De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op de geografie Bijeenkomst 5 -Terugblik kernconcept ruimte (o.a. kwantitatieve technieken - Regio’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op de geografie Bijeenkomst 5 -Terugblik kernconcept ruimte (o.a. kwantitatieve technieken - Regio’s."— Transcript van de presentatie:

1

2 Oriëntatie op de geografie Bijeenkomst 5 -Terugblik kernconcept ruimte (o.a. kwantitatieve technieken - Regio’s

3 Kernconcepten van de geografie Gebied/plaats (place) Ruimte (space)

4 Kernconcepten ruimte & samenhang

5 Welke instrumenten hebben geografen om spreidingspatronen van verschijnselen te beschrijven en de samenhangen te verklaren? Spreiding- en netwerkpatronen op kaarten Vaktaal (begrippen) Modellen – Graviteitsmodel van Reilly – Difussiepatronen – Tijd-ruimte prisma’s van Hägerstrand Kwantitatieve technieken – Clusteringsindex – Locatiequotiënt – Correlatie Systemen Theorieën

6 Clusteringsindex ElementDichtstbijzijnde elementAfstand in cm 122 240,5 350,7 42 53 650,9 751,3 841 Totaal7,8 cm

7 Clusteringsindex A = 7,8 /8 = 0,97 E = 8 0 = 5 x 5 = 25cm² C = 2 x 0,97 √8/25 = 1,1

8 Locatiequotiënt Aandeel beroepsbevolking werkzaam in de Dienstverlening (2001): Noord-Holland: 85% Noord-Brabant: 72% Nederland: 78% LQ Noord-Holland: 85/78 = 1,08 LQ Noord-Brabant: 72/78= 0,92

9 Correlatiegrafiek Zoek de fout.

10 Toepassing correlatiegrafiek: stadsgeografie (thema leefbaarheid)

11

12 Grafieken als middel voor het bereiken van doelen Kritisch kijken naar de manier waarop het geografisch instrumentarium bewust of onbewust wordt ingezet.

13 Welke instrumenten hebben geografen om spreidingspatronen van verschijnselen te beschrijven en de samenhangen te verklaren? Spreiding- en netwerkpatronen op kaarten Vaktaal (begrippen) Modellen – Graviteitsmodel van Reilly – Difussiepatronen – Tijd-ruimte prisma’s van Hägerstrand Kwantitatieve technieken – Clusteringsindex – Locatiequotiënt – Correlatie Systemen Theorieën

14 Regio’s en regionaliseren Knox & Marston, regional analysis, p. 31- 36

15 Doelen 1.Toepassingen van het geografisch instrumentarium bij het beschrijven en verklaren kunnen herkennen, toepassen en kritisch beschouwen. 2.De regio als gedachteconstructie aan de geografische zienswijze (= formeel object van de geografie) kunnen relateren. 3.De drie typen regio’s kunnen omschrijven en in voorbeelden herkennen. 4.Op basis van gegevens kunnen regionaliseren en regio’s onderverdelen in subregio’s 5.Het samenwoningsmodel kunnen uitleggen en als functionele regio kunnen typeren.

16 Kernconcepten ruimte & samenhang

17 Kernconcepten van de geografie Gebied/plaats (place) Ruimte (space) Regio en regionaliseren

18 Opdracht In de media wordt het Middellandse Zeegebied vaak aangeduid als een regio. De vraag is echter waar de grenzen van deze regio liggen. 1.Teken m.b.v. gegevens in de atlas de grenzen van het Middellandse Zeegebied. 2.Indien toegang tot internet. Op welke wijze wordt het Middellandse Zeegebied op Wikipedia afgebakend? Welke criteria zijn gebruikt?

19 Het Middellandse Zeegebied Het Middellandse Zeegebied is het gebied rond de Middellandse Zee, omvattende Spanje, Gibraltar, het zuiden van Frankrijk, Monaco, Italië, Malta, San Marino, het Vaticaan, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Albanië, Bosnië, Griekenland, Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Palestina, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko.Middellandse Zee SpanjeGibraltarFrankrijkMonacoItaliëMaltaSan Marino VaticaanSloveniëKroatiëMontenegroAlbaniëBosniëGriekenlandTurkije CyprusSyriëLibanonIsraëlPalestinaEgypteLibiëTunesiëAlgerije Marokko Portugal is geen mediterraan land, omdat het niet aan de Middellandse Zee ligt, maar wordt op grond van overeenkomstige eigenschappen met mediterrane landen wel vaak als zodanig beschouwd. Portugal De mediterrane landen hebben verschillende van de volgende kenmerken gemeen: De mediterrane provinciae van het Romeinse Rijk Semitische en Griekse wortels ooit onderdeel van het Imperium RomanumImperium Romanum snijvlak van Europese en Arabische cultuur het mediterrane dieet: veel groente, vis en zeevruchten,mediterrane dieet weinig vlees; het gebruik van olijven, olijfolie, tomaten, amandelen droog klimaat

