29 Paper wordt ingediend Door student / door docent
Verschillende modaliteiten Voorwaarden / beperkingen Bestandstypes Bestandsgrootte Controle / bevestiging / ontvangstbewijs Student Docent Single file Cut/copy and paste Multiple file upload Bulk upload (zip)

30 De assignment inbox Via Control Panel Originaliteitsindex
Blauw is best? (Meestal) verdacht! Groen is goed? Niet per definitie! Rood is slecht? Ja, tenzij … Geen oordeel over plagiaat

31 Het originaliteitsrapport
Interactieve tool Opgeladen tekst Overlappingen gemarkeerd Bron-documenten getoond Navigatie Views Filters Arbeidsintensief GPS, geen automatische piloot

32 Match breakup Enkel bronnen van hoogste niveau worden getoond Paper
Rapport Socrates Plato Aristoteles Storig Lévi-Strauss Storig Lévi-Strauss Socrates Plato Aristoteles Storig Lévi-Strauss

33 All sources Alle bronnen worden getoond Paper Rapport Socrates
Plato Aristoteles Storig Lévi-Strauss Socrates Plato Aristoteles Storig Lévi-Strauss

34 Scenario's Opdracht voor groep studenten
Alle studenten dienen in via TII In vak wordt TII-assignment klaargezet voor de studenten Moeten papers van studenten met elkaar vergeleken worden? Studenten dienen niet in via TII Docent laadt zelf bestanden op in TII Selectief (op basis van intuïtie) Allemaal In vak wordt TII-assignment klaargezet, enkel voor docent Formatief gebruik voor studenten Niet voor elke opdracht bruikbaar Tijd en plaats binnen opleiding / fase Studenten kunnen tussentijds opladen en rapport zien Beperkt aantal uploads (1) Eventueel: revision assignment Archief uitbouwen Vroeger ingediende papers in bulk opladen Referentie voor later op te laden papers Eigen werk Controleren van referenties Toevoegen aan referentiebestand

35 Demo Aanmaken assignment Indienen assignment Het rapport Als docent
Als student Het rapport


Download ppt "Turn it inside out."

Verwante presentaties


Ads door Google