De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"— Transcript van de presentatie:

1 Tweede Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”
Allan R. de Monchy

2 Drie bijeenkomsten: Donderdag 15 januari 2009: Inleidende opmerkingen. Onze planeet en zonnestelsel, Het schrift en het collectieve kunnen denken. Donderdag 29 januari 2009: De ontdekking van de 20-ste eeuw; DNA en RNA. Schrift van het leven en hoe de moderne mens “Out of Eden” of het paradijs verliet. Donderdag 5 februari 2009: De twee theorieën van de 20-ste eeuw; relativiteits theorie (en kwantummechanica). Ons melkwegstelsel en Universum. Schepping, religie, intelligent design, creationisten, anthropisch principe.

3

4 Charles Robert Darwin (Shrewsbury, Shropshire, Engeland, 12 februari 1809 – Downe, Kent, Engeland, 19 april 1882) was een Brits natuuronderzoeker. Hij was de grondlegger van de theorie van evolutie gebaseerd op natuurlijke selectie, die de basis vormt van de huidige evolutietheorie.

5 Klassiek Oersoephypothese van Stanley Miller in 1953
Na een week bevatte de soep hydroxyzuren en aminozuren. Maar… vroege atmofeer bestond uit koolzuur, stikstof en waterdamp.

6 Oorsprong van het leven op aarde blijft ???
Oudste fossielen zijn restanten van cyano-bacteriën toen er nog geen zuurstof in de atmosfeer aanwezig was. 3,5 miljard oud en worden gevonden in Australië, Botswana en Groenland Deze bacteriën zijn geen tussenvorm maar reeds een eindproduct. De “cel” was reeds compleet !!!

7 Structuur opheldering van DNA De uitvinding van de 20-ste eeuw

8 Watson en Crick Nobelprijs 1963

9 Basis elementen van Nucleïnezuur
Deoxyribose suiker Vier verschillende stikstof houdende organische basen Adenine = Tymine Guanine = Cytosine Fosforzuur

10 Rosalind Franklin

11 Rosalind’s Diffractieopname

12 Schematische voorstelling DNA
Lint van Fosforzuur en deoxyribose suiker moleculen Baseparen van T=Thymine (Paars) A=Adenine (Blauw) C=Cytosine (Geel) G=Guanine (Groen)

13 DNA modellen

14 Alle DNA is rechts-draaiend!

15 Elke celkern bevat 2 meter DNA

16 Menselijke Chromosomen

17 De DNA code of schrift van het leven
Eiwit en DNA synthese De DNA code of schrift van het leven

18 Fredrick Sanger twee maal Nobelprijs voor eiwit synthese en base-sequentie.

19 Drie nucleo-tiden of baseparen vormen een Codon

20 Eiwit Synthese uit Aminozuren

21 Eiwit Syn-these in Codons

22 Eiwit Synthese

23 Van DNA via RNA naar Eiwit

24 DNA verdubbeling

25 Sir Alec Jeffreys: DNA vingerafdrukken

26 DNA-knip enzym of Restriction Enzyme

27 Genetisch Vingerafdruk of Restriction map

28 Short Tandem Repeats STR

29

30 DNA polymerase passend DNA fragment op STR voorzien van P-32 z. g
DNA polymerase passend DNA fragment op STR voorzien van P-32 z.g. Merker

31

32 Klonen van menselijk gen
Fredrick Sanger maakte menselijk insuline

33

34 Kleine ringvormige DNA moleculen in de Mitochondriën

35 Invoegen van menslijk gen in plasmide van bacterie en zo maakt men b.v. insuline.

36 Vaststellen van Base-paar of nucleotide volgorde
Sanger Methode voor het menslijk Genoom-project

37 DNA polymerase na restriction digestion.

38 Stop polymerisatie met dideoxythymedine

39

40 Het Menselijk Ge-noom

41 Stamcellen Een zegen en een vloek

42 Hubrecht Laboratorium Utrecht

43 Conceptie; cel inhoud altijd van de moeder

44 Ontwikkeling van het embryo.

45

46 Telemeren aan einde van de chromosoom worden verkort door veroudering.

47 Hoe de moderne mens de wereld veroverde
Adam en Eva Hoe de moderne mens de wereld veroverde

48 Mary Claire-King. Primaten en mens schelen maar een half procent in hun gen-DNA

49

50 Mens en Aap scheiden zich 5,5 miljoen jaar geleden

51

52

53 Het Eva Gen: Mitochondriale mtDNA
Circulaire DNA molecuul Mitochondriën waren eens vrij levende organismen maar vormen nu een vast onderdeel van elke cel als “batterij” Mitochondriën gaan van moeder naar dochter want vader staat alleen zijn DNA af aan de eicel bij bevruchting Eens in de 1000 generaties treden er z.g. Puntmutaties op dwz Eén base paar of nucleotide muteert.

