De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVLR Studiemiddag van NVLR De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector 13 december 2006, Amsterdam Ir. Kees de Winter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVLR Studiemiddag van NVLR De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector 13 december 2006, Amsterdam Ir. Kees de Winter."— Transcript van de presentatie:

1 NVLR Studiemiddag van NVLR De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector 13 december 2006, Amsterdam Ir. Kees de Winter

2 Schuttelaar & Partners _Consultancy _60 medewerkers _Voedsel & gezondheid, Duurzaamheid, Landbouw, Biotechnologie _Hoofdkantoor in Den Haag _Kantoor in Brussel

3 Toenemend belang van Sanitaire en Fytosanitaire maatregelen _Daling importtarieven sinds 1947 (GATT) _Afscherming binnenlandse productie _Bescherming consument en volksgezondheid _Ontwikkelingen wetenschap _WTO – SPS – TBT

4 Problemen bij export vanuit de EU _SPS Export Database van DG Trade bevat 169 gevallen _Productgroep _Levende dieren47,9% _Vleesproducten: 27,2% _Fruit en noten: 4,7% _Alle: 4.1 _Aantal problemen per land _Japan:15 _Korea 7 _China 7 _Rusland 6

5 Wie ondervindt de problemen _Meestal: Europese Union als geheel _Soms lidstaten _Wat betreft Nederland, o.a.: _Rusland: bloemen _Brazilië: quarantaine _Japan: bloemen, bollen, etc

6 Misgelopen opbrengsten _Scott Bradford http://www.iatrcweb.org/publications/Presentations/presentations.htm heeft gecalculeerd dat het wegnemen van Non Trade Barriers in acht van de rijke OECD landen de economische welvaart met $185 miljard zou doen toenemen en in de minst ontwikkelde landen met $50 miljard http://www.iatrcweb.org/publications/Presentations/presentations.htm _De Europese Commissie geeft/heeft geen bedragen voor misgelopen exporten _De Congressional Research Service (VS) geeft de volgende bedragen voor misgelopen U.S. export: _EU verbod ggo mais: $ 300 mil. per jaar _EU verbod hormoonvlees: $ 100-$200 mil. per jaar Een studie uit 2001 van de Wereldbank schatte dat de strikte EU standaard voor aflatoxines in noten, granen en gedroogd fruit zou kunnen leiden tof $670 mil. minder export vanuit Afrika en Latijs Amerika. (‘A Race to the Top? A Case Study of Food Safety Standards and African Exports’ (Policy Research Working Paper 2563)) Een EU verbod (vanwege hugiëne) op import van garnalen koste Bangladesh in 1997 $14,6 miljoen

7 Acties om SPS problemen op te lossen _Informele bilaterale dialoog over wetenschappelijke aspecten. Dit leidt meestal tot een oplossing _Inbrengen bij het SPS Comité dat drie maal per jaar in Geneve bijeenkomt en mogelijk een ‘Dispute Settlement’ van de WTO _WTO Panel: _Vraagt veel middelen _Voor de meeste landen geen optie _Sinds 1995: slechts 11 Panels, _De mogelijkheid van een Panel is een stok achter de deur _Sinds Uruguay Ronde: bindende besluiten Panel _WTO Panel kan represailles van klager goedkeuren

8 Toepassing SPS akkoord Voor harmonisatie: gebruik van standaarden van _Codex Alimentarius voor voedselveiligheid _OIE voor diergezondheid en dierziekten _IPPC voor plantgezondheid Kanttekeningen bij internationale standaarden _Vaststelling gaat vrij langzaam _Naleving soms probleem voor ontwikkelingslanden _Kennisoverdracht/capacity building Lidstaten mogen striktere SPS maatregelen nemen mits: _Wetenschappelijk onderbouwd _Niet arbitrair of onrechtmatig discriminerend _Geen verkapte manier om internationale handel te beperken

9 WTO (1994 Uruguay Ronde) SPS _Gebruik en vaststelling van internationale standaarden. (Staten en internationale organen nemen elkaars benadering over). Bijvoorbeeld HACCP: eerst VS, dan Codex, daarna EU _Erkenning van equivalentie standaarden van andere landen _Toepassing risicoanalyses (Nu ook verplicht in EU via Verordening 178/2002) _Transparantie: notificatie (om commentaar te kunnen geven) – enquiry point (om informatie op te vragen) (er is overeenkomst met het notificatiesysteem van de EU) _Regionalisatie _Invoering en toezicht

10 TBT bepalingen _Beschermd het recht van leden om maatregelen vast te stellen inzake: _de bescherming van het leven van mens, dier en plant _de bescherming van het milieu _de voorkoming van misleidende praktijken _de kwaliteit van export

11 GGO – Panelbeslissing De conclusies en aanbevelingen van het Panel stellen onder andere: _Van juni 1999 tot augustus 2003 was er een, ‘de facto moratorium’ in EU; er is sprake van undue delay _De EU heeft voldoende gecommuniceerd met aanvragers _De EU handelde voldoende transparant _De EU heeft zich gebaseerd op een risicoanalyse _De EU heeft geen arbitraire of onrechtmatige discriminatie toegepast _De VS heeft niet aangetoond dat de EU maatregelen niet op wetenschappelijke feiten waren gebaseerd _De nationale verboden van ggo’s in een aantal lidstaten zijn inconsistent met de verplichtingen onder Artikel 5.1 van het SPS akkoord. (Het ziet momenteel er niet naar uit dat de EU erin zal slagen alle nationale verboden van GGO’s ongedaan te maken.)

12 Conclusies _Het WTO systeem bevat procedures die eraan bijdragen dat levensmiddelen voldoen aan internationale standaarden betreffende de veiligheid van voedsel, planten en planten; _Het WTO systeem draagt bij aan vermindering van sanitaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd; _De minst ontwikkelde landen nemen in beperkte mate deel aan de processen binnen de WTO en aan het vaststellen van internationale standaarden. Vanwege de impact hiervan op de behartiging van hun belangen is de positie van deze landen kwetsbaar.


Download ppt "NVLR Studiemiddag van NVLR De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector 13 december 2006, Amsterdam Ir. Kees de Winter."

Verwante presentaties


Ads door Google