De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders 1 In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Toetsing Openschrift-toets (1x)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders 1 In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Toetsing Openschrift-toets (1x)"— Transcript van de presentatie:

1 Anders 1 In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Toetsing Openschrift-toets (1x) Schriftelijke overhoring(2x) Flitstoets, huiswerkcontrôle Toetsing Openschrift-toets (1x) Schriftelijke overhoring(2x) Flitstoets, huiswerkcontrôle Soms kiezen mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich onderscheiden, ‘geen massakonijn zijn’.. 20-7-2014 Mensen lijken veel op elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijzonder Deel 1

2 Anders / 6.1 GEWOON ANDERS 2 20-7-2014 Mensen lijken veel.. elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijz..der. Het bijzondere gaat zowel op voor het uiterlijk als het inn..lijk. In eerste instantie kijken mensen naar de..itenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter k..nen. Vooroordelen kunnen dan verdwijnen. Wat dan anders en ‘niet normaal’ leek wordt begrijpb..r. De grens van het normale wordt bepaald door de n..m. Deze norm is gebonden aan bijvoorbeeld man/vrouw, leeftijd, gr..p, cult..r, levensvisie, etc. Neem over en maak af Deel 1

3 Anders / 6.1 GEWOON ANDERS 3 20-7-2014 Mensen lijken veel op elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijzonder. Het bijzondere gaat zowel op voor het uiterlijk als het innerlijk. In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Vooroordelen kunnen dan verdwijnen. Wat dan anders en ‘niet normaal’ leek wordt begrijpbaar. De grens van het normale wordt bepaald door de norm. Deze norm is gebonden aan bijvoorbeeld man/vrouw. Leeftijd, groep, cultuur, levensvisie, etc. Neem over Deel 1

4 4 X1: Wat is er anders aan Dannion Brinkley? X2: Wat is er anders aan zijn vriendin? 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over Anders / 6.1 GEWOON ANDERS Deel 1

5 5 Huiswerk volgens studiewijzer: Leerboek: van vraag 1 t/m 12, de onevenvragen Werkboek vraag 4 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over Anders / 6.1 GEWOON ANDERS Deel 1

6 6 20-7-2014 Dat wat mensen anders maakt heeft onder andere te maken met datgene wat zij denken, doen en la..n. Dat kan zijn aangeleerd door bijvoorbeeld ouders, vrienden, etc. Het kan ook aange- bo..n worden bedoeld: genetisch bepaald of meegekregen van de (voor)ouders. (Bijv. man / vrouw..) Het ‘anders zijn’ of ‘anders worden’ wordt in het boek naar voren gebracht door in te gaan op de versch..len tussen mannen en vrouwen. Ook in de film Saved by the li..t komt dit aan het licht als wij kijken naar bijvoorbeeld het g..rag van Dannion. Neem over en maak af 6.2 Anders 6.2 Anders AANGEBOREN / AANGELEERD Deel 2

7 7 20-7-2014 Controleer Neem over 6.2 Anders 6.2 Anders AANGEBOREN / AANGELEERD Dat wat mensen anders maakt heeft onder andere te maken met datgene wat zij denken, doen en laten. Dat kan zijn aangeleerd door bijvoorbeeld ouders, vrienden, etc. Het kan ook aange- boren worden: genetisch bepaald of meegekregen van de (voor)ouders. (bijv. man / vrouw..) Het ‘anders zijn’ of ‘anders worden’ wordt in het boek naar voren gebracht door in te gaan op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook in de film Saved by the light komt dit aan het licht als wij kijken naar bijvoorbeeld het gedrag van Dannion.

8 8 x5: welke verschillen tussen mannen en vrouwen herken je? x6: Welk gedrag van Dannion zou aangeboren zijn? x7: Welk gedrag van Dannion zou aangeleerd zijn? 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over 6.2 Anders 6.2 Anders AANGEBOREN / AANGELEERD Deel 2

9 9 Huiswerk volgens studiewijzer: Leerboek: van vraag 13 t/m 24, de even vragen. Werkboek: opdracht 8, 9, 10, 11. 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over 6.2 Anders 6.2 Anders AANGEBOREN / AANGELEERD Deel 2

10 10 20-7-2014 Neem over 6.3 Anders Anders dan Anderen Soms kie.en mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich ondersch..den, ‘geen massakonijn zijn’.. Soms zorgen omstan…heden er voor dat men ‘anders’ wordt. Denk bijvoorbeeld aan gehandi.apten, daklozen of verminkt door ernstige brandwonden. Vaak blijkt, bij nader onder.oek, dat mensen die als ‘anders’ worden gezien dezelfde ge.oelens, dromen en verlang..s hebben als anderen. Daar kom je achter als je met een gehandicapte, dakloze of verminkte in conta.t treedt. Minder gr..zelig dan je denkt.. (?) Vul aan en Neem over Deel 3