54 DNA monstername bij Semang Stam Nicobar eilanden (oudste mtDNA stam)

55

56 Van waar de moderne mens vandaan komt.

57 Stamboom van “ Out of Africa Eva”

58 Stamboom van “ Out of Africa Eva”

59

60 Eva

61 Homo sapiens Idaltu; eerste moderne mens van 160
Homo sapiens Idaltu; eerste moderne mens van jaar geleden toen nog wonend in Afrika

62 De huidskleur van de mens

63 Het Adam en Eva Gen Alleen de man heeft een Y-chromosoom in de vorm van XY paar (23-ste Chromosoom) De Adam stamboom moeten we dus zoeken in het DNA van het Y-chromosoom De Eva stamboom vinden we in mt-DNA in de Mitochondriën.

64 Out of Eden Adam heeft een iets ander stamboom dan Eva wegens verschil in mobiliteit Eva heeft meer zorg voor haar kinderen Adam heeft vaak kinderen bij meerdere vrouwen (Denk aan Salomon) Zowel Adam en Eva behoren beide tot de kleine groep migranten uit Afrika jaar geleden die de oversteek maakten van het huidige Somalië naar Jemen.

65

66

67 Toba meer op Sumatra

68 De meest dramatische gebeurtenissen
Toba uitbarsting jaar geleden legt half Azië in de as en iedereen die daar toen leefde vond een zekere dood. Laatste Glaciale Maximum jaar geleden resulteerde in een dramatische bevolkingsreductie in Afrika, Azië en Europa.

69 De moderne Cro-Magnon mens migreert naar Europa en Noord Afrika

70 Wat gebeurde er met de Neanderthaler?

71 Wat gebeurde er met de Neanderthaler?
Cro-Magnon mens was de eerste moderne Europeaan en verschijnt tussen 40 en 50 duizend jaar geleden. Zij zijn afstammelingen van Adam en Eva uit Afrika jaar geleden. De Neanderthalers waren de oerbewoners van geheel zuidelijk en midden Europa. Er treedt geen aantoonbare vermenging op van Cro-Magnon en Neanderthaler. 25 duizend jaar geleden sterft de Neanderthaler uit en Cro-Magnon mens blijft als enige inwoner achter in het “beloofde land”.

72 Laatste resten Neanderthalers

73 Deel van stamboom waar de Nederlanders zijn terug te vinden naast Fransen en Duitsers

74 Het zeer geavanceerde vermogen tot patroonherkenning
Waarin onderscheidt zich de moderne mens van zijn voorgangers zoals bv de Neanderthalers ? Mogelijk antwoord: Het zeer geavanceerde vermogen tot patroonherkenning

75 Oudste rotstekening gevonden in Namibië (40 tot 60.000 jaar oud)

76 Rotstekeningen van Altamira

77 Het schrift van beelden naar fonetische symbolen

78 Patroonherkenning: Bruna

79 Moderne Kunst

80

81 Schrift uit Schermer droogmakerij

82

83 Symbolen

84 (Stads)Cultuur, Kunst, Wetenschap en Technologie
Conclusies: Het vermogen om in een afbeelding een reëel voorwerp te onderscheiden is kennelijk een unieke eigenschap van de moderne mens. We kunnen dit Patroon herkenning noemen. Stadscultuur en schrift ontstaan in Mesopotamie jaar geleden. Start van het collectieve denken want we kunnen communiceren via het schrift. De moderne mens is niet veranderd sinds jaar dus geen evolutie meer van individuele mens. Wel revolutionaire evolutie op Maatschappelijke niveau: (Stads)Cultuur, Kunst, Wetenschap en Technologie

85 EINDE


Download ppt "Tweede Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"

Verwante presentaties


Ads door Google