20 Regio’s Binnen de geografie worden regio’s gezien als gedachteconstructies geen bestaande gebieden Regionaliseren = geografisch classificeren/ groeperen In het politiek maatschappelijk handelen worden juridische regio’s gehanteerd (gemeente, provincie, etc. ) Het betreft hier statistische eenheden. Regio is ook de dagelijkse omgeving voor individuen (= Place)

21 Type regio’s Formele regio: een gebied dat wordt afgebakend op basis van een of meerdere gelijksoortige verschijnselen Functionele regio: een gebied op basis van interactie tussen verschijnselen. Indien sprake is van één centrum dan spreken we van een nodale regio. Perceptuele regio: een gebied dat is afgebakend op basis van perceptie. D e regio geeft de perceptie weer van het karakterestieke van een gebied.

22 Formele regio. In dit geval een uniforme regio, d.w.z. het gebied is afgebakend op basis van één verschijnsel (malaria). In alle delen van de regio komt het verschijnsel voor.

23 Formele regio

24 Formele regio (in literatuur soms zonale regio genoemd)

25 Regionaliseren Formele regio op basis van twee verschijnselen

26 Formele regio op basis van meerdere verschijnselen Denk aan afbakening van het Middellandse Zeegebied bij Wikipedia

27 Fig. 1.24 Knox & Marston, The Mormon culture region (Core): de zone met de grootste concentratie of homogeniteit van een verschijnsel of verschijnselen Domain: het gebied buiten de kern waar het verschijnsel nog geconcentreerd aanwezig is, maar minder dan in het centrum Sphere (periferie): de rand van regio. Het verschijnsel komt voor, maar niet geconcentreerd of homogeen. Vaak een overlapzone met een andere regio.

28

29

30 Functionele regio Afbakening op basis van interactie tussen verschijnselen Interactie kan plaatsvinden tussen verschillende min of meer gelijksoortige centra (bijv. steden) Interactie kan plaatsvinden van één herkenbaar centrum (= nodale regio)

31 Functionele regio

32 Nodale regio

33 Functionele regio’s, bijv. afbakening m.b.v. het garviteitsmodel

34 Voorbeelden regionaliseren van fysische of culturele verschijnselen Fysische verschijnselenCulturele verschijnselen Formele regioKlimaatAgrarisch grondgebruik Functionele regioGolfstroom Meer gebruikte term: systeem Voorzieningen

35 Regionaliseren Een dagje aan het strand (Peter Haggett)

36 Wat is geografie? Een dagje aan het strand (Peter Haggett)

37 Regionaliseren Een dagje aan het strand Orford Ness

38 Regionaliseren Een dagje aan het strand (Peter Haggett) Orford Ness

39 Regionaliseren Een dagje aan het strand (Peter Haggett) Orford Ness

40 Regionaliseren Een dagje aan het strand (Peter Haggett)

41

42

43

44

45

46

47 Perceptuele regio’s Afbakening op basis van beelden en representatie

48

49 Regionale identiteit Joel Garreau (1981)The Nine Nations of North America

50 Het samenwoningsmodel Regionaalsysteem, toont de relaties / interactie in een gebied Analyse-instrument voor een gebied (verschillende schaalniveaus)

51 Het samenwoningsmodel (regionaal systeem)

52 Handelingsverbanden: - huishoudens - bedrijven - overige instellingen horizontale relaties: migratie, transport en communicatie intern en extern Artefactieel- morfologisch patroon = menselijke inrichtingselementen Fysiek milieu = menselijke en natuurlijke inrichtingselementen

53 Toepassing samenwoningsmodel

54 Doelen 1.Toepassingen van het geografisch instrumentarium bij het beschrijven en verklaren kunnen herkennen, toepassen en kritisch beschouwen. 2.De regio als gedachteconstructie aan de geografische zienswijze (= formeel object van de geografie) kunnen relateren. 3.De drie typen regio’s kunnen omschrijven en in voorbeelden herkennen. 4.Op basis van gegevens kunnen regionaliseren en regio’s onderverdelen in subregio’s 5.Het samenwoningsmodel kunnen uitleggen en als functionele regio kunnen typeren.

55 Terugblik Vragen?

56 Volgende bijeenkomst Het samenwoningsmodel als regionaal systeem Regio’s als unieke gebieden Bestuderen: Knox & Marston p. 31 – 36 Toepassen samenwoningsmodel op Jamua, Uttar Pradesh


Download ppt "Oriëntatie op de geografie Bijeenkomst 5 -Terugblik kernconcept ruimte (o.a. kwantitatieve technieken - Regio’s."

Verwante presentaties


Ads door Google