11 11 20-7-2014 Neem over 6.3 Anders Anders dan Anderen Soms kiezen mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich onderscheiden, ‘geen massakonijn zijn’.. Soms zorgen omstandigheden er voor dat men ‘anders’ wordt. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten, daklozen of verminkten door ernstige brandwonden. Vaak blijkt, bij nader onderzoek, dat mensen die als ‘anders’ worden gezien dezelfde gevoelens, dromen en verlangens hebben als anderen. Daar kom je achter als je met een gehandicapte, dakloze of verminkte in contact treedt. Minder griezelig dan je denkt.. (?) Controleer Neem over Deel 3

12 6.3 Anders Anders dan Anderen 12 x9: op welke manieren past dit hoofdstuk bij de film? Leg uit. x10: op welke manieren past het verhaal 'een griezelig mens' bij de film? 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over Deel 3

13 6.3 Anders Anders dan Anderen 13 Huiswerk volgens studiewijzer: Leerboek: van vraag 25 t/m 43, de oneven vragen. Werkboek: opdracht 13 en 15 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over Deel 3

14 14 20-7-2014 Neem over 6.4 Anders Werelden van verschil Het leven van Dannion: van ‘gez.nde’ jongeman, naar een in.alide en nu op weg naar herstel. In zijn anders zijn zoekt Dannion naar acc.ptatie, die hij maar moeilijk lijkt te vinden. Zijn oude leven zit hem in de w.g om echte stappen te maken.. Hij zoekt h.lp en mensen met wie hij meer gem..nschappelijk heeft. Zo leert hij gaande weg te l.ven met de gevolgen van zijn ongeluk. Met zijn an..rs zijn om te gaan. Met vallen en opstaan. Een wereld van versch... Deel 4 Vul aan en Neem over

15 15 20-7-2014 Neem over 6.4 Anders Werelden van verschil Het leven van Danion: van ‘gezonde’ jongeman, naar een invalide en nu op weg naar herstel. In zijn anders zijn zoekt Dannion naar acceptatie, die hij maar moeilijk lijkt te vinden. Zijn oude leven zit hem in de weg om echte stappen te maken.. Hij zoekt hulp en mensen met wie hij meer gemeenschappelijk heeft. Zo leert hij gaande weg te leven met de gevolgen van zijn ongeluk. Met zijn anders zijn om te gaan. Met vallen en opstaan. Een wereld van verschil. Controleer Neem over Deel 4

16 6.4 Anders Werelden van verschil 16 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over Deel 4 x11: Welke omschrijvingen op blz. 21 t/m 23 past goed bij Dannion en zijn vriendin? Leg uit! x12: op welke manier kan je het gedicht herschrijven op blz. 14 van het leerboek zodat het bij de film past?

17 6.4 Anders Werelden van verschil 17 Huiswerk volgens studiewijzer: a) Leerboek: van vraag 44 t/m 50, de even vragen b) Werkboek: opdracht 18, 19 en 20 of 21 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open-schrift-toets. Neem over Deel 4

18 18 20-7-2014 Neem over Dannion heeft tijdens zijn BDE een b..dschap mee gekregen: Wat is een wereld zonder hoop, zonder l.efde? Zo een wereld is niet nodig omdat jullie krachtige spiritu.le wezens zijn en de liefde maakt het ver…il. Deze boodschap omvat informatie rondom het wezen van de me.., wie of wat zij is. De boodschap is een aanzet tot actie om stappen te zetten in de manier van denken en doen. Het maakt het mogelijk om oude dro.en en visioenen te doen uitkomen en te komen tot daadwerkelijk Sam.. Lev..! 6.5 Anders Samen Leven Deel 5 Vul aan en Neem over

19 19 20-7-2014 Neem over Dannion heeft tijdens zijn BDE een boodschap mee gekregen: Wat is een wereld zonder hoop, zonder liefde? Zo een wereld is niet nodig omdat jullie krachtige spirituele wezens zijn en de liefde maakt het verschil. Deze boodschap omvat informatie rondom het wezen van de mens, wie of wat zij is. De boodschap is een aanzet tot actie om stappen te zetten in de manier van denken en doen. Het maakt het mogelijk om oude dromen en visioenen te doen uitkomen en te komen tot daadwerkelijk Samen Leven! 6.5 Anders Samen Leven Deel 5 Vul aan en Neem over

20 20 20-7-2014 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open- schrift-toets. Neem over a) Leerboek: van vraag 51 t/m 62, de oneven vragen b) Werkboek: 23, 26, 27 c) Bij de film Saved by the light*: x13: beantwoord de vragen 60 t/m 62 van het leerboek ook voor de Dannion! 6.5 Anders Samen Leven Deel 5


Download ppt "Anders 1 In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Toetsing Openschrift-toets (1x)"

Verwante presentaties


Ads door Google