De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reductie van kosten bloedproducten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reductie van kosten bloedproducten"— Transcript van de presentatie:

1 Reductie van kosten bloedproducten
dr PB Berendes, arts klinische chemie 5 juli 2012

2 Reductie kosten bloedproducten
ziekenhuizen moeten bezuinigen Ook het Beatrixziekenhuis. Claim: bezuinigen op bloedproducten door: naleving 4,5,6-regel bloedgebruik op OK veminderen vergelijkbare ziekenhuizen Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

3 Reductie kosten bloedproducten
nationaal niveau ziekenhuisniveau specialismenniveau specialistenniveau patiëntenniveau Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

4 nationaal niveau

5 Trend in erytrocytenleveranties
bron: Bloedkatern april 2012

6 N0012000 Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd
prijsontwikkeling N Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd + 13% bron: prijslijst producten en diensten

7 P x Q +8%

8 ziekenhuisniveau

9 EC-gebruik ziekenhuizen ZWN vanaf 2009
bron: Sanquin: Patricia Visscher

10 EC-gebruik ziekenhuizen ZWN vanaf 2005

11 Bezuinigen in Beatrix Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

12 Ziekenhuizen van “gelijke statuur”
Beatrix St Jansdaal Rivierenland Hofpoort Ikazia beddenaantal 328 341 374 260 359 IC-klasse 1 hematoloog ja nee SEH Rivierenland heeft geen “eigen MDL”; scheelt 8% t.o.v. Beatrix Hofpoort heeft geen “eigen hematologie”; scheelt 20% t.o.v. Beatrix

13 specialismenniveau

14 Beatrix

15 Albert Schweitzer

16 specialistenniveau

17 Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt
Gorinchem: periode 1: t/m Aangevraagd Toegediend kosten C/T Ratio aantal 1/1/2011 t/m 30/4/2011 EC_ZL EC-BST FFP PEDI TR-BST TROMZL TRZ-AF aanvragen Anesthesie naam ECB 2 € 0,00 1 BNC CHN SKD LNE PEN RUY SKH Totalen anesthesie 4 1,7 Chirurgie DNG 51 9 € 1.894,50 5,7 17 HJR 12 € 2.526,00 1,0 5 SDJ 61 32 € 6.736,00 1,9 26 LGM 41 11 € 2.315,50 3,7 NKR 30 8 € 1.684,00 3,8 14 REG 74 21 € 4.782,50 3,3 SVD 38 18 € 4.151,00 2,0 Totalen chirurgie 307 111 ######### 2,7 119 Cardiologie CNZ 15 6 KLK 3 € 631,50 Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

18 patiëntniveau

19 Naleving 4,5,6-regel aanvraagformulier Beatrixziekenhuis
2 steekproeven Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

20 De 4,5,6-regel staat op het aanvraagformulier bloedproducten Beatrixziekenhuis.

21 2 steekproeven Alle getransfundeerde EC’s in 1 week zijn teruggezocht in LIS. Groep met laag Hb: vergelijk Hb voor en na transfusie. Groep met normaal Hb: OK-patiënten Hb na transfusie. Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

22 2 steekproeven Conclusies: Er wordt meer aangevraagd
week 3 10 transfusie aanvragen aantal 32 33 aantal EC's 76 80 daadwerkelijk getransfundeerd 27 25 57 Hb < 6.0 mmol / l 19 gem Hb voor transfusie (mmol / l) 4.9 Hb ≥ 6.0 mmol / l 13 14 OK 12 8 geen transfusie op OK 5 6 gem Hb na OK (mmol / l) < 7.0 Conclusies: Er wordt meer aangevraagd dan toegediend (CT-ratio) 4,5,6-regel wordt goed nageleefd Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

23 Andere parameters

24 Andere parameters Gemiddeld aantal eenheden per getransfundeerde patiënt (TRIP) Verhouding FFP : EC’s Verhouding TC’s : EC’s Zaal? Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

25 Andere parameters FFP : EC 2011 2010 2009 1 Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 4% 5% 2 IJsselland Ziekenhuis 3 Lange Land Ziekenhuis 't 8% 9% 4 Vlietland Ziekenhuis 3% 7% 5 Diaconessenhuis Leiden 6% 6 Beatrix Ziekenhuis 7 Havenziekenhuis 8 Rijnland Ziekenhuis 9 Franciscus Ziekenhuis 10% 10 ZorgSaam ziekenhuis loc. Terneuzen 11 Lievensberg Ziekenhuis 12 Sint Franciscus Gasthuis 13 Ikazia Ziekenhuis 14 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 15 Reinier de Graaf Groep loc. Voorburg 11% 14% 17% 16 Groene Hart Ziekenhuis Loc. Bleuland 17 Bronovo Ziekenhuis 12% 18 Ruwaard van Putten Ziekenhuis 13% 19 Medisch Centrum Haaglanden 20 Amphia Ziekenhuis 21 HagaZiekenhuis 16% 20% 24% 22 Albert Schweitzer Ziekenhuis 18% 23 Maasstad Ziekenhuis 15% 24 Leids Universitair Medisch Centrum 33% 39% 31% 25 Erasmus MC 42% 37% 45% Gemiddeld TC : EC 2011 2010 2009 1 Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 1% 2% 2 Bronovo Ziekenhuis 3% 3 Diaconessenhuis Leiden 4 Beatrix Ziekenhuis 5 IJsselland Ziekenhuis 6 Ruwaard van Putten Ziekenhuis 7 Ikazia Ziekenhuis 8 Havenziekenhuis 5% 9 Franciscus Ziekenhuis 10 Groene Hart Ziekenhuis Loc. Bleuland 4% 7% 11 Rijnland Ziekenhuis 12 Sint Franciscus Gasthuis 13 Vlietland Ziekenhuis 14 ZorgSaam ziekenhuis loc. Terneuzen 6% 15 Lange Land Ziekenhuis 't 16 Reinier de Graaf Groep loc. Delft 17 Maasstad Ziekenhuis 18 Medisch Centrum Haaglanden 19 Lievensberg Ziekenhuis 20 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 21 Amphia Ziekenhuis 22 HagaZiekenhuis 8% 23 Albert Schweitzer Ziekenhuis 9% 24 Erasmus MC 29% 28% 25 Leids Universitair Medisch Centrum 36% 31% 33% Gemiddeld 11% 10% Door HIV is een grote populatie hemofiliepatiënten besmet geraakt Door CJD zijn bloedproducten leukovrij gemaakt

26 Conclusies Ziekenhuizen zijn minder EC’s gaan gebruiken. Desondanks: Geen kostenbesparing door prijsstijging Sanquin. Effecten van 4,5,6-regel zijn per periode en ziekenhuis verschillend. Voortschrijdend gemiddelde geeft redelijke informatie Ziekenhuizen van “gelijke statuur” zijn lastig te vinden. Aantal EC’s / ziekenhuisbed lijkt onderling vergelijkbaar. Verdeling EC-gebruik / specialisme lijkt onderling vergelijkbaar. Rapportage op specialismen / -tenniveau is erg arbeidsintensief Controle op naleving 4,5,6-regel is toetsbaar (arbeidsintensief). Andere interessante parameters denkbaar. Is er managementinformatie waarmee de kosten v.w.b. bloedproducten wel / beter bestuurbaar zijn?


Download ppt "Reductie van kosten bloedproducten"

Verwante presentaties


Ads door Google